první pracovní
Saloon
BBCC
zápis od VPepy

odkaz na hlavní stránku www.BBCC.cz   BBCC

místo konání: restaurace Sparta
termín konání: 9. listopadu 2005

Program:

  1. příspěvky  - platit či neplatit, kolik, kdy a kdo?

  2. Čerpání z fondu BBCC

  3. CoAJak  BBCC

  4. MiVaSi

  5. plán akcí na příští rok

  6. webové stránky BBCC – jejich využití, co na nich má a co nemá být

  7. pokladna – vedení, zprůhlednění

  8. konference

  9. Vrstevnice a BBCC

  10. ostatní

Z vystoupení přítomných bylo zřejmé, že většina se shodla na následujícím:

add. 1

add. 2

add. 3

add. 4

add. 5

add. 6

add. 7

add.8

add. 9

add. 10

Určitě jsem na něco zapomněl, prosím o připomenutí.

Až se na podstatném v tomto zápise shodneme, jako na definitivním, bude nutné zformulovat změny pro ostatní. Včas dát všem najevo, co je čeká do příštího března. (kdo nezaplatí, přestanou mu chodit maily). Jak platit příspěvky na rok 2006 („rodina“), čerpání fondu na akcích atd.

Dohodneme se po mailu, kdo to zformuluje, ale podepsat by nás to mělo víc. Nerad bych se např. já stavěl do role diktátora. Navrhuji: já, Brč, OAJ, Brzi.

odkaz naVPepa

odkaz na hlavní stránku www.BBCC.cz
BBCC - na hlavní stránku
správce stránky:  odkaz naHonza Brč
e-mail:  Brc@
BBCC.cz
naposledy upraveno:
29.07.2014 16:39