skoro úplně :-) všichni spolužáci,
kteří končili ZDŠ nám. Svobody A v roce 1970
setkání kdy kde fotky
? 2024 ?  
 2.12. 2023 Staročeská krčma v hospodě
25.11. 2022 Za školou v hospodě
21.10. 2022 na Urale v hospodě
22.11. 2019 Staročeská krčma v hospodě
9.11. 2018 U Pramene v hospodě
20.10. 2017 U Pramene v hospodě
12.11. 2016 Cesta časem v hospodě
31.10. 2015 Bruska v hospodě
1.11. 2014 Bruska v hospodě
2.11. 2013 Bruska procházka   večer   tombola
27.10. 2012 Bruska od Jiřiny
13.11. 2010 U Kavalíra v hospodě
16.03. 2010 na Urale v hospodě
15.11. 2008 Zlatý rožeň od HaStr   od Jiřiny   od Vládi Kudlíka
18.04. 2007 na Urale v hospodě
19.05. 2006 u Knížete Václava před školou   ve škole   v hospodě
20.06. 2003 pod Krušovickou hospůdkou v hospodě
třídy  

A

B C D
první hlavní společná fotka není všechny fotky třídy, jsou zde i zajímavosti - historické perličky podpisy ke společné fotce nejsou hlavní společná fotka není žádné fotky třídy zatím nejsou podpisy ke společné fotce nejsou hlavní společná fotka není žádné fotky třídy zatím nejsou podpisy ke společné fotce nejsou třída nebyla
druhá hlavní společná fotka není všechny fotky třídy, jsou zde i zajímavosti - historické perličky podpisy ke společné fotce nejsou hlavní společná fotka není žádné fotky třídy zatím nejsou podpisy ke společné fotce nejsou hlavní společná fotka všechny fotky třídy, jsou zde i zajímavosti - historické perličky podpisy k této společné fotce nejsou třída nebyla
třetí hlavní společná fotka všechny fotky třídy, jsou zde i zajímavosti - historické perličky podpisy k této společné fotce nejsou hlavní společná fotka všechny fotky třídy podpisy k této společné fotce nejsou hlavní společná fotka není žádné fotky třídy zatím nejsou podpisy ke společné fotce nejsou třída nebyla
čtvrtá hlavní společná fotka všechny fotky třídy, jsou zde i zajímavosti - historické perličky podpisy k této společné fotce hlavní společná fotka všechny fotky třídy podpisy k této společné fotce hlavní společná fotka není všechny fotky třídy, jsou zde i zajímavosti - historické perličky podpisy ke společné fotce nejsou třída nebyla
pátá hlavní společná fotka všechny fotky třídy, jsou zde i zajímavosti - historické perličky podpisy k této společné fotce hlavní společná fotka všechny fotky třídy podpisy k této společné fotce hlavní společná fotka není všechny fotky třídy, jsou zde i zajímavosti - historické perličky podpisy ke společné fotce nejsou třída nebyla
šestá hlavní společná fotka všechny fotky třídy podpisy k této společné fotce hlavní společná fotka všechny fotky třídy podpisy k této společné fotce hlavní společná fotka všechny fotky třídy podpisy k této společné fotce nejsou třída nebyla
sedmá hlavní společná fotka všechny fotky třídy podpisy k této společné fotce nejsou hlavní společná fotka všechny fotky třídy podpisy k této společné fotce hlavní společná fotka všechny fotky třídy podpisy k této společné fotce třída nebyla
osmá hlavní společná fotka všechny fotky třídy podpisy k této společné fotce nejsou hlavní společná fotka všechny fotky třídy podpisy k této společné fotce hlavní společná fotka všechny fotky třídy podpisy k této společné fotce hlavní společná fotka všechny fotky třídy podpisy k této společné fotce nejsou
devátá hlavní společná fotka všechny fotky třídy podpisy k této společné fotce nejsou hlavní společná fotka všechny fotky třídy podpisy k této společné fotce hlavní společná fotka všechny fotky třídy podpisy k této společné fotce hlavní společná fotka všechny fotky třídy podpisy k této společné fotce nejsou

kdyby to všechno běželo dál, tak takhle by vypadala společná x-tá třída A až D :-)
 
společná fotka 45.A-Dčtyřicátá pátá (2006)

 společná fotka 45.A-Dčtyřicátá sedmá (2008)
 společná fotka 45.A-Dčtyřicátá devátá (2010)

 společná fotka 45.A-Dpadesátá první (2012)
 společná fotka 45.A-Dpadesátá druhá (2013)
 společná fotka 45.A-Dpadesátá třetí (2014)
 společná fotka 45.A-Dpadesátá čtvrtá (2015)

 společná fotka 45.A-Dšedesátá první (2022)

legenda - vysvětlivky k ikonám, na které když se clickne, možná se něco stane:
hlavní společná fotka hlavní společná fotka všechny fotky třídy všechny fotky pro tuto třídu podpisy k této společné fotce podpisy na společné fotce
všechny fotky třídy, jsou zde i zajímavosti - historické perličky všechny fotky, jsou zde i zajímavosti, event. i historické perličky!
hlavní společná fotka není společná fotka není žádné fotky třídy zatím nejsou žádné fotky pro tuto třídu podpisy ke společné fotce nejsou podpisy nejsou
spolužáci seznamy - kontakty: .htm (zaheslováno)

a samozřejmě jsou zde hlavně staré ale i nové

fotky jednotlivců - spolužáků

učitelé

seznam není, ale jsou tu nějaké staré ale i nové

fotky učitelů a učitelek

testy

2010 - test rozpoznání fotografií dle výřezů .htm     a ještě jako .pdf

přejeme příjemné clickání a divení se, jakže jsme to kdysi vlastně vypadali a jakže to vlastně vypadáme dnes. ani se občas nechce věřit, že jsme to opravdu my...

děkujeme všem, kteří přispěli do této unikátní sbírky, zejména pak Haně Smolíkové - Strakové (od ní jsou různé a zejména pionýrské perličky...), Hance Machové - Rosbergové, Jiřině Uhrové - Mikoláškové, Viktorovi Gajdošovi, Jirkovi Kadlecovi, Vláďovi Kudlikovi (od něj je hodně perliček), Borkovi Stoupovi, Pepovi Bohuňovskému. Nezejména pak těm, o kterých nevím, že přispěli nebo jsem na ně zapomněl...

naposledy aktualizováno: 03. prosince 2023

CopyLeft 2022 © Honza Brčák Brtsch.com