History z akce
Sardinie na kole
s CK Adventura

mapa-Sardinie.jpg odkaz na hlavní stránku www.BBCC.cz   BBCC

místo konání: ostrov Sardinie
termín konání: 9. - 20. července 2003

Ahoj,
léto začalo a s ním přišla i velká letní akce, které tentokrát předcházelo poměrně velké diskusní fórum. No ale zadařilo se, takže
BBCC nakonec vyjelo na Sardinii.

Účastníci výletu :

PeDorky

Toni + Radana

Ilona + Johana + Jirka jr.

2x Špačci

Rajče

Miša

Gábina + Kája + Tomba

4x PP

BrJájové + Adéla

…celkem 21 členů a přátel BBCC...

No a pak se na naší skupinové slevě podíleli ještě známí od Jirky sr. :

3x Horňákovi

3x Brajkovi

Já (teda jako Vrstevnice) jsem tentokrát zahraniční dovolenou musela oželet neboť se rekonstruovalo rodinné sídlo, takže jsem musela projevit, i když pod nátlakem, stavební sounáležitost. No a jak už to v těchto případech bývá, kroniky se klasicky statečně ujal Brč. Tentokrát je učinil ale opravdu velmi a to velmi stručné - dovolená je holt dovolená - takže mi nezbývá, než vám ta torza denních záznamů předložit tak, jak se mi je podařilo rozluštit z kroniky. Tady si prostě nezúčastněný nedomyslí naprosto nic... Nicméně i přesto budiž Brčovi vyslovena chvála, protože byl jediný, kdo se tohoto úkolu ujal a zhostil a je také fakt, že na každý den si vyhradil v kronice celý list, i když jej mnohdy nechal více méně nepopsaným .

Poznámky jsou sice strohé ovšem mají své kouzlo a tak je ponechávám více méně bez úprav. A protože Brč shromáždil i další podklady k této cykloakci (a to v poněkud hojnější míře), přece jenom existují nějaké ty důkazy, kde že se to BBCC vlastně pohybovalo a kudy že všude po Sardinii cestovalo. Takže hurá na cestu...


Program zájezdu:

1. - 2. 
Praha, noční přejezd - Bologna (basilika S Pietro, Neptunova kašna, šikmé věže), Livorno, noční trajekt na Sardinii

3. 
Olbia - přejezd busem na západní pobřeží - poloostrov Mannu (barevné pobřežni útesy, ptači rezervace Sallna) 25 km

4. 
poloostrov Sinis (punské město Tharros, obranné věže, pláže), Cabras (rezervace plameňáků) 45-80 km

5. 
S. Catarina di Pittinuri
(punské a římské ruiny Cornus), úboči masivu Monte Ferru - olivové město Cuglieri 50-90 km

6. 
Barumini (nuragový hrad Su Nuraxi) - Giara ("ostrov na ostrově", divocí koně) 50 km

7. 
přejezd busem s poznávacím programem: Bosa (hrad Serravalfe) - Alghero (Neptuno- va krápniková jeskyně) - Saccargia (klenot románskeho slohu) - Palau

8. 
S. Teresa di Gallura
(skalnatý poloostrov Testa, výhledy na Korsiku) 65 km

9. 
Porto Cervo (skvosty přirody i středomořské architektury na Smaragdovém pobřeží) - San Pantaleo (skalní útvary) 65-90 km

10. 
Palau
(přístav, letovisko) - trajekt na ostrovy La Maddalena (NP, růžové skalní útvary, pláže) a Caprera (Garibaldiho usedlost, piniové lesy) 30-60 km

11. - 12.
Olbia, trajekt na pevninu, tranzit do Prahy


Velvyslanectví České republiky v Itálii 
Ambasciata della Repubblica Ceca
Via dei Gracchi 322, Roma
00192ITALIA
Tel: 0039-05-3244459-53,3509571, KO-350 957 41
Fax: 0039-05-324 44 56, KO-350 957 40, OEÚ-350 95748
E-mail: rome@embassy.mzv.cz, OEÚ-Commerce_Rome@mzv.cz


1. den = Středa 9. července - odjezd z Prahy

0709-mapa-bus-Praha-Livorno.jpg
mapa - cesta busem Praha-Livorno

Skromné poznámky z Brčova pera :

20,30 odjezd z Prahy

Plzeň

1,00 (!) České Budějovice 
(pozn. Vr: netuším, zda vykřičník znamená, že tam byli brzy nebo pozdě - to si holt každý musí přebrat sám
)
(pozn. Brč na pozn. Vr: já tuším, cestovat z Prahy do Budějc 4,5 hodiny se mi zdá tedy hodně hodně hodně, ty vykřičníky by měly být spíše tři)


2. den = Čtvrtek 10. července - příjezd do Livorna, trajekt

0710-mapa-Livorno.jpg
mapa - Livorno

Skromné poznámky z Brčova pera :

19,30 - Livorno

22,00 - měl být odpluv

22,30 - odpluv

Něco málo z itiku CK :

Bologna

Původně staré etruské město Felsina, později římská kolonie Bononia, nyní hlavní město oblasti
Emilia-Romagna, sídlo nejstarší evropské univerzity, bohaté na historické památky, s charakteristickými středověkými městskými hradbami a věžemi, s arkádovými ulicemi a typickými stavbami z nepájených cihel, je tu zastoupena gotika, renesance i baroko.

