History z akce
Poklábosy
IV., V.
témata:
Ženská otázka
Mužská otázka

odkaz na hlavní stránku www.BBCC.cz   BBCC

místo konání: u Jirky Na klínku
termíny konání: Ženská otázka
Mužská otázka
4. 12. 2002
8.   1. 2003

Nebývá zvykem, aby se z Poklábosu psala history, ale vaše ohlasy na téma ženské a mužské otázky si, myslím, zaslouží této TEČKY. Najdete tu příspěvky žertovné i vážnější - zkrátka každý si z toho určitě vybere to své.

Takže, muži a ženy, mějte se krásně a při dalším poklábosu AHOJ !!!

V Praze dne 25. ledna 2003
odkaz na
Vrstevnice


Nejprve něco z toho, co přináší (a odnáší) mejl:


Idealni manzel: nekouri, nepije, neflirtuje, NEEXISTUJE!!!


Jak definuji muzi rovnopravnost mezi muzem a zenou?!?


V zivote muze jsou ctyri obdobi:


Muzi vi o zenach techto deset zasadnich veci:

  1.  

  2.  

  3.  

  4.  

  5.  

  6.  

  7.  

  8.  

  9.  

  10. zeny maji prsa.


Dále je tu příspěvek od Mamuta:

Milá Vr, když už otravuješ s takovými nesmysly, tak si alespoň přečti skutečně pravdivý příběh.

tvůj Mamut.

Nikdy jsem tomu nerozuměl, proč jsou sexuální potřeby muže a ženy tak rozdílné. Všechny tyhle povídačky o Marsu a Venuši.... A taky jsem nikdy nerozuměl tomu, proč mu i mysli hlavou a ženy srdcem.

Minuly týden jsme šli s manželkou do postele. Začali jsme se pod dekou navzájem dotýkat a hladit se ... Už jsem byl pěkně nadrženej a myslel jsem si, že je to oboustranný a že je to jednoznačně nasměrovaný na sex. Ale přesně v tu chvíli mi manželka povídá: "Poslouchej, já teď nemám žádnou chuť na sex, mám chuť jenom na to, abys mě pořádně obejmul, jasný?"

Odpověděl jsem: "Cóóóóóóóóó?".

Na to mi odpověděla kouzelnými slovíčky: "Ty neumíš prostě a jednoduše zacházet s emocionálními požadavky ženy".

Tak jsem to vzdal. Tuhle noc jsem musel usnout bez sexu. Následující den jsme šli s manželkou do nákupního střediska chodit po krámech. Díval jsem se na ni, jak si zkouší troje nádherný, ale drahý šaty. Protože se nemohla rozhodnout, řekl jsem ji, ať si vezme všechny. Nevěřila vlastním uším a motivována mým plným porozuměním hned kula železo, dokud bylo žhavé. "Miláčku, k takovým šatům ale potřebuji nutně nové boty, už vím, jaké by se mi hodily, ale stoji dvaapůl tisíce.

Řekl jsem ji na to, že má absolutní pravdu a ať si je samozřejmě vezme.

Pak jsme šli kolem klenotnictví. Vrazila mi šaty a boty do ruky a zmizela vevnitř. Vyšla s nádherným náramkem posázeným diamanty. Souhlasil jsem a pochválil ji její vytříbený vkus. Kdybyste ji viděli... Byla nadšena, na vrcholu blaha. Nejspíš si myslela,  že jsem se asi zbláznil, ale v tom momentě jí to bylo v podstatě jedno. Myslím, že jsem ji mým souhlasem totálně naboural její filozofické schéma. Byla už jak v extázi a snad i sexuálně vzrušena. Lidičky, výraz jejího obličeje byl neuvěřitelný, to byste museli vidět. A v tom okamžiku mi svým nejmilejším úsměvem povídá: "Už jsem spokojena, teď můžeme jít k pokladně!"

Byla to makačka nezačít se smát, když jsem jí odpověděl: "Nene, drahoušku, myslím, že momentálně nemám žádnou chuť  na to, abych tyhlety všechny věci kupoval".

Zbledla jako křída a snad ještě trochu víc, když jsem dodal: "Mam chuť jenom na to, abys mě pořádně obejmula".

A když  začala praskat vzteky, přišel poslední mistrovský kousek: "Ty neumíš prostě a jednoduše zacházet s finančními požadavky muže".

Myslim, že tak do roku 2013 nebudu mít žádnej sex...


