History z akce
BěŠum
aneb žky na Šumavě

  BBCC

místo konání: Šumava - Stožec a okolí
termín konání: 17. - 19. ledna 2003

Ahoj,

letošní první vícedenní akce byla ve znamení běžek a pro změnu o ní pár slov napsal OAJ, kterému tímto předávám klávesnici:

Účast osudově ovlivnilo zpravodajství o stavu sněhu v cílovém místě. Po celý předcházející týden bylo totiž katastrofické. Vlastně až poslední zpráva obecního úřadu ve Stožci, vydaná jen 7 hodin před odjezdem, rozhodla o tom, že se akce vůbec bude konat. A byla to zjevně zpráva dobrá …

Z původních osmi zájemců se pro účast nakonec rozhodlo jen šest (PeDorky totiž odradilo nebezpečí přemrzlosti terénu).


pátek

Odjezd z Prahy : (pátek) 17.1.2003 cca 18.00 až 18.30

Cestou jsme se vzájemně telefonicky ujišťovali o tom, že opravdu  jedeme. Až téměř k cíli byla krajina holá a nám se zdálo, že budeme mít problémy s tím, kde najít vůbec kousek sněhu k vidění, natož k ježdění. Závěr ale byl jiný.

Do cíle jsme dorazili za neobvykle jasného úplňku při cca –10°C a okolo nádraží ve Stožci ležel jiskrný sníh.

Cca ve 20.45 dorazili : OAJ, Marcela, Vašavky (pro další zjednodušení označujeme v dalším textu  první dva z uvedených  jako MaOjové),

Cca o 36 min. později dorazili BrJájové.

Po zaparkování, ubytování, vybalení atd. následovalo podvečerní posezení za účasti majitele nádraží, které jsme uzavřeli až druhý den ve 02.15.


sobota

Ráno jsme v klidu posnídali ze svého a po důkladném a odborném namazání (běžek) jsme asi tak v 11:02 směle vyrazili do terénu. Bylo „azúro“ a cesta vedla upravenou stopou přes prosluněná Stožecká Luka. Prostě zcela nečekaná idylka. Pak jsme vnikli do polesí pod Stožeckou Skálou, kde se povrch cesty poněkud pohoršil, ale kousek za lesem nás za to uvítala hospoda „U Němečka“ (12:25). Hlavní náplň návštěvy byla „Slivovice 56%“ a další potraviny a pochutiny. Ani ne za dvě hodinky (14:23) jsme toho už měli dost a vydali jsme se na zbytek cesty. Před další cestou jsme ovšem nejdříve důkladně setřásli zkonzumované potraviny na právě volné blízké houpačce. I několik dalších kilometrů (asi 4) nebylo nejlépe upravených, cesta byla vypluhovaná a sníh udusaný a umrzlý. Maoj toho kvůlivá nataženým zádům u Černého Kříže nechal a použil služeb ČD, které jej za desetikorunu dovezly přímo pod okna ložnice na stožeckém nádraží. Ostatní ještě podběhli stožeckou skálu a přes Luka se vrátili do domovské stanice. Večeře se odehrála v sousední hospodě „Pstruh“, kde právě probíhalo druhé kolo vepřových hodů. (Mimochodem zařízení „Pstruh“ patří společnosti „Volareza“, což znamená „Vojenská lázeňská a rekreační zařízení“ – hezké, že ?) Pak následovala osvědčená společenská zábava v zatím provizorní klubovně na nádraží, která skončila opět v obvyklou dobu, t.j ve 2:15 následujícího dne. Požíváno bylo opět hlavně svařené víno bundesněmecké provenience. Brč nám přehrál svůj nedávno nalezený pradávný zpěvník, vedli jsme ušlechtilé řeči, no však to všichni znáte 

SMS od Marcely pro Vr. :
Zdravime z hospudky z Dobre,ktera nam pred lety zachranila zivot na vylete na Tristolicnik. Je tu bajecne. Maoj+Vasavky+Brjajove
18.1.2003, 18:33


neděle

Někteří účastníci při snídani deklarovali různá poškození svých organismů pocházející  z předešlého dne : Brjája hlásila spolu s Vašavkou odřené paty (dolních končetin), Maoj natažená záda. V důsledku toho se výprava rozdělila do účelových skupin :

Skupina C opustila po snídani nádraží (poněkud nestylově vlastním automobilem) a odjela plnit své mateřské povinnosti a přitom si i léčit paty.

Skupiny A a B nasedly po snídani v 10:57 svorně do motoráčku a za neoprávněně snížené jízdné (na neplatné či dokonce neexistující karty „Z“) odjely do Nového údolí, kam vlak i obě skupiny (A+B) dorazily v 11:04 (dvě minuty před jízdním řádem !!!).

Zde se cestovní plán obou skupin rozdělil.

Skupina chodců (B) překročila legálně státní hranici do sousedního Německa a po letmé prohlídce blízkého městečka Heidmuehle se vrátila do bezpečného lůna své vlasti. V 13:27 opustila i příhraniční restauraci „Nové Údolí“ (účet č. 66679 účtovala číšnice Šestáková) a pěšky překonala idylicky zasněženou krajinou zbývající část dřívějšího hraničního pásma. Na nádraží ve Stožci se vrátila asi ve 14:53.

Skupina lyžníků (A) vyrazila po strojně upravené stopě podél státní hranice, stoupala na Krásnou horu a pak na Kamennou Hlavu a pak do Českých Žlebů. Odtud se spustila na nádraží do Stožce, k čemuž došlo asi v 15:26.

Jak se později ukázalo, cesta skupinu A dost vysílila. Ale ani skupina B na tom nebyla o mnoho lépe.

Po letmém zabalení a letmém pozdním obědě v „Pstruhovi“ (závěr vepřových hodů firmy Volareza) už následoval jen návrat do Prahy. Někteří účastnící sice jevili tendenci si před odjezdem ještě trochu schrupnout, leč nebylo to připuštěno. A tak si schrupli cestou. Na Letné jsme vyložili svá zavazadla asi v 19:03. Pro Brjáje přijela Brjája, Vašavky se vydaly (jak jinak) hledat nejbližší vlak a Maojové vystoupali do 1. patra. Tím BěŠum pro tuto zimu skončilo.

Nutno ještě poznamenat, že i tento celý den bylo téměř absolutní „azúro“ a dokonce i příkladné „jiskrno“.


Poznámka:
Získané zkušenosti s běžkařskými parametry lokality budou určitě dobrým základem pro přípravu podobné akce v příštím roce. To budeme ale asi směřovat své trati hlavně do vyšších nadmořských výšek, asi do blízkosti Třístoličníku a Schwarzenberského kanálu.

Šlapej (či spíše běžkuj) dál !!!

V Praze dne 21. ledna 2003
odkaz naOAJ
odkaz naVrstevnice


originální History.DOC od OAJe / Vrstevnice je ke stažení zde

odkaz na hlavní stránku www.BBCC.cz
BBCC - na hlavní stránku
správce stránky:  odkaz naHonza Brč
e-mail:  Brc@
BBCC.cz
naposledy upraveno:
22.01.2003 17:32