Hlavni třídou je Via Galliera s monumentálními paláci z 15-18. st. Střed města tvoří dvě velká náměstí - Piazza Maggiore a Piazza Nettuno se stejnojmennou fontánou od Giambologna. Na západní straně náměstí se nachází rozlehlá radnice (Palazzo Comunale) a v jeho blízkosti gotický Palazzo di Re Enzo. Na Piazza Maggiore stojí povodně gotický Palazzo del Podestá později rekonstruovaný v renesančním slohu a věž Arrenga ze 13. st. V jižní části náměstí je kostel zasvěcený patronu města San Petronio.

Za návštěvu stoji nedaleký dóm San Pietro neboli La Metropolitana z druhé poloviny 12. st. s románskou kampanilou a kryptou. Východně od dómu se nachází středověké uličky a věže Altabella a Prendiparte z 12. st. vysoké asi 60 m. Jednou z největších atrakcí města Bologna je Porta Ravegnana se dvěma šikmými věžemi z nepálených cihel (Torre degli Asinelii - 97,6 m, sklon 1,23 m a Torre Garisenda - 48,16 m, sklon 3,22 m), kdysi určené pro obranné bašty. Naproti univerzitě v Palazzo Poggi na via Zamboni se nachází Pinacoteca Nazionale - obrazárna s malířskými díly nejlepších boloňských malířů 14. - 18. st. Mezi exponáty patří díla slavných mistrů jako Giotto, Raffael, Tintoretto, Reni, Perrugino aj.

Livorno

Hlavní město stejnojmenné provincie, průmyslové a obchodní středisko s přístavem a klimatické lázně. Město je sídlem vojenské námořní akademie. Významným rodákem je malíř Amedeo Modigliani (1884 - 1920).

Za svůj význam město vděčí rodu Medicejských, kteří poskytovali v 16. a 17. st.  azyl uprchlíkům z mnoha zemí. Cosimo I. Medicejský tu začal budovat významný přístav, který byl dokončen r. 1620 za Cosima II.

Za 2. svět. války město utrpělo těžké škody, střed starého města s náměstím Piazza Grande byl za války zcela zničen. Nachází se tu Dóm z r. 1594 postavený znovu podle původních plánů. Uprostřed náměstí stojí Velký palác (Palazzo Grande).

Hlavní ulicí je Via Grande, kterou se z Piazza Grande směrem na východ dostaneme k Piazza della Repubblica k Nové pevnosti (Fortezza Nuova) z r. 1590, opačným směrem k přístavu Porto Mediceo.

Naproti přístavu na Piazza Micheli je pomník velkovévody Ferdinanda I. Medicejského, zvaný Čtyři Maurové (Quatro Mori) - podle bronzových figur na podstavci. Vytvořil jej Giovanni Bandini, mauři jsou od Pietra Tacca. Pochází z let 1617 - 26 a byl postaven na paměť vítězství rytířů sv. Štěpána nad saracénskými korzáry. Na severní straně uzavírá přístav Stará pevnost (Fortezza Vecchia) z r. 1534 s mohutnou baštou.

Na jih od přístavu po nábřeží vede Viale Italia až na Terazza Mascagni, kde se nachází Acquario Comunale zabývající se biologií moře.

Modiglianiho obrazy najdeme v Museo Civico v parku Villa Fabricotti.


3. den = Pátek 11. července - příjezd na Sardinii, přejezd na poloostrov Mannu

Skromné poznámky z Brčova pera :

8 (pozn. Vr. - rozuměj v 8,00 hodin)  - přípluv

přejezd do campu IS ARENAS

odjezd všichni kromě Ilony :

ujeto:     40 km (Ilona 2 km)

Večer se rozpoutala zábava díky fotografii Rajčete z dětských let, na které mu z trenýrek kouká bimbásek...

(pozn. Vr - prostě klasická zábava v duchu dobrých tradic BBCC )

Něco málo z itiku CK :

SARDINIE

Italsky SERDEGNA, Řekové ostrov pro jeho tvar nazývali Icnusa (od slova icnos - stopa) nebo Sandaliotis (od slova sandalon - sandál). Název SARDINIA je římského původu a odvozuje se od mytologického hrdiny Sarda. Je to druhý největší ostrov ve Středozemním moři s rozlohou 24 tis. km2 a počtem obyvatel cca 1,6 mil.

Sardinie byla osídlena již v prehistorické době, kdy na ostrově existovala jedinečná primitivní civilizace (svědčí o tom tisíce tzv. nuraghů - masivních kamenných věžovitých staveb z doby bronzové a množstvím skalních hrobů - tzv. „domů čarodějnic“). Později Sardinie postupně patřila Féničanům a Kartagincům, Římanům (římské stavby - mosty, komunikace, civadla aj.) a Byzantincům, v 7. st. ji sardinští vládci rozdělili na čtyři judikáty. Ve středověku patřila k Aragonskému království (gotická aragonská architektura). Aragonští se usídlili v Algheru a postupně nahrazovali zdejší obyvatelstvo iberskými přistěhovaci. Obranu proti nim vedli vládci Arborey, zejména legendární Eleonora d´Arborea a odpor Sardinců uhasl teprve po porážce posledního dědice judikátu Oristano v bitvě u Macomeru.

V r. 1720 vzniklo samostatné Sardinské království. Carlo Alberto zrušil nevolnictví a r. 1847 vyhlásil unii Sardinie s kontinentem. V následujících letech došlo k hospodářskému rozvoji ostrova. V 1. pol. 20 stol. s rozvojem energetiky se začaly budovat umělé vodní plochy na velkých řekách. Za 2. svět. války se Sardinie pro svou polohu stala důležitou leteckou a námořní základnou a byla několikrát bombardována.

