Ahoj všichni B2C2 -  WC2004 *)

Již šesté zavírání vody v BBCC

&

společenský večer 

 

Aktuálně přihlášení :   

ä Termín ä 6.11.2004 (sobota) – těsně v předvečer oslav 87. výročí VŘSR

- Část vodní -

ä Řeka ä Nám zatím stále ještě zcela neznámá Berounka, a z ní zatím úplně neznámý úsek ze Skryjí do kempu Višňová v délce 11 km. Obtížnost se za poslední roky nezměnila a je stále jen ZWC, což znamená, že to opět zvládne opravdu skoro každý ...

Pozn.  Jarouš mne sice vybízel ke změně repertoáru a navrhoval vyzkoušet např. Opatovický kanál. Nakonec jsem ale jeho myšlenku tvrdě zamítl. Hlavním důvodem byla hrůza vycházející z představy, jak počátkem listopadu v pozdní sobotní odpoledne táhne horda poloopilých bíbícícáků auty od Královahradce ku Praze s kánoemi na střechách. Opatovický kanál si raději necháme na nějaké vlídnější období, např. na počátek jara - což tam tak udělat otvírání vody ?

ä Srazy ä sraz - v 10.30 na veřejném tábořišti před mostem ve Skryjích, tam se také pozře sponzorské HalíBelí.

ä Trasa autokolony ä Tentokrát pojede každý jak chce. Případný zájemce najde návod v programu minulých let.

ä Startovné ä Tentokrát se opět vybírat nebude.  Každá posádka ale musí stejně jako vloni prokázat svou způsobilost k plavbě (podmínky se nemění: nejlépe lahví rumu či podobné veřejně prospěšné tekutiny, slivovice pocházející z leofyzikovských sklepů bude samozřejmě opět vřele vítána).

- Část společenská -

ä Místo konání ä bude upřesněno, ale nejspíš to bude opravdu jen těsně vedle Burundi.

ä Začátek ä Hned po příjezdu do Prahy, ale jinak asi od 19,00 hod. (lze přijít i dříve, v takovém případě je však třeba  vydržet do 19.00 ve stavu alespoň částečně střízlivém)

ä Náplň večera ä Konzumace pouze studených jídel a libovolně teplých nápojů. Tentokrát nebude ani video ani fotografie, může však být vlastní hudební produkce a určitě bude i žertovná konverzace s ostatními účastníky akce.

Poznámka :

V případě těžce nevlídného počasí (jako vždy mám na mysli katastrofy typu zamrzlá řeka, sněhem zaváté silnice apod.) můžeme po vzájemné dohodě zcela výjimečně vodní část akce nahradit cyklistickou vyjížďkou rozumného rozsahu nebo se dokonce omezit jen na společenský večer.

ä Přihlášky ä směrujte na mail info@oaj,cz nebo na telefony 603 553 970, 233 371 923.

 

Zdravím všechny, O.A.J.

 

*) pro ty, kteří už zapomněli, zkratka je odvozena od nečeských slov water a close, ostatní asociace jsou zcela falešné !