TUBOŽ HISTORY zpět

Motto: Život - to je nuda.
Přesvědčte se sami:

V Praze, 3. 5. 1998

Kokořín - Tubož


Zaznamenal jsem jistý posun ve svých názorech: Více než o zlatých hřivnách se mi chce mluvit o vhodném přistřižení křídel, příliš povolených uzdách apod. Avšak na důkaz své nezdolné tolerance nechávám text v původní podobě.

Ahoj lidi,

je to neuvěřitelné, ale 14 dní uteklo jako nic a před námi byla letos a vůbec první vícedenní akce BBCC. Než se začtete do následujících řádků uvědomte si, že tentokrát jsme nebyli na žádném Okoři, kde světla už nehoří a v podhradí si schovávají klíč, ale byli jsme na Kokoříně - tedy v jednom z nejromantičtějších míst naší země, kde se od rána do večera můžete kochat pohledem na krásnou přírodu, nádherná roubená stavení a selektivně zvětralé pískovcové skály. Byli jsme v kraji Karla Hynka Máchy, který zde našel inspiraci pro svůj Máj, kde ptáci zpívají od rána do večera, kohout kokrhá i o půlnoci, žáby tahají svoje žabáky (z populačních důvodů) na zádech z rybníka do lesa a zase zpátky (přitom je mnohdy přejede auto) a bagr má alarm. Prostě něco neuvěřitelného.

Začátek byl klasický - v pátek 1. května v 7,00 volala Káča Zárubová Honzovi Brčákovi na mobil do vany, že nemůže jet, protože má horečku a její kamarádka nejede taky, protože se S TOU ZVĚŘÍ bez Káči sama bojí jet. Zda se po tomto sdělení byl Honza schopen domýt nebo ne, jsme se za celé 3 dny nedozvěděli.
Info: Byl jsem již hotov, tak jsem již pouze otřel postříkaný telefon.

V 8,55 - 9,10 jsme se (Brč, Pepa Bohuňák se Šmudlou, já s Martinou, Radka Dvořáčková s Radkem a Tonym a Ivo Brzák) sešli podle plánu v Kobylisích, oblepili jsme svá auta samolepkami BBCC a vyrazili jsme směrem na Kokořín. Tedy vyrazil Brč s Pepou - my ostatní (3 auta) jsme se je už jen snažili dohonit.

10,10 - konečně jsme v Tuboži. Slunce krásně svítí, stromy kvetou, kytky voní, ptáci se předhánějí ve zpěvu a na prahu roubeného stavení nás vítá pan domácí Šanda. Vilém, Hynek ani Jarmila se naštěstí v blízkosti nevyskytovali, takže nikdo voláním jejich jmen nerušil překrásný okolní klid.
Pokud jsme byli nadšeni roubenou chaloupkou zvenčí, uvnitř jsme již nenacházeli slov. Byli jsme ubytováni ve stylovém prostředí - Pepa získal krásný pokojík s výhledem na rybník a bagr a my ostatní jsme obsadili velký pokoj nad stodolou s ohništěm uprostřed místnosti. Pro mě a Martinu zde byl k dispozici oddělený kutloch. Akorát nás trochu zarazilo, že z kohoutku místo vody teče tekutina barvy středně tmavého čaje, ale bez protestů jsme přijali vysvětlení pana domácího, že jde o vodu silně obohacenou o železo a prý z ní nevaří (bližším zkoumáním této záležitosti jsme se pro jistotu nezabývali).

Páteční (prvomájový) výlet:

Tubož:
11,20 - po zahajovacím pivu a nezbytné diskusi nad mapou jsme se sebrali k odjezdu. Pepa ještě poznamenal, že bychom s sebou možná měli vzít nějaké jídlo, protože zvolená trasa není bohatá na výskyt hospod - zatímco jsme se jeho výroku vesele smáli, Radek Dvořáček propadl panice a donutil Radku vzít s sebou veškeré jídlo přivezené z domova (v tuto chvíli jsme ještě netušili, že nám tím vlastně zachránil život).

Po silnici jsme přijelido Střezivojic a zastavili na křižovatce s polní cestou, žlutou a modrou značkou:
Honza s Pepou navrhovali jet z kopce do údolí, kde u rybníka kdysi potkali krásnou vnadnou šestnáctku. Rozum a já jsme ale zvítězli a vyjeli jsme do kopce po modré.