Od r. 1948 je ostrov autonomní součástí Itálie s vlastním parlamentem a vládou. Skládá se ze stejnojmenného ostrova a četných přilehlých ostrůvků (Asinara, Caprera, Maddelena, San Antioco, San Pietro aj.).

Břehy Sardinie jsou omývány mořem Tyrhénským, Sardinským a Středozemním. Má 4 provincie: Cagliari, Nuoro, Oristano a Sassari, hlavním městem je Cagliari. Cizinecký ruch se soustřeďuje zejména na pobřeží, které dosud neníá přeplněné luxusními hotely (Costa Smeralda a Costa Verde, souostroví La Maddalena, letovisko Alghero aj.).

Břehy Sardinie jsou omývány mořem Tyrhénským, Sardinským a Středozemním. Má 4 provincie: Cagliari, Nuoro, Oristano a Sassari, hlavním městem je Cagliari.Cizinecký ruch se soustřeďuje zejména na pobřeží, které dosud není přeplněné luxusními hotely (Costa Smeralda a Costa Verde, souostroví La Maddalena, letovisko Alghero aj.).

Ostrov je převážně hornatý, v masivu Gennargentu ve střední části ostrova dosahuje výšky 1.834 m (Punta La Marmora). Nejdelší řekou je Tirso s délkou 150 km, vlévající se do zátoky Oristano. Největší vodní plochou je přehradní nádrž Lago Omodeo z r. 1924. Mezi přírodní pozoruhodnosti patří krápníková jeskyně na východním a částečně i na západním pobřeží a pozoruhodné skalní útvary vzniklé erozí.


4. den = Sobota 12. července – St. Giovanni di Sinnis

0712-mapa-Oristano.jpg
mapa Oristano

0712-mapa-Oristano2.jpg
mapa Oristano - město

0712-mapa-Tharros.jpg
mapa Tharos

Skromné poznámky z Brčova pera :

9 (pozn. Vr. - rozuměj v 9,00 hodin)  - odjezd všichni (ne Gábi + Kája + Tomba + Petr PP + Eva PP + Ilona)

eSeMeSkové zpravodajství :

Brč, 11:15 - Cekam v Oristane.

Jája, 11:30 - Zkus se dostat do St. Giovanni. Budem tam za 1 hod.

Jája, 12:06 - Jsme na plazi Subardoni i s Dorkou.

Brč, 13:30 - Jsem na plazi pod zriceninou v Saint Giovanni.

Jája, 13:34 - Vydrz tam!

14,30 příjezd ostatních na pláž v St. Giovanni

hospoda

domů přes útesy

ujeto: 
   Brč 95 km, č. čas 5:12 (hrubý čas 9,10 - 20,20)
   ostatní 72 - 85 km (pozn. Vr. - v tabulce KKK započten průměr 78,5 km)

Něco málo z itiku CK :

poloostrov Sinis

Chráněná oblast pobřežních lagun (sard. salina, stagno) - Stagno di Sale Porcus, Stagno de is Benas, Saline Manna, Stagno di Cabras, Stagno di Mistras. Celá oblast lagun kolem Oristana zaujímá asi 6 tisíc hektarů. Sladké, slané i poloslané laguny tu vznikaly oddělením pobřežní části písečnými kosami, zanášením území při ústí řek nebo periodickými přívaly vody mezi písečné duny, často bez přímého spojení s mořem. Některé z nich přes léto zcela vysychají (Sale Porcus, Salina Manna aj.)

Poloostrov Sinis je jedním z nejzajímavějších středomořských přírodních regionů, zahrnující různé biotopy. Jsou to vlhké slatinné oblasti nebo území s pouštním charakterem, dunami a slanými nebo sladko-slanými lagunami a svébytnou vegetací. V rákosovém porostu žije velké množství druhů ptactva, např. růžoví plameňáci, slatinní sokoli, lysky, mořské koroptve, jespáci, korsičtí rackové aj. Oblast je odedávna využívána k rybolovu nebo jako saliny k těžbě mořské soli.

Od r. 1971 je na základě Ramsarské konvence tato oblast vyhlášena jako chráněná rezervace s mezinárodním významem zejména pro vodní ptactvo.

Cabras

Malé rybářské městečko a stejnojmenná vodní plocha Stagno di Cabras je největší poloslaná laguna (2000 hs) a zároveň rybářský ráj bohatý na úhoře a spousty druhů ptactva, mimo jiné je tu zimoviště plaměňáků z jihofrancouzského Camargue a zároveň přírodní rezervace vodního ptactva s omezeným přístupem.

V písečných dunách lze ještě tu a tam vidět původní rákosové rybářské domky. V okolí se pěstuje známé a výborné sardinské víno Vernaccia.

Oristano

Město bylo založeno v r. 1070 obyvateli antického města Tharros na vnitřní straně stejnojmenné zátoky nedaleko ústí nejdelší řeky Tirso jako azyl proti nájezdům mořských pirátů. Největšího rozkvětu se město dočkalo ve 13. - 15. st., kdy bylo správním městem tzv. judikátu Arborea. Aragonci jej obsadili jako poslení až r. 1478. Významnou postavou regionálních dějin byla vládkyně Eleonora Arborejská, která stála v čele odboje proti Španělům na přelomu 14. - 15. století. Španělská nadvláda znamenala pro kvetoucí město úpadek.

Eleonora d´Arborea

Tato známá osobnost sardinských dějin se narodila v r. 1340 v rodině Mariana IV., soudce judikátu Arborea.

