zajímavé trasy

Fučíme - brusliči


Polabská cyklostezka #19

Milí brusliči,

S Editou jsme na bruslích otestovali zatím nezdokumentované brusliště.

Shrnutí:
Polabská cyklostezka #19 v úseku mezi hlavním silničním mostem v Nymburku a
slovanským hradištěm v Libicích měří 13.3 km a převýšení má 17 m. Jedná se o pravou cyklostezku, tedy komunikaci, ze které je úplně vyloučen automobilový provoz.

Doprava tam:
Při cestě z Prahy je nejvýhodnější parkovat v Poděbradech (tedy vlastně
uprostřed popisovaného úseku): na místo se lze pohodlně dopravit po dálnici D11, ze které se sjede na Exitu 35 - Poděbrady západ. Pak se pokračuje silnicí #611 na Poděbrady. Poslední možnou odbočkou vlevo před mostem přes Labe se odbočí a zaparkuje na parkovišti u restaurace s parkurovou dráhou v jezdeckém areálu. Tam se nasadí brusle a ve směru příjezdu se po silnici ujede asi 200m na začátek chodníku, který míří vpravo ke zmíněné cyklostezce u řeky.

Jednotlivé úseky (postupně od severozápadu na jihovýchod):
1. Park v Nymburce
Nepříliš kvalitní, cca kilometrový úsek mezi silničním mostem a sportovním
bufetem (kde se i rožní).
2. Mezi m
ěsty
To nejlepší, co lze mít. Přibližně 5ti kilometrový úsek kvalitního asfaltu
na cyklostezce, která se místy vine otevřenou krajinou, místy podél listnatých lesů. Na podzim představují opadané větvičky, listí a plody určitý problém v lesnatých úsecích. V polích lze očekávat protivítr (cyklotrasa má zhruba východo-západní směr). Jeden vybetonovaný zákrut stezky spolu se dvěma můstky přes slepá ramena představují jediná místa hodná zvýšené opatrnosti. (Zbytečně možná ztrácím čas popisem problémů, protože ve skutečnosti jen jedete a radujete se...)
3. Pod
ěbrady
Než bude dokončen úsek cyklostezky mezi městským parkem a zdymadlem vedený
podél řeky, je stezka vedena po chodníku a silnicí vedoucí (ulice Na Zámostí) pod silničním mostem (nepřehlédnout velice zajímavé značky ukazující hrozivý rozsah povodní v posledních dvou stech letech), ke koupališti Jezero. Na křižovatce polních silniček se odbočkou vedoucí do mírného kopce lze dostat na lávku přes zdymadlo. Tato lávka končí spirálovým sjezdem (jediné adrenalínové potěšení - převýšení cca 10m) na pravý břeh Labe, do oblasti poděbradských městských parků. (1-2km)
4. Parky po soutok
Je škoda, že hrubý asfalt, písek a vystupující kořeny znehodnocují tento cca
3km dlouhý úsek vedený podél parků a městských lesů, kde břehy mají nejupravenější ráz pravděpodobně z dob městského korza. Tomu nasvědčuje i příjemná výletní restaurace na soutoku Labe s Cidlinou. Restaurace není příliš připravena na nápor bruslařů, kteří si musí pro objednávky chodit po 10 schodech k pípě... Hrubost asfaltu na chodníku lze částečně objet silničkami v parcích, ale míjení auta není nijak výjimečné. Další možností je i nevyzkoušený přechod přes štíhlou, nad vodou vysoko zavěšenou lávkou, která v půli tohoto úseku propojuje břehy Labe a nabízí přístup k silničce vedoucí ke koupališti Jezero. Za odstrašující skutečnost však považuji nezbytnost na bruslích vyjít a sejít těch 30+ schodů na stranách lávky...
5. k hradišti

Od soutoku vede k hradišti stezka podjíždějící přivaděč na konci hradecké
dálnice D11 pokrytá asfaltem průměrné kvality. Po dvou kilometrech stezka vstupuje do Libic. Na začátku obce je památník zmíněného hradiště připomínající i sv. Vojtěcha. Server http://www.turistika.cz o místě praví: "V 10. století se v Libici nad Cidlinou nacházelo sídlo rodu Slavníkovců. Území dnešní obce bylo tehdy mimo Prahy nejvýznamnějším politickým a kulturním centrem v Čechách. Pro svou obrovskou historickou hodnotu bylo slovanské hradiště Slavníkovců prohlášeno za národní kulturní památku a téměř celá obec za archeologickou rezervaci. Dějiny knížecího sídla vykresluje v několika jazycích památník, postavený v těsné blízkosti hradiště a expozice v budově Okresního úřadu. Jste-li zvídálci, Libice je pro vás hlubokou studnou informací.". Další směr naznačený ukazatelem k vinnému sklípku zůstal zatím neprobádán. Pokud se ve sklípku rozlévá víno z vinic na úbočí magické hory Oškobrh (jehož jméno je prý jedním z nejstarších místních jmen Čech), určitě stojí za návštěvu.
Závěr:
Jedná se zatím o nejdelší souvislý bruslemi sjízdný úsek. Jeho projetí z
jednoho konce na druhý trvá přibližně hodinu a každý, kdo je tu poprvé, by ho měl projet celý. Pro kondiční fitness poježdění však doporučuji několikrát projet úsek mezi mostem v Poděbradech a bufetem na začátku Nymburku.

Jarda 


stránka naposledy upravena:
04.10.2004