History z akce
RyMly

odkaz na hlavní stránku www.BBCC.cz   BBCC

místo konání: na východ od Prahy
termín konání: 25. června 2005

A kudy že jsme to jeli:

Stanice M J.Želivského (hotel Giovanni po pravé ruce) Izraelskou ulicí směr ulice Nad Vodovodem, projedeme do Cerhenické, odbočíme vlevo, projedeme Malešický park, přejedeme kolmo Malešickou ulici, podélně projedeme příměstský lesík Malešická stráň, kolem zahrádkářské kolonie prokličkujeme starou zástavbou Malešic až pod viadukt, pokračujeme ulicí Pod Táborem (nejlépe po chodníku), protneme Českobrodskou (po pravé straně Lídl), sjedeme k Rokytce a po cestičce po jejím levém břehu k přemostění, přejedeme na pravý břeh a pokračujeme šotolinovou cestou k železničnímu viaduktu, za ním doprava podél tratě až ke kynologickému cvičišti, podjedeme přemostění Průmyslové, kousíček nahoru a vpravo do lesíka podél zahrádkářské kolonie, navážeme na Hloubětínskou, sjedeme ke Kyjskému rybníku,jedeme až na hráz, dále přetneme Broumarskou, sledujeme tok Rokytky silničkou do staré části Kyjí, před mostem uhneme vpravo po silničce a lesní cestě pokračujeme rovně záplavovou oblastí Rokytky až na volné pole, kde pokračujeme vpravo k zahrádkářské kolonii, na mostku přes Stupický potok opět vpravo až k přírodní rezervaci V Pískovně (rybníček),přebrodíme Rokytku, po polní cestě a stromořadím pokračujeme do Hostavic, vjedeme do ulice Vidlák, protneme Novozámeckou, pod železniční viadukt až k Českobrodské, přejedeme a navážeme na cyklostezku podél Hostavického potoka. U ulice Národních hrdinů opustíme cyklostezku (ta uhýbá vpravo), přejedeme rovně a podél potoka silničkou PVK (podjedeme Štěrboholskou spojku)až na silnici Slatiny podél rybníka téhož jména až do Dubče. Tam lze navštívit několik hospod, nicméně další orientační bod je kostel, ke kterému se dostaneme Starodubečskou, zahneme vlevo do ulice Ke Starému lomu a ještě vlevo do ulice Na Hrádku, projedeme až na konec, zahneme vlevo přes malý brod a jsme na cestě v polích, stále rovně, dále po panelce kolem nádrže a budov PVK a narazíme čelně na oboru s daňky - jeleny, jedeme podél výběhu vpravo, na křižovatce vlevo, sjedeme podél výběhu až k Podleskému mlýnu, stále sledujeme silničku až k Podleskému rybníku, vpravo kolem rybníka po modré značce, obkroužíme ho, stále sledujeme modrou až vyjedeme na asfaltku, dáme se vlevo a stále po modré uhneme do Uhřiněvské obory. Podél Říčanského potoka přes mostek až ke starému židovskému hřbitovu. Až se pokocháme, vrátíme se zpět a za mostkem vpravo do kopce. Projedeme Uhřiněvskou oboru, po výjezdu z lesíka vpravo mezi loukou, dále po silničce stáčející se vlevo kolem zahrádkářské kolonie, na konci mostek přes potok do staré Uhřiněvsi, ulicí V Potokách až na hlavní, přejet křižovatku k otočce autobusů MHD, vlevo přes mostek kolem barokní sochy až k zahradní restauraci Pivovarské (proti kostelu Všech Svatých). Po občerstvení uličkou podél zahrady restaurace kolem budovy Sokola až ke starému pivovaru, pak se mírně vrátit, podél Říčanského potoka (pro zájemce lze udělat krátkou odbočku vpravo přes mostek k renezančnímu mlýnu), kolem lesní vily z počátku 19. stol. lesíkem objedeme rybníky Nadýmač a Vodnice mokřadlame až pod železniční viadukt a pokračujeme podél vody do Kolovrat. Stále se držíme potoka, opustíme Kolovraty a dojedeme na křižovatku silnice a polních cest před Říčanama. Přejedeme silnici a zánovním stromořadím po travnaté cestě kolem zemědělské usedlosti, narazíme na mostek přes potok, přejedeme a sledujeme stromořadí vlevo (vracíme se na okraj Kolovrat), cesta nás dovede k podchodu pod železnicí, pokračujeme vpravo směr Říčany, před sklady uhneme vlevo a dostáváme se na hlavní silnici do Říčan. Po chodníku a cestičkách až ke křižovatce, za ní uhneme vpravo a mezi vilkama vzhůru přes celé Říčany až narazíme na zelenou, která nás dovede k Říčanskému lesu a Olivovně. Po cestičce a značené cyklo (vede paralelně s hlavní silnicí do Kostelce nad Černými lesy až k podchodu pro pěší pod touto silnicí, kde se vydáme podél Rokytky vlevo, navážeme na zelenou značku a ta nás dovede až k lesnímu koupališti a hospodě Jureček. Odtud pokračujeme vpravo po cyklo do prudkého kopce nejdříve po asfaltce, posléze po polní cestě až k silnici mezi obcemi Pacov a Březí. Dáme se vpravo směr Březí, před obcí uhneme vlevo a jedeme do Křenic, následně Královic a vracíme se po cyklo po silničkách směr Podleský rybník (na křižovatce Jankov ale opustíme cyklo, jedeme vlevo směr Netluky, po krátkém skopci uhýbáme třešňovkou na silničku k Podleskému rybníku). Projedeme silničkou až ke mlýnu, kde ji ale opustíme a vydáme se podél potoka údolím a loukami až k Dubečskému zlomu a lomu. Objedeme dřevěný srub a vydáme se cestičkou podél lesa k rybníku Rohožník, objedeme skoro celý rybník dále po silničce vlevo až překřížíme trasu cyklostezky. Projedeme Dubčí, občerstvíme se v některé z hospod a pokračujeme po silnici směr Dolní Měcholupy. Na křižovatce v obci stále rovně Dolnoměcholupskou, dále ulicí U Továren, za nadjezdem přes Průmyslovou vlevo a pak ulicí Za Drahou mezi vilkama a železnicí stále rovně po asfaltce (posléze se měnící v polní cestu) lesíkem až k ulici Rabakovská (kousek ještě vlevo po malé asfaltce kolem vilek a zelena), ta nás dovede ke stanici M Skalka (výlet byl zkrácen, původní cílová stanice M byla Jana Želivského, třeba někdy příště).

Věra Jedličková

odkaz na hlavní stránku www.BBCC.cz
BBCC - na hlavní stránku
správce stránky:  odkaz naHonza Brč
e-mail:  Brc@
BBCC.cz
naposledy upraveno:
22.08.2005