Tzv. „judikát“ byl označení samostatného správního celku, odvozený od slovu giudice - soudce, který stál v jeho čele. Tyto judikáty - Arborea, Cagliari, Gallura a Torres - vznikly na ostrově v 11. st. a ve 13. st. postupně ztrácely svou nezávislost. Díky Eleonoře si nejdéle udržel svůj vliv judikát Arborea.

Eleonora d´Arborea stanul v čele regionu v r. 1383 a vládla až do své smrti r. 1404. Proslula svým odbojem proti Aragoncům. Za její vlády byl uveden do praxe soubor občanského, civilního administrativního a procedurálního práva ve 198 paragrafech zákoníku nazvaného Carta de logu. Tento zákon nechal vypracovat její otec Mariano IV. Byl to jeden z prvních sardinských zákonů a vycházel z domácí tradice. Na svou dobu byl velice  moderní a zůstal v platnosti až do r. 1827.

Dnes je hlavní město nejmenší sardinské provincie, které má asi 30 tisíc obyvatel, sídlo arcibiskupství, obchodní město s kulinářskou specialitou amaretti (zvláštní druh koláčů s rozinkami). Exotickou atmosféru města tvoří palmy, kupole chrámů, starobylé paláce, často postavené z kamenů původního antického města Tharros.

Ze středověkého opevnění se zachovalo několik věží, např. Torre San Cristoforo neboli Porta Manna ze 13. st. na Římském náměstí. Na náměstí Duomo stojí koste S. Francesco ze 13. st., přestavěný v 19. st. Uvnitř po levé straně můžeme vidět nejvýznamnější gotickou plastiku na Sardinii - polychromovaný španělský kříž sv. Nicodema z 15. st. Hned naproti stojí barokní katedrála di Santa Maria - Duomo - na místě původního kostelíka z 11. st. Jeho nynější podoba je z 18. st. Ke katedrále přísluší budova semináře a arcibiskupského paláce ze stejné doby a tvoří zajímavý architektonický komplex. Na náměstí Arborea stojí socha soudkyně Eleonory Arborejské.

THARROS

Ruiny antického města, nachází se na výběžku poloostrova Sinis, na mysu San Marco. Od 7. st. př. Kr. byl Tharros důležitým fénickým přístavem a obchodní stanicí na cestě mezi Kartágem a Masalií (dnešní Marseille). Koncem 6. st. sardinské přístavy ovládli Kartaginci. Z fénického a punského období se zde zachovaly části městského opevnění se zbytky bran, obětní místo tofet, kde byly bohům obětovány prvorozené děti a šachtové hroby, které najdeme po levé straně silničky vedoucí celým poloostrovem Capo San Marco.

R. 238 př. Kr přístav dobyli Římané a Tharros byl povýšen na město (municipium). Stal se římskou kolonií a pro svou strategickou polohu v západním Středomoří a pro export sardinského obilí do Říma se brzy změnil v kvetoucí město s akvadukty, cisternami, lázněmi, divadlem a chrámy. Po rozpadu římského impéria jeho význam upadal a dílo zkázy dokončily saracenské a arabské nájezdy.

Ve středověku bylo město opuštěno, po staletí bylo pleněno a používané jako zdroj stavebního materiálu pro stavbu nového města Oristano na pevninské straně zátoky. Část původního města je pod mořskou hladinou.

Teprve v posledních letech zde probíhá archeologický průzkum a výsledky tohoto úsilí jsou dnes zpřístupněny přímo na místě a také v muzeu Antiquarium Arborense v Oristanu. Na úpatí mysu San Marco se nachází poutní kostel San Giovanni di Sinis, raně křesťanská basilika, jejíž centrální část s kopulí pochází ze 6. st.

Na návrší nad antickými ruinami se nachází rotunda Torre di San Giovanni, kterou nechal postavit Filip II. Španělský ve 14 st. Dnes slouží jako vyhlídková věž s novou expozicí a platí zde vstupenka do archeologického areálu Tharros.

Na konci mysu San Marco je docela fotogenická budova majáku (vojenský prostor). Poloostrov skýtá také nádherné možnosti koupání na obou stranách mysu.


5. den = Neděle 13. července - horská ves

Skromné poznámky z Brčova pera :

9 (pozn. Vr. - rozuměj opět v 9,00 hodin)  - odjezd

Gábi + Adéla se vrací (pozn. Vr. – započteno 15 km)

PeDorky jen dole (cca 15 km)

(Rajče asi nebyl)

ujeto:     47 km, č. čas 3:00

Něco málo z itiku CK :

Santa Caterina di Pittinuri

Malé městečko ležící mezi mořem a horami masivu Montiferru, v malebné zátoce se zajímavými pobřežními útesy (malý skalní most S´Archittu) a strážními věžemi (Torre Su Puttu). Původně zde bylo přístaviště antického města Cornus.

Nedaleko městečka směrem na jih se nacházejí dvě zajímavé archeologické lokality - Cornus a Columbaris.

Cornus - pozůstatky starobylého kartaginského města. Ve 2. st. padlo do rukou Římanů, kteří tu vybudovali svou akropoli, chrám, lázně, akvadukt aj. Město existovalo až do 5. st., kdy se stalo terčem nájezdů pirátů. V 10. st. tyto nájezdy donutily obyvatele opustit město a usadit se v dnešním Cuglieri.