Ve 12,05 se před námi v plné své kráse rozprostřela vyhlídka na okolní selektivně zvětralé pískovce (vedli jsme samozřejmě diskusi o tom, co si pod tímto výrazem z mapy představit a nutno říct, že nejlépe to vysvětlila Radka Dvořáčková - zkrátka někde díra je a jinde holt není. Brč to samozřejmě doplnil, ale to není publikovatelné.) Zatímco nás Radka D. posilňovala jejich výbornými chleby a kochali jsme se pohledem na okolní vrchy a vzdálený Říp (pozn. pokud bychom jeli cestou Brče a Pepy, seděli bychom dole pod vyhlídkou, marně bychom vyhlíželi zestárlou šestnáctku s ochablými vnadami a představovali si, co bychom asi mohli vidět ze shora), vylezl Radek na polozakrslou borovici pohupující se nad srázem a začal nás přesvědčovat, že nemůže slézt. Brzy nás humor přešel a postupně jsme, vzhledem k naší poloze, zamítali různé návrhy jak ho sundat - jako žebřík, sestřelit,... Nebudu Vás déle napínat, prostě nakonec seskočil a jeli jsme dál

Po modré a pak po žluté značce jsme dojeli až na Nedvězí (458 m nad mořem):
po závěrečném asi 20m dlouhém prudkém stoupání jsme ve 12,35 stanuli na vrcholu označeném jako vyhlídka 1. řádu. A právem. Rozhled, který se nám díky ideálnímu počasí naskytl, byl nádherný. Dvořáčkovi pojali touhu tento nezapomenutelný okamžik zachytit na celuloidový pásek, ale ve chvíli, kdy jsme se konečně vměstnali do zorného pole fotoaparátu, náhle došel film. (Tony, nebuď smutný, tento okamžik v nás přesto zůstane navždy.) A počali jsme prudce klesat do údolí, zatímco z okolních strání na nás tiše sněžily lístky odkvétajících jabloní.
12,50 - Pepa spadl z kola, převážen svou vlastní bagáží na nosiči.
12,53 - Pepa je opět na zemi - my ostatní kola již raději vedeme.
12,55 - změna, na zemi je Tony.

Po žluté značce a po zpevněné lesní cestě (že Pepo) přijíždíme do Osinalického sedla.
Nezúčastnění mi v tuto chvíli, prosím, promiňte, protože zřejmě nepochopíte smysl následujícího sdělení, ale tyto řádky sem skutečně patří.
13,23 - Pepa má dnes KONEČNĚ pravdu - do Osinalic jsou to opravdu jen 2 km !!!
Zatímco se Pepa radoval tímto uznáním, my ostatní jsme začínali mít překrásného kraje plné zuby, protože teplé počasí přineslo své ovoce a my jsme začali trpět žízní.

Po zelené jsme pak sjeli lesní cestou do Nových Osinalic.
Nepochopím, jak zde lidé mohou žít - ANI V TÉHLE VESNICI NEBYLA HOSPODA !!! V mém případě již žízeň dosahovala takového vrcholu, že mi Pepa tajně nabídl vodu ze Šmudlovy láhve (doufám, že ten pes neumí číst a pokud přece - Šmudlo, tvé misky jsem se ani nedotkla, Pepa je svědek). Za Osinalicemi proběhla opět diskuse nad mapou, zda jet po zelené nebo dle Pepy po silnici - s ohledem na předchozí popis událostí se jistě nikdo nebude divit, že jsem ustoupila a Pepa OPĚT zvítězil.

Po silnici jsme sjeli do Vidimského dolu:
kde jsme se opět kocháli selekcí hornin. Ve 14,10 dostal Pepa jeden ze svých nejlepších nápadů - uděláme si malou zajížďku do Tupadel, kde je několik možností se občerstvit. Přijato jednohlasně všemi zúčastněnými. A bez diskuse !!!!!

