nejvíce Péefek (pět) poslali Krejčíci:


PF 2000
Naše česká odpověď na rituální otázku " Přežijeme rok 2000 ? "
             V pohodě!
Češi milují pohodu. Milují ji tolik, že ohledy na pohodu obvykle převažují nad takovými prázdnými pojmy jako jsou ideologie, idealismus, hrdinství, čest, statečnost - a někdy i nad těmi méně prázdnými jako povinnost, poctivost, etika, spolehlivost.

BENJAMIN KARUS, ČEŠI NA VLÁSKU. PŘÍRUČKA NÁRODNÍHO PŘEŽÍVÁNÍ.              PRAHA 1998
      VŠECHNY BÍBÍCÍCÁKY ZDRAVÍ
                                         KREJČÍCI
  S PŘÁNÍM MÉNĚ POHODY DO ROKU 2000


Milí přátelé, přeji veselý a šťastný Nový rok.
        Ahooooooooooooooooooj Jirka Kr. jr.


Veselé Vánoce a šťastný Nový rok přejí ................
................Krejčíci


Milí přátelé,
přeji Vám Veselé Vánoce a šťastný Nový rok 2000
Ahoj Jirka Kr. jr.


Veselé Vánoce a šťastný Nový rok pro členy BBCC přeje
                                 Jirka Kr. jr.