History z akce
PPP (= Paseky u PP)

odkaz na hlavní stránku www.BBCC.cz   BBCC

akce číslo: 2
místo konání: Paseky v Krkonoších
termín konání: 2.-4 února 2001

bomby nalezitelné v této history:


pátek 2.2.2001

Do Pasek jsme doráželi auty (a Talbotem :-) zhruba v tomto pořadí:

celkem se nás večer v Pasekách tedy sjelo 21

Byli jsme si vědomi Lojzova příkazu, že je třeba se zastavit v restauraci Hermína a dát si něco ostřejšího na oslavu, že jsme jízdu přežili.Tento příkaz jsme dodrželi opravdu ale opravdu důsledně. Někteří nejmenovaní jedinci strávili v Hermíně tento večer 9 hodin…

Večerní klasická konzumace: pivo, svařáky, … došlo i na Tequilu.
Padl přitom nový rekord
BBCC: počet vypitých svařáků za večer na 3 osoby: 22!  :-O

Odchod do kanafasu a spacáků posledních opilců: již ve 2:00 (tento rekord BBCC tedy tentokrát překonán opět nebyl :-(

Pozn. Lojzy, který čekal na příchod opozdilců z Hermíny, neboť ji “viděli” poprvé :

Pfyzik spal obě noci dobrovolně v nevytopené místnosti (mohl si zatopit, neboť kamna tam byla) při teplotě 0o C. Připomínám jen, že v běžné ledničce je teplota +6o C. Na dotazy či příp. kroucení hlav odpovídal: “že má rád stálou teplotu”. No nic, proti gustu, žádný dišputát ! Myslím si jen, že Pfyzikova “stálá teplota” je už tímto nesmazatelně v historii BBCC zapsána.

Mimořádná (ale ne zase až tak moc) událost dne, přesně řečeno večera, vlastně noci:
Brč při pokusu uchopit půllitr piva a obřadně zvolat křemeny, vy volové toto pivo neuchopil, ale vylil jej celé na ubrus a Lojzovi do klína. Poté byl ubrus vyměněn (Lojzovy kalhoty nikoliv - nevzal si totiž do hospody rezervní). Brč pak tvrdil, že pivo vylil schválně, aby byl špinavý ubrus vyměněn, ale nikdo mu nevěřil.


sobota 3.2.2001

Ráno se z Prahy směrem k Pasekám vyřítili: Marta + Gábina + Kája
celkem
nás tedy bylo 21 + 3 = 24

Rozdělili jsme se na dvě sekce:
sekce
běžková (7,5 lidí)Irena + Lojza + Jája + Zdeněk + Pfyzik + Marta + Jirka K. sr. + 0,5 Mirek:

pod velením PPospíšilů si vyšlápli po stopách Hanče a Vrbaty (celkem 27,5 km)

Auty jsme se přepravili do Dolní Rokytnice na parkoviště pod Studenovskými vleky. Kotvou (z toho jedna neposlušná klepla poslušnou Martu) jsme se nechali vyvézt nad Studenov k chatě Spolana (cca 900 m.n.m.). Všichni jsme byli unešeni krásným slunečným počasím a nádherným rozhledem, akorát Mirek V. pronesl větu nutnou zaznamenání: kdyby trochu svítilo slunce, tak by tu bylo docela pěkně. Na to Lojza poznamenal: Mirku, ty nejsi založením velký optimista, že? A vyrazili jsme.

Zajímavá událost: Mirek pozapomněl, že ne vše do sebe musí vždy pasovat: neověřil si fyzické soužití svých běžeckých bot a běžek. Následkem bylo, že mu na výletě vypadávala každých 10 m bota z vázání. Po 50 m svůj marný boj Mirek vzdal, nastudoval z mapy cestu a došel zpět pěšky. Posléze se přidal ke sjezdové sekci.

Takže jsme vyrazili v sedmi lidech na krásně upravenou Krkonošskou magistrálu a přes Ručičky jsme po 5,5 km dorazili na Dvoračky. Zde jsme se dosyta nabaštili, abychom mohli lépe stoupat do prudkého kopce cca 1,5 km ke Kotelskému sedlu, dále 2 km k Mohyle Hanče a Vrbaty - viz foto. Tím jsme dosáhli cíle výpravy, ačkoliv byl několikrát kýmsi zpochybňován. Fialáci si tam navíc chvíli pokecali se sousedy z paneláku, které už prý dlouho neviděli. Dále jsme sjížděli podél Labského dolu k Labské boudě (2,5 km). Nutno podotknout, že sjezd nám zpříjemnily krásné pády (tygry) Jirky Kr. a Jáji. Labská bouda nás ničím nepřekvapila: bufet včetně toalety stále zavřený. (Poznámka mimo – Labská b. je nabízena k prodeji za pouhých 18 mil. Kč. – vyčteno z Anonce). Dále jsme pokračovali přes Labskou louku k Vosecké boudě (3,5 km), kde jsme měli druhý odpočinek. Připili jsme si panáky na zdar cesty a pogratulovali také přítomným oslavencům. Lojza PP se pozdravil se svým známým a Jirka Kr., aby nezůstal pozadu, obřadně pozdravil kolemjdoucího starostu Prahy 6 – pana Boehma, s kterým (jak jinak) vede také soudní spor, do kterého se mu podařilo na svou stranu vtáhnout “Helsinský kříž”. Rozjařilejší jsme vyrazili z kopce dolů ke Krakonošově snídani (2,5 km). Krásným pozvolným sjezdem 6 km dlouhým po kládové cestě. Po určitém delším úseku si chtěl Lojza ověřit směr sjezdu (obával se prý ztráty nadmořské výšky a následného zbytečného stoupání a současně příliš nedůvěřoval nepřesvědčivé debatě o dalším směru Ireny a Zdeňka) a oslovil stoupající skupinku: “Harašov, Harašov” a několik německých slov mu bylo odpovědí. Všemožné náměty a asociace na “harašení” pak naší skupince pomáhalo v posledním 1,5 km dlouhém stoupání k ručičkám. Odsud jsme se vraceli zpět lesem tzv. kostelní cestou cca 4 km (pro někoho však téměř hřbitovní cestou). Ta byla zpočátku poněkud prudší a navíc se začalo stmívat, takže jsme ji spíš tušili než viděli. O to bylo vše dobrodružnější (včetně pádů a hledání téměř poslepu, Lojzova baterka byla použita pouze 2 krát a to jen pro kontrolu) a romantičtější (krásné osamocené chaloupky podél cesty, některé osvětlené). Ve chvíli, kdy někteří začínali pochybovat, nás Zdeněk se svým vycvičeným orienťáckým smyslem dovedl z opačné strany přímo k našim již osamoceným autům na parkovišti.