Projeli jsme Hlubokým dolem, po silnici přijeli do Tupadel a obsadili hospodu:
nálada se nám zlepšila vidinou jídla a pití, ale jen do chvíle, než jsme se náhodně seznámili s kuchařem. V ten okamžik nás hlad přešel. Po krátké diskusi nás ale přece jen prázdné žaludky přesvědčily a občerstvili jsme se. Nutno dodat, že to bylo dobré, výživné a přežili jsme to. Po cestě zpět jsme se zase již mohli kochat okolím a všem utkvěl zrak na jakési věži na kopci nad Tupadly. Podle mapy jsme zjistili, že jde o zámeček Slavín - renesanční stavbu s maurskými prvky !?! Až do Sitenského dolu jsme pak diskutovali o tom, kdo to vlastně byli maurové a kde byla Mauretánie - ke kloudnému závěru jsme se ale nedopracovali. (Ještě nutno podotknout, že zříceninu pod kopcem identifikoval každý sám jako bývalý kravín o jehož slohu nebylo pochyb a tudíž jsme další vlastivědnou přestávku nemuseli absolvovat.)

Sitenský důl:
zde musím podotknout, že v těchto místech jsme viděli zatím nejkrásnější selektivně zvětralé horniny. Místy nám ale kochání krajinou rušila selektivně rozoraná cesta, což jsme pocítili hlavně na zadních partiích a místo diskusi o pískovcových útvarech jsme se věnovali spíše námětům na téma Čím vycpat své kalhoty?
Ti, co měli Pampersku, dále diskutovali o útvarech.

Projeli jsme kolem Vidimi a jeli dále po silnici Bukovým údolím (zde se nedejte mýlit názvem, ale jde o hnusnej kopec) do Dobřeně a do Střezivojic na nám již známe rozcestí modré a žluté, po které jsme pokračovali s tím, že ve vhodné chvíli z ní odbočíme na lesní cestu směrem do Tubože:
18,00 - po necelém 1 km Pepa odbočil na polní cestu a na okraji pole jsme opět bouřlivě diskutovali s Pepou nad mapou na téma Kudy dál? Vše vyřešil Radek a Šmudla, kteří beze slova odjeli přes pole, takže nám nezbylo, než je následovat.
18,06 - předrncali jsme pole a narazili jsme opět na žlutou. V tomto okamžiku jsem zamítla jakoukoli diskusi o lesních cestách a jedeme dále po žluté kochajíce se, jak jinak, přírodou.
18,10 - opět jsme skončili na poli. Bez odporu jsem se tentokrát i já podřídila Pepovi a vrátili jsme se k nezpevněné lesní cestě vybrané Pepou. Chabě jsem se ještě pokusila prosadit vedlejší cestu přes vrchol, ale Pepa pokynul rukou, pronesl památečnou větu: "Tuhle cestu znám, ta je dobrá!" a odjel. Pokud ještě někdy Pepa tuhle větu pronese, pak se rychle obraťte a jděte třeba na vlak. Možná si sice neužijete tolik legrace, ale na druhou stranu dojedete zdraví a nezavřou vás pro vraždu (Pepy). To čím jsme totiž jeli lze jen těžko popsat. Cesta byla silně selektivně rozježděná těžkými stroji a znečištěná různými zbytky stromů a skal.
V 18,16 padl Honza k zemi a zůstl nádherně zamotán do kola. Později jsme ještě zjistili, že si rovněž nádherně odřel čelo - myslím že nadále již nebude s nikým diskutovat o bezpečnosti klipsen - kdyby je totiž býval neměl, tak by býval dopadl lépe. (Tenhle pád byl tečkou za nedokončenou větou "To je ten pravej terén pro horský ko…")
18,22 - a pád se nevyhnul ani Ivovi. Jeho kolo se smýklo po jakési kulatině či úlomku skalního útvaru.

Po lesní cestě jsme přijeli do Blateček a odtud jsme jeli dále po silnici až do Tubože, kde jsme stanuli v 18,30.
Pokud by se někomu zdálo, že je tím dnešní den vyčerpán, mýlil by se. Po výborné večeři (domácí nudlová polévka a guláš s knedlíkem) jsme počali s přípravou ohně - kromě Iva, který téměř do tmy čistil své kolo od zbytků cest - ačkoli jsme se různě vnucovali, na jiná kola odmítal sáhnout.
20,47 - Tony zakopl a tímto drobným úkonem se nesmazatelně zapsal na první místo všech pádů dnešního dne. Spolu s ním, se totiž k zemi odporoučela i přenoska na jeho rameni v níž byly Mattonky a piva k ohni - 2 minerálky a 7 piv tento akt nepřežilo. Ovšem Tony nezoufej, jsem si jista, že na tvojí počest v těch místech ještě dnes všichni brouci tančí a zpívají, protože takovej mejdan určitě ještě nezažili.