Columbaris - Pozůstatky hřbitovní raně křesťanské baziliky z 3. - 5. st., baptisteria a pohřebiště z 4. - 6. století. Bývalo sídlem biskupa a klášterní komunity.

Montiferru

„Želená hora“ je čedičový sopečný masiv ležící při západním pobřeží Sardinie. Své jméno nese podle vrstev s obsahem železa. Bývá nazýván také „sardinská Etna“. Jeho výběžky sahají na západě až k moři a hraničí s čedičovou planinou Planargia. Nejvyšším vrcholkem je Monte Urtigu (1.050 m). Je zajímavý svými porosty vřesu, myrty, korkových a kamenných dubů. Nachází se zde také obora pro supy bělohlavé a je odtud výhled téměř na celý ostrov.

santu lussurgiu

Městečko na úpatí masivu Montiferru, 75 m n. m. známé chovem skotu a produkcí zemědělských výrobků, např. zdejší sýr su casizzolu, pálenka su filu e ferru. Za vidění stojí enografické muzeum s řemeslnou výrobou a růžpvý kostel z 12. st., později upravený s kryptou ze 4. - 5. st., kde byl svého času popraven římský úředník S. Lussorio, po kterém je obec pojmenována.

bonarcado

Malá obec ležící na úpatí masivu Montiferru v nadmořské výšce 262 m. K vidění je tu nádherný románský kostelík Santa Maria v pisánském stavebním stylu z 12. st. s maurskou dekorativní výzdobou.

Cuglieri

Čtyřtisícové městečko ležící v nadmořské výšce 479 m n. m. na svazích Montiferru. Bývá nazýváno také „hlavním městem oleje“. Založili je obyvatelé antického města Cornus, které museli nedobrovolně opustit kvůli nájezdům pirátů.

Za návštěvu stojí městské antiquarium s nálezy z Cornus a Columbaris a také farní kostel Basilica di Santa Maria della Neve, který se tyčí nad městem a skýtá krásné výhledy na okolí.

Na vrcholu čedičového kopce leží ruiny hradu Montiferru s bohatou historií. Byl založen začátkem 12. st. Ottocorrem, bratrem soudce Barisona z Torres, později přešel do rukou Malaspinů, poté patřil Arborejskému judikátu a nakonec připadl Aragonské koruně.


6. den = Pondělí 14. července

mapy Barumini:

0714-mapa-Barumini1.jpg 0714-mapa-Barumini2.jpg

prospekty Giara:

0714-prospekt-Giara1.jpg 0714-prospekt-Giara2.jpg

Skromné poznámky z Brčova pera :

8,30 odjezd busem

náhorní plošina Parco della Giara, Giara di Gesturi

účastníci:

Brč + Jája

PeDorky

Toni

Šnábl

Špačci (2)

ujeto:     50 km (pozn. Vr. – alespoň podle itiku)

ostatní nejeli - byli u moře

Něco málo z itiku CK :

barumini - su nuraxi

Největší a nejvýznamnější komplex sardinských prehistorických staveb zvaných „nuraghe“ - leží nedaleko Barumini. Tyto typicky sardinské kamenné stavby vznikaly již v době bronzové a nejmladší z nich byly vybudovány v posledním tisíciletí př. Kr.

Tato primitivní pevnost z 15. - 16. st. př. Kr. vzdáleně připomíná středověký hrad. Má centrální věž z čedičových bloků, původně asi 21 m vysokou. Dnes má dvě patra a měří necelých 15 m. V 9. - 8. st. př. Kr. bylo přistavěno opevnění se 4 věžemi v rozích a nádvořím se studnou hlubokou 20 m. V 8. - 6. st. př. Kr. byly bašty opevněny zdí, která uzavírala původní vchod mezi jižní a východní věží. Po všech baštách vedl široký ochoz se střílnami. Celý komplex byl ohraničen osmibokou zdí se sedmi věžemi v rozích. Pevnost byla částečně zbořena Kartaginci v 6. st. př. Kr. Podle jedné hypotézy byl celý komplex zasypán uměle sardo-kartaginskými obyvateli v době římského vpádu, aby vypadal jako přírodní součást krajiny.

Na východní straně pevnosti se rozkládá nuragijská vesnice - neuspořádaný komplex asi padesáti kruhových a eliptických základů příbytků spolu s pozůstatky jiného osídlení s kartaginsko-římským vlivem.

Giara di Gesturi

Čedičová náhorní planina ležící na „stolové hoře“ o rozměrech přibližně 4 x 12 m, která se tyčí jako skalnatý ostrov ve zvlněném terénu. Tvoří ohromný biotop s lesy korkového dubu a divokými kaštany, s četnými slatinnými jezery označovanými jako „pauli“ (močál). Jelikož čedičová planina nepropouští vou, jezera se v zimě zvětšují a v létě se většina z nich odpaří a vyschne. Nejhezčí je na jaře, když ji pokrývají bílé pryskyřníky. Součástí biotopu je i bohatá fauna, nejzajímavější atrakcí jsou drobní divocí koně.


7. den = Úterý 15. července

mapa Alghero

prospekty Saccragia

0715-mapa-Alghero.jpg

0715-prospekt-Saccargia1.jpg

0715-prospekt-Saccargia2.jpg

0715-prospekt-Saccargia3.jpg

0715-prospekt-Saccargia4.jpg

Skromné poznámky z Brčova pera :

přejezd busem do dalšího campu. (ne kolo)

Něco málo z itiku CK :

Bosa

Přístavní městečko ležící na západním pobřeží Sardinie při ústí řeky Temo, která je zde splavná asi v 10 km úseku. Díky říčnímu přístavu a úrodné zátoce chráněné pahorky se stala v 17. st. centrem obchodu a řemesel. První historické zmínky pocházejí z punských nápisů, později se stalo římským městem Calmedia a ve středověku patřilo rodu Malaspinů. Poté padlo do španělského držení a získalo statut královského města.