Svou (nemalou) troškou do mlýna ke genderovým rolím přispěl Zdeněk:

Slabikář: k čemu jsou holky na světě

Některé učebnice přisuzují dívkám nižší životní ambice než chlapcům

Už v první třídě se děti dozvídají, jaké chování se očekává od chlapců a jaké od dívek. Učitelé také zpravidla častěji vyvolávají chlapce, aby je ukáznili. Výsledkem je, že chlapci potom dosahují lepších výsledků.

K čemu jsou holky na světě? ˝Aby z nich byly maminky,˝ přečtou si prvňáčkové ve slabikáři nakladatelství Alter. Již o stránku dříve se dozvědí, že s chlapci ˝je svět veselý˝. To oni prozkoumají Antarktidu, vynalézají a loví lvy.

 

˝Páni kluci jsou tu k tomu, aby se svět točil vpřed,˝ zakončil říkanku autor slabikáře Jiří Žáček. Takzvané genderové role, tedy role, které příslušejí ženě a které muži, si přitom děti vštěpují právě v tomto věku. ˝Teprve teď si začínáme uvědomovat, že tyto role nejsou dány biologicky, ale sociálně,˝ podotýká Jiřina Šiklová, socioložka a průkopnice genderových studií v České republice.

 

Dívky ošetřovatelky, chlapci objevitelé

Společnost prostě už malým dětem názorně ukazuje, jaké chování se hodí pro chlapce a jaké pro dívky. ˝Vzpomínám si na postavičky ze zdravotní osvěty pro děti. Holčička Zdravuška neustále nabádala kamaráda, aby jedl ovoce, protože je zdravé, aby si myl ruce, aby používal kapesník,˝ říká Šiklová.

 
I na kreslených postavičkách se tak děti utvrzovaly v tom, že dívenky mají o chlapce pečovat, napomínat je, být zkrátka tím opatrným a rozumným, zatímco chlapcům objevitelům se toleruje i riskantnější chování. Jak úspěšně jsou okolím takové role malým dětem vnucovány, potvrzuje i třicetiletá Dana.


˝Když jsem se před svou pětiletou dcerou zmínila o tom, že babička dřív jezdívala na motorce, upřímně se podivila: A to holky můžou, jezdit na motorce?˝ Na západ od našich hranic se o vyrovnání genderových rolí pokoušejí už několik desetiletí. A to i v přístupu k dětem.


V britské knížce pro nejmenší, jejíž česká mutace vyšla i u nás, se tak můžeme setkat například s členkou stěhovacího týmu Betty, vynášející po schodech velkou skříň. ˝Tímto údobím si prošla každá minorita,˝ vysvětluje Šiklová. Podle jejích slov si ženy prostě musejí dokázat, že mohou být i těmi jeřábnicemi či slévačkami - pokud chtějí. Teprve potom se rozhodnou, že po ničem takovém vlastně netouží.


Od chlapců se čeká víc

Celá záležitost působí úsměvně, ale jen do té chvíle, než začneme porovnávat učební výsledky chlapců a dívek. Centrum pro reformu maturitní zkoušky (CERMAT) podrobilo takovému rozboru výsledky mikrosondy z občanskovědního a společenského základu, který by měl být v rámci sjednocené maturity jedním z maturitních předmětů. Závěry jsou alarmující.


Většinu otázek řešili úspěšněji chlapci. Jednalo se zejména o úlohy týkající se politického dění - kterých byla většina. Dívky měly navrch pouze v otázkách zaměřených na psychiku, sociální vztahy a rodinný život. To, že se dívky příliš nestarají o politiku, by ještě samo o sobě nebylo tak zlé.


Určitý vliv však mělo také to, zda testová úloha primárně ověřovala pouze znalost, anebo zda studenti museli prokázat, že dokážou nabyté znalosti aplikovat. A i v takových otázkách byli chlapci úspěšnější. Z výsledků vyplývá, že dívky jsou úspěšnější v úlohách, které jsou svým obsahem i formou blízké tomu, co a jak se vyučuje ve škole.


Tedy v reprodukování naučených faktů. Na to, že školy jsou genderovými rolemi silně ovlivněny, upozorňují i pedagogické výzkumy. Učitelé mají například tendenci během hodiny komunikovat především s chlapci. Častěji je vyvolávají a snaží se je vtáhnout do výuky, neboť je zhusta potřebují ukáznit. Dívky pak pro své méně problémové chování zůstávají stranou a postupně si osvojují pasivnější postavení.


Některé předměty, například matematika či fyzika, jsou považovány učiteli za ˝mužské˝ už tradičně. Učitelé (ale i učitelky) prostě od chlapců očekávají vyšší výkony. Pasivnější role dívek se však podle výzkumů projevuje i v předmětech humanitních.


