history z akce z akce
Nepetche II.
(=Kdo nepeče, ten míří k Betlému)
alias Od punče k punči

  odkaz na hlavní stránku www.BBCC.cz BBCC

místo konání: letohrádek Hvězda
termín konání: 20.12. 2003

Ahoj,

kvapem se přiblížily Vánoce a s nimi i naše - již tradiční akce - kdo nepeče, jede na kole aneb od punče k punči. Letos ovšem byl název této akce trošičku pozměněn, protože kola jsme nechali doma, takže kdo nepekl mířil k Betlému. Punč se tentokrát podával pravý betlémský, o jehož pravosti rozhodně nemohlo být žádných pochyb, protože byl vařen na Manovce.

Takže kdo se „ráno“ u punče na Manovce či ve Hvězdě bez punče sešel:

-        BrJájové

-        Jirka jr.

-        Brzi

-        Vr + Podč

-        Marcela, která se dnes v kruhu BBCC rozhodla oslavit i své narozeniny

-        PeDorky

-        Oaj

-        Láďa

-        2x Vaňci

-        Vašavky

...celkem 15 lidí...

Ve Hvězdě jsme byli rozděleni do dvou skupin:

Jájina = Jirka jr., PeDorky, Vašavky a Láďa

Brčova = Vr, Podč, Marcela, Brzi, a Vaňci

Oaj plnil po celý den funkci dokumentaristy a z tohoto důvodu nebyl začleněn do žádné ze skupin.

Nejprve nás Jája uvedla do reality - přečetla nám kousek z Dětské bible o tom, jak to přišlo, že se Josef s Marií o štědrovečerní noci ocitli za branami Betléma a Ježíšek se narodil ve chlévě na seně. Nebojte, nezačali jsme si hrát na Josefa s Marií. Naopak, stali jsme se pastýři, kteří se v temné štědrovečerní noci vydávali do Betléma, aby se Ježíškovi poklonili a přinesli mu své dary. No a protože tehdy byla údajně noc skutečně tmavá, zavázali jsme si oči - tma je holt tma. Ale abychom po Hvězdě nebloudili ještě dnes, dělal vždy jeden ze skupiny vidícího průvodce. Nicméně lehkou práci rozhodně neměl. No a protože cesta do Betléma nebyl žádný med, byla i naše pouť trošičku ztížena rozličnými úkoly.

Úkol č. 1 - pro začátek něco jednoduchého, takže jak se tak cesta necesta do Betléma klikatila, tak jsme i my ruku v ruce prolézali přes kořeny rostlých stromů do kopce s kopce až jsme konečně narazili na cestu. Tam se šlo chvilku trošku lépěji, takže za chvíli jsme byli u druhého stanoviště. Jo a ještě předtím jsme museli zodpovědět otázku Kdo patří mezi Apoštoly: Matouš, Zachariáš, Barnabáš, Lukáš (správně Matouš).

Úkol č. 2 - bylo to „jednoduché“ - stačilo překročit potok, udělat pár kroků po kládě a seskočit dolů. Se zavázanýma očima to ale žádný med nebyl... A samozřejmě jsme zase museli zodpovědět otázku - tentokrát Jak se jmenovali první dva Ježíšovi učedníci - rybáři z Galilejského moře: Petr a Tomáš, Šimon a Ondřej, Josef a Lukáš, Tadeáš a Jidáš (správně Šimon a Ondřej).

Po zdárném zdolání této překážky jsme pak putovali dále - pro změnu zase do kopce až k letohrádku Hvězda, pak kolem zdi a zase zpět na hlavní cestu. Tady jsme dostali třetí otázku Sv. Jan Křtitel zemřel jak? Herodes jej nechal na příkaz Salome roztrhat psy, napíchnout na kůl, hodit svázaného do mraveniště nebo setnout (správně setnout).

Úkol č. 3 - tak tenhle úkol se nám překvapivě plnil velmi dobře - museli jsme přelézt přelézačku ve tvaru „štaflí“ z jedné strany na druhou. Zdá se to býti se zavázanýma očima krkolomné, ale fakt to tak strašné není. Nakonec, vyzkoušejte si to J.

Abychom si odpočinuli dostali jsme čtvrtou otázku - Kdo byli farisejové: skupina ortodoxních kněží, falešní hráči hry v kostky, bratři vydávající se za kazatele nebo zlí kazatelé z Golanských výšin (správně skupina ortodoxních kněží).

Úkol č. 4 - na dětském hřišti jsme ještě zůstali. Teď jsme museli nejprve přejít přes kládu a pak obejít pískoviště po dřevěném okraji. Také nic hrozného a někteří svůj výkon dokonce obohatili o několik výjevů z prostných, takže o „holubičky“ v různém provedení nebyla nouze.

No a samozřejmě následovala další otázka - Zač prodal Jidáš Ježíše: za 30 stříbrných, za 12 zlatých, za 10 grošů, za 30 tolarů.

Úkol č. 5 - tak ten byl velmi veselý a to hlavně pro kolemjdoucí a náhodné pozorovatele. Se zavázanýma očima jsme všichni najednou museli přeběhnout z jednoho konce trávníku na druhý. Orientace bez zraku je vskutku složitá, takže jsme se rozutekli na různé strany. I když i rozutekli je velmi nepřesný výraz pro ten pohyb, který jsme vykonávali pod záminkou běhu. Prostě vypadalo to jako když se vysype pytel bludných kamenů. Ale doběhli jsme všichni - akorát pro Mirka musel doběhnout Brč, protože se zakutálel na úplně jiný okraj trávníku. A to jeho pohyb nejvíce připomínal běh.

Po sportovním výkonu tu zase byla otázečka Evangelisté, kteří zpracovali živost Ježíše: Marek + Jan, Malichar + Baltazar, Lukáš + Josef, Zahcariáš + Barnabáš.

Úkol č. 6 - když už jsme byli tak pěkně rozběhaní, dali jsme si štafetu s PET lahví. Jo, jo, natrefit na dalšího spoluhráče a předat mu flašku nebylo zrovna jednoduché. Ale zvládli to všichni. Takže na závěr ještě poslední otázka, abychom se trošičku vydýchli - Co je folgota: jídlo, které jedl Jidáš při poslední večeři, vrch, kde byl ukřižován Ježíš, místo, kde se Ježíš modlil před poslední večeří nebo vědma věštící budoucnost.

Zbývalo už jen vyhodnocení - o „prsa“ vyhrála skupina Jáji, ale již si nepamatuji, co dostali za odměnu. Všichni jsme to ale následně zapili u BrJájů na Manovce punčem a vůbec vším možným a řádně rozveseleni jsme se kolem půlnoci odebrali do svých domovů.

Bylo to velmi příjemné odpoledne i večer. Myslím, že BrJájům právem patří dík za nevšední program - holt kdo umí, ten umí. A my jsme se velmi a to velmi pobavili. Takže si užijte Vánoc, ať vám Ježíšek nadělí všechno co si přejete a „za rok“ zase, doufám, všichni společně pošlapem dál!

VrstevniceJ


odkaz na hlavní stránku www.BBCC.cz
BBCC - na hlavní stránku
správce stránky:  odkaz naHonza Brč
e-mail:  Brc@
BBCC.cz
naposledy upraveno:
29.07.2014 16:08