Dosud se zachovaly městské hradby a nedaleká janovská pevnost (Castello Serravalle) založená rodem Malaspinů v r. 1112. Zajímavá je čtvrť Sa Costa, která je přístupná pouze pěšky, protože má úzké svažité uličky a spousty schodů. Kamenné domky ve čtvrti Sas Concas na protějším břehu řeky jsou bývalé koželužské dílny. Atmosféru města dotváří křivolaké ulice, oblázkové dláždění, patricijské paláce s nádvořími a kovanými balkóny, palmy na náměstí. Při pobřeží se rozkládá rekreační oblast Bosa Marina.

Nejvýznamnější stavbou v blízkém okolí je nejstarší románský kostel na Sardinii - San Pietro Extramuros z r. 1073, ležící mimo město. Figurální výzdoba na průčelí jíž naznačuje první gotické prvky.

Alghero

Přímořské lázně na západním pobřeží ostrova založené r. 1354 katalánskými kolonisty, kteří zde až do r. 1720 měli samostatné správní sídlo. Ještě dnes je ve městě znát španělský vliv - obyvatelstvo hovoří katalánským dialektem, ve staré části města jsou ulice označeny v katalánštině, v architektuře je to zejména goticko-katalánský sloh kostelů a paláců.

Prohlídka starého města začíná u Brány Porta a Terra (1) s mohutnou věží (uvnitř je městské muzeum). Na stejnojmenném náměstí jsou veřejné sady Giardini publici se sochou historika a literáta Giuseppe Manno. Do historického jádra města se vchází branou Porta a Mare (9). Úzkou ulicí Carla Alberta dojdeme na náměstí Duomo s katedrálou (7) ve stylu katalánské gotiky s monumentálním portále a osmibokou zvonicí. Nedaleko se nachází palác Casa Doria (6). Na začátku ulice Carla Alberta najdeme kostel sv. Františka (2) ze 14. st., kostel sv. Michala (3) ze 17. st. s kopulí zdobenou polychromovanou majolikou (interiér nyní už bude po rekonstrukci) a Biblioteca civica se vzácnými katalánskými knihami. Na konci téže ulice na náměstí Sulis je mohutná věž Torre dell´Espero Reyal (4), součást městského opevnění svědčícího o někdejším významu města, které mělo podle slov admirála Nelsona nejlepší přírodní přístav na Středozemním moři.

Dnes je Alghero přímořské letovisko s písečnými plážemi a borovým lesíkem a skalní kulisou porto Conte a Capo Caccia v severním okraji zátoky. Zde se vypíná nad mořem přes 300 m vysoká skalní stěna a nacházejí se tu největší a nejpůsobivější mořské krápníkové jeskyně. Nejkrásnější z nich - Grotta di Nettuno je přístupná lodí nebo po 654 schodech z parkoviště.

Santissima Trinita di Saccargia

- česky kostel Nejsvětější Trojice. Tento pisánský kostel náležel původně ke kamaldulskému opatství, jehož ruiny na jižní straně kostela dávají tušit jeho někdejší význam. Dnes stojí daleko od jakékoli osady na silnici mezi Sassari a Olbií v katastru obce Codrongianus.

Byl postaven ve 12. st. toskánskými a lobardskými mistry z černých a bílých kvádrů a je nejkrásnější ukázkou pisánského stavebního slohu na Sardinii. V průčelí kostela ozdobeném pestrou keramikou se nachází vstupní arkáda se třemi oblouky ozdobenými kamennými intarziemi s květy a loveckými výjevy. Střední arkáda leží na sloupech s výrazně plastickými hlavicemi v podobě zvířat. Vysoká štíhlá zvonice se sdruženými okny odvozená z lombardské tradice byla vytvořena až v poslední fázi výstavby.

Interiér je prostý jednolodní chrám s příčnou lodí a jednoduchým trámovým stropem. V apsidě se nachází dobře zachované fresky ze 13. st. od neznámého sardinského mistra. Uprostřed je Kristus sedící na trůnu, po straně anděl, dole panna Maria, apoštolové a scény z Ježíšova života. Tyto fresky představují asi nejlépe zachovanou památku tohoto druhu na ostrově.


8. den = Středa 16. července

Skromné poznámky z Brčova pera :

busem do městečka ..., výhled, skály

tam 14 km

někteří zpět 26 km po silnici (PeDorky, Špačci)

Ilona s Johankou jen pěšky

Něco málo z itiku CK :

Santa teresa di gallura

Přístav v úzké zátoce na severu ostrova, který od břehů Korsiky dělí jen úzký Bonifacijský průliv. Své jméno má po svaté patronce Marie Teresie Rakouské, manželky krále Viktora Emanuela I. Říká se, že městské jádro Viktro Emanuel I. sám navrhnul jako kopii geometrického plánu Torina. Město bylo vystavěno na místě, kde se kdysi nacházelo kvetoucí římské město, které ve středověku neslo jméno nejprve Porto Longone, později Longosardo. Po nájezdech pirátů bylo svými obyvateli opuštěno. Zajímavým místem je španělská obranná věž Longosardo a přístav pro lodní spojení s 12 km vzdálenou Korsikou.