Především dívky se v pubertě ve smíšených třídách obávají neúspěchu. ˝Sebepodceňování u dívek vede mnohdy k tomu, že ustupují před úkoly, které vyžadují jiné než naučené postupy, zatímco chlapci podobné úkoly vnímají spíše jako osobní výzvy,˝ píše se ve studii CERMAT.

 

Martina Šrámková


Rušení tradičních rolí chlapců a dívek je protilidské

Považuji za zcela rozumné, když se v učebnicích pro školy zdůrazňuje jinakost chlapců a děvčat. To ovšem neznamená, že se autor publikace nemůže dopustit chyb tím, že uvede předpokládané rysy a role chlapců a dívek, jež nejsou výrazem jejich odlišné přirozenosti, ale pouhým sociokulturním artefaktem, případně obyčejným předsudkem.

Nevhodné příklady z učebnic proto neslouží jako důkaz k popření přirozených odlišností mezi chlapci a děvčaty, muži a ženami. Zachytil však článek M. Šrámkové obsahovou úroveň učebnic objektivně? Mohl bych uvést jiné učebnice, které trpí opačným neduhem, totiž relativizací přirozených odlišností chlapců a děvčat.

Předpokládám, že tento rostoucí trend je usměrňován stejnými motivy jako v zahraničí - totiž politickou objednávkou. Ideologové politické korekce, feminismu a ˝gender˝ teorií jsou jen jakousi odrůdou marxistického pohledu na společnost. Tato optika je následující: Společenské vztahy jsou definovány a korigovány ve prospěch určitých privilegovaných skupin prostřednictvím hospodářské a politické moci.

Utlačované skupiny, případně jejich emancipovaní mluvčí, volají po zásadní reorganizaci společnosti, zrušení tradičních institucí a etablovaných rolí, to vše ve jménu ˝svobody k sebeurčení˝. Tato filozofie života je ale ve své podstatě protilidská, neboť neuznává zvnějšku uložená omezení svobody, čímž vytváří potenciál pro válku všech proti všem.

Umím si představit dobře napsanou učebnici, která respektuje přirozené odlišnosti chlapců a děvčat. U chlapců je větší sklon k technické racionalitě, objektivitě, soutěži, vůdcovství (všechny tyto vlastnosti mají své přednosti i rizika), u děvčat k empatii, intuici či subjektivitě.

Samozřejmě, existují výjimky, ty však potvrzují výše uvedené pravidlo. Tyto odlišné sklony a z nich se odvíjející role nestojí proti sobě, v konfliktu, nýbrž se doplňují a ve vzájemné interakci přispívají k harmonizaci lidského života v rodině i širší společnosti. Jejich popírání vede k úpadku mužství i ženství, jak jsme toho svědky dnes.

Jen málo mužů je dnes skutečnými gentlemany a ˝hlavami˝ svých rodin. A snad proto také ubývá žen, jež jsou ve svých rodinách ˝srdcem˝ a jež si chrání důstojnost svého ženství také tím, že se nechtějí ve všem podobat mužům.


Michal Semín


A na závěr ještě něco málo z mejlového oběživa:

Vážení pánové !

Pořád něco slýcháme o "ženských pravidlech", která bychom měli respektovat. Konečně došlo i na muže. Tohle jsou NAŠE pravidla !!! Jde jen o to, aby je respektovaly ženy !!!

Všimněte si, prosím, že jsou všechna SCHVÁLNĚ uvedena jako pravidlo číslo 1.

MUŽSKÁ PRAVIDLA

1.  Dámy, naučte se sklápět prkýnko. Už jste velké holky. Když je nahoře, dejte ho dolů. My ho musíme mít odklopené, vy zase sklopené. Nebudeme vyvádět kvůli tomu, že jste ho nechaly dole.

1.  Narozeniny, Valentýn a výročí nejsou výzvou k našemu opětovnému pátrání po dokonalém dárku!

1.  Občas na vás nemyslíme. Smiřte se s tím.

1.  Neděle = sport. Je to totéž co úplněk nebo příliv a odliv. Nic s tím nenaděláte.

1.  Nestříhejte si vlasy. Nikdy! Dlouhé vlasy jsou vždy atraktivnější než krátké. Jedním z podstatných důvodů, proč se muž nehrne do ženění, je fakt, že vdaná žena se vždy nejdřív nechá ostříhat a pak se na něj pověsí.