Táborák pak už probíhal bez problémů. Po jedenácté hodině nás i Tubož opustili Dvořáčkovi a kolem půl jedné jsme šli spát i my. Nádherné noční ticho pak až do rána rušil pouze kapající kohoutek a Honza svým chrápáním (dámy POZOR - tenhle člověk začne chrápat přesně v okamžiku, kdy dolehne a na nějaké mlaskání vůbec nereaguje).

A celková rekapitulace dnešního dne:
Počasí: slunce, vlahý větřík - prostě nádhera
Celkem jsme ujeli: 37,30 km
Průměrná rychlost: asi 12 km/hod.
Celkový čas: 3:09:52 hod.
Počet pádů: 6 !!! (a samí chlapi) (5x z kola, 1x s basou piv)
Cesta: pěkná trasa plná přírodních krás, vyhlídek a romantiky (ale příště je nutno pamatovat na občerstvení)
Celkem se zúčastnilo: 8 osob + pes (Radky Jandová a Dvořáčková, Martina Jandová(=Miss Čarodejnic),
Radek, Tony, Ivo, Honza, Pepa + Šmudla )
Přespalo: 5 osob + pes

Sobota 2. května

Kolem osmé hodiny ráno jsme se vyhrabali ze svých pelíšků a vydatně jsme posnídali. Pepa zjistil, že Jana s Nikolou nepřijedou, kvůli jakési teplotě a odjel z Honzou hledat na Nedvězí včera (!?!) ztracené hodinky. Já s Ivem jsme mezitím studovali mapu a plánovali dnešní trasu, jejímž hlavním bodem byla návštěva skalnatého útvaru Zkamenělý zámek (musím sebekriticky přiznat, že to byl můj nápad).
9,37 - přijeli Vláďa a Martina Krajčovi a oblepili své auto samolepkami BBCC.
9,50 - přijeli Vaňkovi (Hanka, Mirek, Magda a Honza) a Mirek odmítl nalepit samolepku na své auto - nakonec, jako kompromis, přilepil nám známou černou samolepku na svůj černý plastový nárazník.
Mirek odloupnul již nalepenou samolepku z kapoty svého auta, protože by se tato samolepka mohla od horkého motoru vznítit.
10,30 - se vrátil Honza s Pepou - samozřejmě bez hodinek a všichni jsme se chystali k odjezdu na Sobotní výlet.

Z Tubože jsme odjeli přes Tubožský Dvůr na rozcestí žluté a zelené značky. Odtud dále po zelené.
Cesta nás vedla poměrně prudce dolů z kopce, ale za to se před námi brzy objevilo údolí Bílých skal - nádherné údolíčko uprostřed lesů s ohništěm a stylovými totemy. Ani netušíme, že je to na delší dobu poslední klidný odpočinek na této cestě.

11,25 - jsme začali stoupat na Zkamenělý zámek. Pokud by to chtěl někdo nazvat kopcem, pak vůbec neví, jak kopec vypadá. To co jsme absolvovali se rovnalo horolezeckému výstupu. I když na moji adresu v průběhu cesty padlo určitě mnoho jmen, myslím, že všichni byli nesmírně rádi, že dokázali na něco tak strmého vytáhnout svá kola a odměnou nám všem byl - jak jinak - překrásný výhled do kraje a částečně umělá jeskyně Zkamenělý zámek. A stoupali jsme dál.