9. den = Čtvrtek 17. července

0717-mapa-CostaSmeralda.jpg
mapa Costa Smeralda

Skromné poznámky z Brčova pera :

výlet do...

69 km, 3:55

PeDorky, Špačci, BrJájové, Toni + Radana (8 lidí)

ostatní cca 35 km

(pozn. Vr. - a tímto zápisem definitivně končí Brčovy zápisky ze Sardinie)

Něco málo z itiku CK :

Costa smeralda

Před r. 1960 bylo toto gallurské pobřeží zcela opuštěným místem. Na dlouhých žulových výspách mezi zátokami nebylo nic kromě porostu macchie. V nejhorší bídě tu žilo jen několik pastevců ovcí.

V r. 1962 se toto pobřeží zalíbilo princi Karimu Agovi Khanovi a rozhodl se tu vybudovat letovisko. Od místních venkovanů koupil část pobřeží o rozloze 250 km2 s 55 km dlouhým pobřežím a začal s výstavbou luxusních hotelů, z nichž nejznámější je Cala di Volpe ve stejnojmenné zátoce.

Jeho cílem bylo vybudovat na dosud turistikou opomíjené Sardinii nové exkluzivní letovisko pro bohatou klientelu. Nechal zde vystavět několik malých vkusných hotýlků a vil v borových hájích podél celého pobřeží. Zároveň tu vznikla nová „vesnice“ Porto Cervo, luxusní jachetní přístav, který je dnes střediskem tohoto pobřeží. Jeho dominantu tvoří bílý kostel Stella Maris s vyhlídkou na přístav. Druhým centrem je přístav Porto Rotondo v jižní části Smaragdového pobřeží.

Pro oblast Smaragdového pobřeží navrhli architekti nový stavební styl, který v sobě sjednocuje hlavní stavební prvky venkovské architektury Středomoří. Costa Smeralda s golfovým hřištěm a přístavem pro jachty se stala hlavním hnacím motorem pro cestovní ruch na ostrově, který zdaleka nezachází všude s mořem a krajinou tak citlivě jako tady.


10. den = Pátek 18. července

0718-mapa-Maddalena1.jpg 0718-mapa-Maddalena2.jpg 0718-mapa-Palau.jpg
mapy Maddalena 2x, Palau

Něco málo z itiku CK :

palau

Přístav na severovýchodním pobřeží Sardinie, významný zejména pro lodní spojení se souostrovím La Maddalena a částečně s nedalekou Korsikou. V poslední době se stává oblíbeným letoviskem a cílem jachtařů obklopené zajímavými sklaními útvary (Punta Sardegna - 5 km, Capo d´Orso - 6 km).

Město bylo založeno v r. 1767 jako vojenská základna. V r. 1793 se zdejší posádce podařilo odrazit útok francouzského námořnictva. Útoku, vedeného z nedalekého ostrova Santo Stefano, který se Francouzům podařilo obsadit se účastnil také Napoleon. Dnes se na ostrově Santo Stefano nachází základna americké 6. flotily.

la maddalena

je název souostroví, jeho největšího ostrova a města na tomto ostrově. Souostroví je kromě stejnojmenného ostrova a mnoha malých ostrůvků a útesů tvořeno dalšími šesti hlavními ostrovy: Caprera, S. Stefano, Spargi, Budelli, S. Maria a Razzoli. Stovky zdejších ostrovů, ostrůvků a skalisek představují zbytky potopeného přirozeného mostu mezi Korsikou a Sardinií. Kromě dvou největších jsou všechny neobydlené.

Tato oblast byla navštěvována již od pravěku, v dobách římského impéria byly ostrovy naývány Insulae Cunicolariae a ve středověku Carugi nebo Intermedie. Dnes jsou ostrovy přitažlivé svou malebností, mořem i plážemi, klimatem a povětrnostními podmínkami vhodnými pro jachting a windsurfing.

Oastrov LA MADDALENA byl ve 13. st. základnou Pisy, stálé obyvatelstvo se tu usadilo až okolo 15. st. V polovině 18.s t. si z něj Savojští udělali opevněnou základnu a od r. 1783 byl opěrným bodem loďstva, v 18. st. zde během námořní války mezi Francií a Anglií kotvily lodi admirála Nelsona. U ostrova ztroskotal v r. 1793 francouzský pokus o invazi, kterého se účastnil i tehdejší velitel dělostřelectva Napoleon Bonaparte.

Správním centrem ostrova je stejnojmenné město a přístav la Maddalena. Je také sídlem Mariny Militare (vojenské námosřnictvo). V Muzeu námořní archeologie Nino Lamboglia jsou nálezy z římské galéry, která ve 3. st. ztroskotala u ostrova Spargi.


11.  - 12. den = Sobota  19. července - Neděle 20. července - návrat do Prahy

0719-mapa-Olbia.jpg
mapa Olbia

Něco málo z itiku CK :

olbia

letovisko ležící v Olbijském zálivu, největší město a centrum Gallury a důležitý sardinský přístav zejména pro osobní dopravu.

Osada byla založena Kartaginci, po nich se zde usadili Řekové. Později byla jedním z nejdůležitějších římských přístavů. Po rozpadu římského impéria došlo k hospodářskému úpadku města. Velkého rozkvětu se Olbia znovu dočkala v 10. - 11. st., kdy se stala centrem judikátu Gallura. V této době se jmenovala Civita. V období pisánské nadvlády se změnil i název města na Terranova Pausania. V roce 1326 ji ovládli Aragonci a v r. 1553 byla po napadení korzárem Dragutem téměř celá zničena. Oživení nastalo až na začátku 18. st. za vlády Savojských.