1.  Nakupování není sport. Nikdy je ani za sport nebudeme považovat.

1.  Pláč je vydírání.

1.  Řekněte, co chcete! Vyjasněme si jedno: Jemné náznaky nezabírají! Důraznější náznaky nezabírají! Přímé náznaky nezabírají! Prostě to řekněte!

1.  Nepamatujeme si významná data. Vyznačte v kalendáři narozeniny a výročí. Připomeňte nám je.

1.  Většina mužů vlastní maximálně tři páry bot. Co vás přivádí k myšlence, že budeme schopni určit, které z těch vašich třiceti se hodí k těm či oněm šatům?

1.  "Ano" a "Ne" jsou dokonale přijatelné odpovědi takřka na každou otázku.

1.  Choďte za námi s problémem jedině tehdy, chcete-li pomoct jej vyřešit. Takhle to děláme my. Na soucit máte ostatní holky.

1.  Bolest hlavy, trvající déle než 17 měsíců, je vážný problém. Skočte si k doktorovi.

1.  Kontrolujte prosím olej v autě!

1.  Cokoli jsme říkali před půl rokem, je nepřijatelné jako argument. Ve skutečnosti veškeré naše komentáře pozbývají platnosti již po týdnu.

1.  Pokud nechcete nosit stejné spodní prádlo jako fotomodelky, nechtějte po nás, abychom se chovali jako hoši z telenovely.

1.  Domníváte-li se, že jste tlusté, pravděpodobně jste. Neptejte se nás. Odmítáme na to odpovídat.

1.  Lze-li náš výrok vyložit dvěma způsoby, a první z nich vás dohání ke smutku či zuřivosti, mysleli jsme ten druhý (a naopak).

1.  Nechte nás koukat na ženské. Stejně se podíváme, máme to v genech.

1.  Buď nás můžete požádat, abychom něco udělali, nebo říct, jak chcete, abychom to udělali. Ne obojí! Pokud vy samy nejlépe víte, jako to udělat, udělejte to bez nás.

1.  Prosíme, kdykoli je to možné, mluvte až o reklamních přestávkách.

1.  Kryštof Kolumbus nepotřeboval poradit. My taky ne.

1.  Náš vztah už nikdy nebude takový, jaký byl během prvních dvou měsíců, co jsme spolu chodili. Smiřte se s tím. A přestaňte si stěžovat kamarádkám.

1.  VŠICHNI muži rozeznávají pouze 16 barev - stejně jako výchozí nastavení Windows. Malý příklad: Meruňka je ovoce, ne barva. Hrách je luštěnina. Nemáme nejmenší ponětí, co je to "skořicová".

1.  Když to svědí, tak si to podrbeme. Děláme to tak.

1.  Nejsme jasnovidci; a nikdy nebudeme. Naše neschopnost číst vaše myšlenky není dokladem toho, že nás nezajímáte.

1.  Pokud se vás zeptáme, co se stalo, a vy odpovíte: "Nic", budeme se chovat, jako že se nic nestalo. Víme, že lžete, ale za následnou hádku to nestojí.

1.  Položíte-li nám otázku, na kterou nechcete slyšet odpověď, očekávejte odpověď, kterou nechcete slyšet.

1.  Když spolu musíme někam jít, absolutně cokoli, co si na sebe vezmete, vám sluší. Fakticky.

1.  Neptejte se nás, na co myslíme, dokud nejste připraveny diskutovat o fotbale a válce v Afghánistánu.

1.  Šatů máte dost.

1.  Bot máte moc.

1.  Asijské filmy jsou nejlepší pro Asiaty (pokud v nich ovšem nehraje Bruce Lee nebo se nejedná o válečné filmy, kdy nezáleží na tom, co kdo říká).

1.  Rozhodně není ve vašem ani v našem zájmu společně vyplňovat kvizy v časopisech. Ne, nezáleží na tom, co je to za test.

1.  PIVO je pro nás stejně vzrušující, jako pro vás kabelky.

1.  Mám vytvarované tělo! Kulatá je taky tvar.

P. S. pro zvědavé ženy

Děkuji, drahá, že sis to přečetla. Vím, že dneska budu spát v obýváku na gauči, ale mužům to vlastně ani nevadí. Berou to jako čundr.


originální History.DOC od Vrstevnice je ke stažení zde

odkaz na hlavní stránku www.BBCC.cz
BBCC - na hlavní stránku
správce stránky:  odkaz naHonza Brč
e-mail:  Brc@
BBCC.cz
naposledy upraveno:
26.12.2003 20:20