Pokračovali jsme dále po zelené (samozřejmě do kopce) na vrch Drnclík a pak po červené směrem na Housku. Asi 1 km před zámkem jsme odbočili na modrou značku a před námi bylo poslední stoupání dnešního dne - výstup na nejvyšší horu Kokořínska - Vrátenskou horu (508 m nad mořem). Nutno přiznat, že někteří (včetně mě) už těch kopců měli víc než dost a svá kola spíše vodili krajinou. Alespoň se mohli v klidu kochat. Spíš už ale všichni toužili spočinout v hospodě.
13,00 - konečně jsme byli nahoře a objíždeli jsme vrchol Vrátenské hory po vrstevnici. (Vrstevnice a vrstevnice je rozdíl, zde ve větě "objíždět po vrstevnici" je malé v správně).
13,18 - Honza Vaněk PÍCHNUL a hned dvakrát !!! Konečně mohla přilít ke slovu má perfektní nová lepicí souprava a klíče. Pepa iniciativně přišel s dalším výborným nápadem, že píchat by se mělo zásadně pouze před hospodou s čímž všichni samozřejmě nadšeně souhlasili.
13,28 - Jedna díra byla zalepená, Mirek začal lepit druhou.
13,38 - Mirek započal s druhým pokusem o zalepení druhé díry.
13,41 - Duše je zpět v plášti.
13,45 - Kolo je nafouknuté a zatím drží. Láďa pronesl drobné poznámky o tom, že u Mc Larenu mění kola ani ne za 3 minuty, ale je umlčen Mirkem.

Vyjeli jsme z lesa na silnici a konečně jsme jeli z kopce až do Ráje.
Po prožitém pekle jsme obsadili v Ráji nově opravenou hospodu - úžasná tulácká hospůdka, stylově zařízená, s kulečníkem, se špalkem na zatloukání hřebíků, s piánem (které ještě zatím nehraje) a s toaletama lepšíma jak v Alcronu. Pivo výborné, jídlo výborné - prostě samá plus. Strávili jsme zde příjemnou hodinku a půl.

V 15,59 jsme odjeli po silnici do Vojtěchova a pak po modré do Planého dolu.
Původním záměrem bylo, že poklidně projedeme Planým dolem, budeme hrát různé hry a kochat se horninami. Ale v čele byl Brč, Ivo a Martina Krajčová, kteří důl prosvištěli bez jediné zastávky. A zatímco já s Pepou (již značně unaveni) jsme se na konci pelotonu kochali krajinou (Pepu z té romantiky dokonce začali napadat verše) a mnohdy jsme z jízdy na kole přecházeli v chůzi, kluci s Martinou čekali na okraji pole před Střezivojicemi, kam jsme my poslední dorazili asi v 16,40. Ostatní zde již leželi v poli u silnice - jejich rozpoložení vyjádřil Láďa Krajča jedinou větou: "Teď bych se nehnul, ani kdyby mě pochcal ten pes !!!" (=Šmudla) Já sama jsem se (poté, co jsem tuto větu vůbec nebyla schopna zapsat do kroniky) prohlásila za silně unaveného člena BBCC a rozhodla jsem se, že ze Střezivojic pojedu do Tubože po silnici a kašlu na nějakou Pepovu lesní cestu, po které chtěl jet.
Po silnici jsme projeli Střezivojicemi až na nám známé rozcestí žluté a modré značky:
zde jsem se nechala chvíli přemlouvat (i bez mapy), abych jela s ostatníma včerejší Pepovou cestou (nejvíce přemlouvali ti, co včerejší výlet neabsolvovali - ti blázni totiž ještě netušili, co je čeká) a pak jsem s těma cvokama odjela na Pepovu nezpevněnou lesní hopstrádu.
Sjeli jsme do Blateček a po silnici jsme se konečně dostali do Tubože.
Po návratu jsme jen tak lehce sbírali síly, lízali si rány a Ivo, který neslyšel oznámení o tom, že neteče voda, se sprchoval.
A zase jsme připravovali táborák - tentokrát za účelem večeře, protože jsme chtěli péct buřty. No a pak už jsme jen jedli, zpívali, nechávali se ožírat od dotěrných mušek a pomalu se vzpamatovávali po dnešním výletu. Asi ve 21,00 nás opustili Vaňkovi (ale bez Magdy, která si musela odespat zaplacenou noc) a my ostatní jdeme spát ještě před půlnocí. Nevím, jestli tentokrát Honza spal, ale rozhodně nechrápal.