sekce sjezdová (16,5 lidí): Eva + Petr PPosp. + Dorka + Magda P. + Gábina + Kája + MPepa + Magda V. + Hana Morávková + Tomáš Fiala + Ilona + Johanka + Jirka jr. Krejčíci + Joh + Honza + Adéla Brčové + 0,5 Mirek

pod velením nikoho lyžovali a snowboardovali (Tomáš poprvé v životě na snowboardu)

zranění:

Večer se do Jablonce odjeli vykoupat: MPepa + Magda P. + Dorka + Adéla.
Zaplavali si, zavířili si, zapářili si, zatobogánovali si - zkrátka zase si zanudili.

Brzy navečer z Pasek odjel do Prahy Mirek s Magdou a Hankou M., protože byli na této akci již od pátku a bylo třeba se pořádně připravit na školu a nic nenechat náhodě. Vždyť právě začínalo 2. pololetí !

A pak se již začalo slavit. Padl přitom nový rekord BBCC: počet oslavenců při sobotní oslavě dosáhl čísla 3,5!

počasí: lehce zataženo, -8o C, bezvětří, sněžení
vše ostatní: neměřeno a nezjištěno a ani nezjišťováno


neděle 14.1.2001

sekce běžková I. (3 lidi): Irena + Zdeněk + Jirka K. sr.+ Jirka jr.:

pod velením Ireny si vyšlápla sekce I. cestou Farmberkou = zasněženou romantickou lesní cestou, odkud jsou krásné výhledy na Harrachov, Čerťák a Dolní Kořenov. Dorazili jsme až do Horního Kořenova, odsud po modré do prudkého kopce až k chatě Hvězda a k Turnovské chatě (cca 8,5 km), kde jsme narazili na již dlaboucí sekci č.II. a kde jsme se všichni řádně nabaštili. Po obědě jsme obhlédli rozhlednu Štěpánka a pak nejkratší cestou po žluté k vlekům a po sjezdovce k naší chaloupce (cca 4 km).

sekce běžková II. (6 lidí): Lojza + Jája + Ilona + Johanka Kr. + Magda P. + Pfyzik:

pod velením Lojzy PP si vyšlápla sekce II. přímou cestou po žluté okolo výstupní stanice obecního vleku ke Hvězdě ( cca 4 km)a v Turnovské chatě vyčkala na příchod I. sekce. Dále všichni společně – viz sekce I.

Po výletě této sekce II. se odehrál (zhruba takto) zajímavý rozhovor mezi Dorkou a Johankou Krejčíkovou:

sekce sjezdová (11 lidí): Eva + Petr PPosp. + Dorka + Gábina + Kája + MPepa + Tomáš Fiala + Joh + Honza + Adéla Brčové

Lyžovali a snowboardovali a hlavně skákali - takže tentokrát žádná nuda.

Nutno říci, že BBCC mělo opět na této akci obrovské štěstí: tentokrát co se týká sněhu:

Rekreační dům, který PPospíšiláci pro BBCC poskytli, byl skvělý: všichni jsme se dobře složili, nic nám nechybělo, voda nedošla ani nezamrzla. Aby BBCC udělalo PPospíšilákům radost, za odměnu dům nezdevastovalo.

Cesta zpět do Prahy byla příšerná: zasněžené neupravené silnice, zácpy, … většinou jsme jeli krokem, cesta místo 2 hodin trvala některým 3 až 4 hodiny…

počasí: lehce zataženo (ale občas azuro), -6o C, bezvětří
celkem nás bylo v neděli 20
vše ostatní:
neměřeno a nezjištěno a ani nezjišťováno


V Praze dne 28. února 2001

zapsali (a to po krátké době opět lezoucí Vrstevnici do zelí): Brč & LojzaPP

 

 


odkaz na hlavní stránku www.BBCC.cz
BBCC - na hlavní stránku
správce stránky:  odkaz naHonza Brč
e-mail:  Brc@
BBCC.cz
naposledy upraveno:
15.03.2001 10:59