Nejzajímavější památkou je románský kostel San Simplicio z 11. st. v pisánském stylu. Nachází se nedaleko centra města směrem od nádraží na Via Fausto Noce.

Ostrov Bianca slouží jako přístav pro lodě z Civitavecchie, je spojen s Olbií 1,5 km dlouhým náspem. Nedaleko se nachází nápadný skalnatý ostrov Tavolara (6  km2) a přístav a letovisko Golfo dergli Aranci s nádherným výhledem na olbijskou zátoku hluboko zaříznutou do pobřeží.


A to je tak asi ze Sardinie vše.

Tak Šlapej dál!
Zapsal:
odkaz na Brč
Opsala, sestavila, doplnila:
odkaz naVrstevnice


Ale ne, není to ještě vše. 
V září došlo u Sardinie k havárii trajektu navlas stejného, jakým cestovalo i
BBCC... 
Že by se něco takového mohlo stát, to asi při plavbě nikoho ze zúčastněných nenapadlo, že???

E-Mail

Od: 

Toni

Komu:  BBCC
Odesláno:  12.9.2003
Text

Ahoj Honzo a BBCC
dnes jsem si ráno pustil televizi a dozvěděl jsem se, že dnes 12.9.2003 havaroval trajekt Moby magic, asi 5 km od Porto cerva, kde pravděpodobně narazil na skálu.
Posílám dnešní německé zprávy.
Všichni pasažéři jsou zachráněni, asi 10 lehce zraněných.
Naštěstí bylo na palubě jen 160 osob, při plném obsazení (1200 osob) by to byl asi jiný šrumec.
Zda se loď potopila anebo ještě visí na skále, nevím, o tom se tam nepíše.
My jsme jeli se stejnou lodí Moby fantasy.
Všechny Vás zdravím z Bregenzu.

Ahoj ToniMoby Fantasy und Moby Magic

MOBY FANTASY Länge 142m, Breite 22m.1200 Passagiere, 400 Fahrzeuge. Klimaanlage, elegante Kabinen mit DU/WC und Fön, Suiten, Familiensuiten für 4 Personen, Liegesessel,à la carte-Restaurant, Selfservice-Restaurant, Cafeteria, Pianobar mit Live-Musik, Kinderspielbereich Happy Moby, Raum mit Videospielen, Großbild-TV, Swimmingpool und Kinderbecken, Poolbar und Grill, Panoramaveranda, Boutique, Sonnendeck, Zwingerfür Haustiere, Stabilisatoren.

MOBY MAGIC Länge 142m, Breite 22m.1200 Passagiere, 400 Fahrzeuge. Klimaanlage,elegante Kabinen mit DU/WC und Fön, Suiten, Familiensuiten für 4 Personen, Liegesessel, à la carte-Restaurant, Selfservice-Restaurant, Cafeteria, Pianobar mit Live-Musik, Kinderspielbereich Happy Moby, Raum mit Videospielen, Großbild-TV, Swimmingpool und Kinderbecken, Panoramaveranda, Boutique, Sonnendeck, Zwinger für Haustiere, Stabilisatoren.


Freitag, 12. September 2003
Fähre vor Sardinien gekentert
Alle Insassen gerettet  
Nach einem Wassereinbruch im Maschinenraum ist am Donnerstagabend eine italienische Fähre vor der Küste Sardiniens evakuiert worden. Die aus Livorno kommende "Moby Magic" hatte offenbar bei der Anfahrt auf den Hafen von Olbia Grundberührung gehabt. Die Fähre trieb mit Schlagseite rund drei Meilen vor Porto Cervo an der Costa Smeralda, wie ein Sprecher des Hafens von Olbia mitteilte. An Bord des Schiffes waren 160 Passagiere und Besatzungsmitglieder.

 Vor Sardiniens Küste in Seenot geraten: die Fähre "Moby Magic"

Einige der Geretteten wurde nach der Ankunft an Land mit kleineren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht, wie die Nachrichtenagentur Ap.Biscom berichtete. Versuche, die Fähre zu bergen, würden durch den starken Wind behindert.

 Die Passagiere und Besatzungsmitglieder werden evakuiert.

Der Schiffsfotograf, Massimo Panebianco, berichtete telefonisch, alle Passagiere hätten einen Schreck bekommen, als das Schiff kurz auf Grund gelaufen sei. "Wir dachten, wir gehen unter. Das hätte auch schlimmer ausgehen können", sagte er der Nachrichtenagentur AP. Die Lage sei aber insgesamt sehr ruhig gewesen, als die Menschen die Boote bestiegen hätten. Bei der Rettungsaktion waren auch mehrere Schiffe der Küstenwacht im Einsatz, die Menschen an Land brachten. Der Kapitän, Gianfranco Cutugno, sagte, er könne nicht ausschließen, dass es einen Fehler bei der Anfahrt auf den Hafen gegeben habe.
 
Der Reederei Moby Lines gehörte auch die Fähre "Moby Prince", die 1991 mit einem Öltanker kollidiert und in Brand geraten war. Damals starben 143 Menschen. Nur eine Person überlebte.

originální History.DOC od Brče-Vrstevnice je ke stažení zde

odkaz na hlavní stránku www.BBCC.cz
BBCC - na hlavní stránku
správce stránky:  odkaz naHonza Brč
e-mail:  Brc@
BBCC.cz
naposledy upraveno:
08.07.2005 13:08