History z akce
Večery pod lampou

odkaz na hlavní stránku www.BBCC.cz   BBCC

místo konání: Finosa (Zlatnická 7, Praha 1)
termín konání: každá první středa v měsíci

Ahoj,

uskutečnila se první letošní Lampa, na které byla navržena témata pro další večery a Majki měl připravenou besedu o společenských tancích, ke které ale bohužel nedošlo, protože zábava se rychle, bohapustě a nekontrolovaně zvrhla v oslavu jedněch kulatých narozenin. Nicméně oslavili jsme ty moje narozeniny fakt dobře a jsem velmi ráda, že jste se mnou stáli na prahu další desítky (teda doufám, že alespoň...).

Už sice nezůstalo zachováno, kdo všechno ten večer Finosou prošel, ale co zůstalo, to byly náměty na další diskusní večery. Takže teď ještě něco málo od Vpepy a zase šlapem dál.

odkaz naVrstevnice

Vážení,

                dovolte mi zveřejnit seznam témat, která byla navržena jednotlivými účastníky historicky prvního „Večera pod lampou“

                Témata uvádím všechna, (vynechal jsme orgasmus velryby a prostatu) tak jak byla vyřčena, jen jsem si je dovolil trochu přeházet a podobná dát k sobě. Čísluji je pouze z důvodů evidence a pro snazší budoucí orientaci.

 1. Naše nové pracovní příležitosti vzniklé se vstupem do EU

 2. Vstup do EU, klady a zápory 

 3. Švédský model státních financí a důchodového zabezpečení

 4. Postavení zahraničních dělníků u nás

 5. Regulované nájemné

 6. Stáří klepe na dveře a co my s tím?

 7. Jak zvládat pubertu našich dětí

 8. Sexuální harašení v našich zemích

 9. Současné proměny ženských a mužských rolí

 10. Partnerské trojúhelníky a více úhelníky

 11. Partnerské konflikty

 12. Promiskuita

 13. Můj nejkrásnější a nejhorší sexuální zážitek

 14. Věkový rozdíl mezi partnery

 15. Domov spokojeného stáří

 16. Psychotesty

 17. Quo vadis – BBCC?

 18. Meditace a co to umí

 19. Gramovečer

 20. Hudební večer na dané téma

 21. Ochutnávka vín

Témata navrhuji zařazovat podle následujícího klíč:

-          každý kdo se chce na sestavení plánu akcí podílet, nechť mi pošle mailem hlasy  pro tři témata (zaškrtne, vyjmenuje, zabarví apod. 3 témata ze seznamu).

-          já hlasy sečtu a tři nejžádanější témata budou zařazeny podle množství získaných hlasů na další tři po sobě jsoucí večery

-          každý večer bude možné seznam doplňovat

-          po třetím večeru vyškrtám témata již probraná, doplním nová a seznam zveřejním

-          vše se bude opakovat.

-          od tohoto systému si slibuji

o    že budou probírána jen témata, která zajímají většinu

o    každý bude minimálně téměř měsíc dopředu vědět, jaké téma ho čeká a bude se na něj moci podle chuti připravit

odkaz naVPepa
 

odkaz na hlavní stránku www.BBCC.cz
BBCC - na hlavní stránku
správce stránky:  odkaz naHonza Brč
e-mail:  Brc@
BBCC.cz
naposledy upraveno:
29.07.2014 16:14