A zase rekapitulace:
Počasí: zatímco na jiných územích republiky prší, my si nestěžujeme. Zase nám svítí slunce a pofukuje větřík.
Celkem jsme ujeli: 27,64 km
Průměrná rychlost: asi 11 km/hod.
Celkový čas: 2:12:25 hod.
Cesta: pěkná, ale velice namáhavá trasa, o které dlouho nebudeme uvažovat (anebo pouze z opačného konce)
Celkem se zúčastnilo: 11 osob + pes (Radka a Martina Jandová, Vláďa a Martina Krajčovi, Hanka, Magda, Mirek a Honza Vaňkovi, Ivo, Honza Brč, Pepa + Šmudla )
Celkem přespalo: 8 osob + pes

Neděle 3. května

Vzhledem k tomu, že já s Martinou a Krajčovi s Magdou Vaňkovou jsme po vydatné snídani (a zúčtování) odjeli směrem ku Praze a Honzu, Pepu (+ Šmudlu) a Iva jsme ponechali na poslední "pánskou jízdu", předávám v tuto chvíli klávesnici Ivovi a doufám, že nebude skoupý na detaily. Tím se se všemi loučím a za 14 dní zase AHOJ !

Vrstevnice

P.S.: Doufám, že příště se objevíš i ty Vašíku, protože zlomený kotník je velice chabá omluva - máš totiž ještě jednu nohu zdravou !!!

Třetí den ráno se většina členů BBCC rozhodla odjet. Některé argumenty byly zvláště nejapné. Např. Vrstevnice, která ráda kdekomu dává lekce ze spartánské výchovy dětí a manžela prohlásila, že musí rodině uvařit oběd a odjela. Zůstali pouze Šmudla, Pepa Bohuňovský, Honza Brčák a Ivo Brzák (lidé podle abecedy). Hned, jakmile Vrstevnice odjela, jsme si uvědomili jaký je tam božský klid a jak tam krásně zpívá ptactvo. Rychle jsme se dohodli na trase, protože nebylo nutné vyvracet příval argumentů, že lepší je vždy ta cesta, kterou navrhuje Vrstevnice. Protože všechny cesty z a do Tubože jsme již vyzkoušeli (Honza už měl hlavu plnou krvavých šrámů), rozhodli jsme se pro výchozí bod výletu v Dobřeni u Místního úřadu. Při loučení nám pan domácí řekl: "No, nakonec to bylo dobrý." a vyjeli jsme do Dobřeně.

Z Dobřeně jsme v 10:30 vyjeli již na kole po silnici do Střezivojic kolem lidových roubených staveb. U kapličky jsme se dali vlevo po zpevněné cestě vinoucí se mezi poli a pak lesem na křižovatku cest Kalvárie a kolem Supí hory prudce dolů až na křižovatku se žlutou značkou. U Supí hory (433 m) jsme obdivovali zajímavé tvary selektivního zvětrávání pískovců, které překrývají čedičovou horninu. Po žluté značce jsme jeli jen asi 200 m až ke křižovatce cest U dubu, kde jsme se dali vlevo prudce dolů až na silnici do Osinalic.

Po silnici jsme překonali menší převýšení (Ivo na horském kole) a pustili se po zelené značce podél zarostlého úvozu směrem na Království. Na křižovatce s modrou značkou jsme se dali však doprava po modré kolem betonové pevnosti pro několik střelců až do obce Chudolazy v údolí Liběchovky, kde jsme zachránili Šmudlu ze spárů hnusného uslintaného hafana a dále šli kolem motelu nahoru po silnici (Ivo jel na horském kole) do Brocna.

Na místě jsme zjistili, že hospoda nedodržuje otevírací dobu, kterou má napsanou na dveřích. Poobědvali jsme tedy před místním koloniálem. Šmudla dostal svoji dávku tlačenky, Honza si dvakrát koupil 150 g točeňáku (stále tvrdil, že už nemůže, ale cpal se dál), Pepa si dal rybičky a Ivo zrní.

Z Brocna jsme pokračovali po rovině polní cestou a pak lesem až na křižovatku se žlutou značkou k lokalitě Had. Jde o 150 let starou a asi 10 m dlouhou plastiku hada přeťatého sekerou od sochaře V. Levého vytesanou do osaměle stojící skály. Asi po 200 m je od stejného autora, který byl především kuchařem na zámku Liběchov a měl mimo jiné žáka J. V. Myslbeka (např. jezdecká socha na Václavském náměstí), ve skále vytesaná Harfenice, dost však poničená vandaly. Vedle Harfenice jsou jakési hlavy připomínající masopustní masky a umělá jeskyňka.

Od Harfenice jsme pokračovali po žluté značce lesem dolů až do letoviska Želízy, kde tak rád pobýval Franz Kafka a v okolních lesích se na pískovcových skalách vyřádil s kladivem a majzlíkem již zmíněný kuchař a sochař V. Levý. Udělali jsme krátkou odbočku k Čertovým hlavám (zase V.Levý). Jde o asi 10 m vysoké reliéfy dvou hlav pohádkových bytostí, pravděpodobně čertů, jeden z nich je bezzubý.

Ze Želíz jsme ve 14 hod. vyjeli po velmi mokré silnici, aniž bychom ale zmokli, po žluté značce do Zimoře. Hned za vsí odbočuje žlutá značka vlevo do Zimořského dolu. Asi po dvou km jsme se na křižovatce dali po modré značce Truskavenským dolem.

Po modré značce jsme dojeli až k silnici, kde se připojí žlutá značka. Jeli jsme kousek po silnici po žluté až k ústí Šemanovického dolu, kde při minulém výletu v dubnu, na kterém Honza nebyl, Vrstevnice jako starostlivá mamina trhala kopřivy na velikonoční nádivku. Hned na začátku dolu je vlevo jeskyně Klemperka, kterou minule (jak Honza nebyl) prozkoumali Vítek s Radkem. Hned jsme si všimli, že pod jeskyní přibyla velká hromada hlíny. Honza si toho nevšim, protože minule nebyl. Vylezli jsme tedy do jeskyně a zjistili, že je skutečně prohloubená. Honza to ale nemohl vědět, protože minule nebyl. Šmudla o jeskyni nejevil zájem a vyválel se ve vyhaslém ohništi na protest, že má na tlapkách puchýře, protože za poslední dny uběhl již přes osmdesát km. Šmudla byl hlavně rozmrzelý proto, že přes svůj obrovský výkon nedostal žádný diplom. Příště by se mělo počítat s diplomem i pro něj - např. ve formě buřta.

Pokračovali jsme Šemanovickým dolem a kochali se přírodními krásami. Pepa a Ivo to už znali, ale pro Honzu to byla úplná bomba, protože minule nebyl. Cesta se vinula lesem, opustili jsme žlutou značku, jeli po neznačené ale zpevněné cestě až ke křižovatce s modrou značkou, kde stojí vysoká převislá, selektivně zvětralá skála. Honza z toho byl úplně vedle, protože minule nebyl. Rozložili jsme se po kládách a začali svačit. Pepa chleba s paštikou, Honza chleba s něčím a Ivo zrní.

Jen jsme dojedli a chtěli vyjet, začalo pršet. Schovali jsme se pod převislou skálu a z nudy začali kdekoho propírat. Nejdéle jsme vydrželi u Vrstevnice a nakonec nám Honza líčil svoje sexuální zkušenosti s děvčaty těsně nad zákonem a vzpomínal, jaké za první republiky byly krásné bordely, kde se lidé dokázali bavit, zatímco v těch dnešních je jen pár znuděných štětek a za každé poplácaní je nutné platit. Honza si to dobře pamatuje, protože například zažil dobu, kdy ještě nebyla dálnice z Prahy do Brna. Ta se začala stavět až někdy ve třicátých letech. Když jsem Iva úpěnlivě žádal, aby o některých detailech debaty taktně pomlčel, netušil jsem, že moji prosbu bude interpretovat tak, že o všem ostatním napíše. Ale děkuji mu přece jen za to, že alespoň nejpikantnější hovory přece jen zatajil. Šmudla byl už dost unaven a dokonce vrčel na kolemjdoucí. Déšť postupně přestal, bylo asi 16:30 hod a nám zbývaly poslední tři kilometry cestou vzhůru do Dobřeně.

Rekapitulace:
Počasí: zataženo, odpoledne trochu pršelo, chladněji než v sobotu
Celkem jsme ujeli: 35 km
Průměrná rychlost: asi 12 km/hod.
Celkový čas: asi 6 hod.
Cesta: pěkná, středně náročná trasa v různých terénech
Celkem se zúčastnilo: 3 osoby + 1 pes (Ivo, Honza, Pepa + Šmudla)
Celkem přespalo: 0 osob + 0 psů

Ivo

V roli glosátora si již tradičně tímto písmem opět dovolil něco doplnit

Honza

Copyright © Vrstevnice/BBCC, 1998

zpět

 


Připomínky mi prosím napiš :

Datum poslední úpravy : 07. dubna 2011

Copyright © BBCC, 1998