důvody rozdělení BBCC
na přelomu let 2006/2007

Brtsch

Pro BBCC

Motto:
neboť jsme jako stromy ve sněhu:
zdánlivě tu hladce spočívají,
a přitom jsou se zemí pevně spojeny.
ale i to je pouze zdánlivé.
Franz Kafka

odrážka

to hlavní

odrážka

proč se tím zabývat?

odrážka

co to vlastně je to BBCC?

odrážka

zrušení pravidel v BBCC

odrážka

co to je vlastně akce BBCC?

odrážka

členství v BBCC

odrážka

zrušení fondu / pokladny BBCC

odrážka

zjednodušení emailových konferencí

odrážka

zjednodušení webů

odrážka

závěr


můj postoj, mé názory, má rozhodnutí:

to hlavní:

rozhodl jsem se pro takové změny v BBCC, které by doufám mohly vést k:

odrážka zachování existence BBCC
odrážka probuzení původního ducha BBCC

samozřejmě mi nejde o návrat do původního stavu BBCC v jeho začátcích - jsem si jist, že takový návrat není možný.

hlavní obecné prostředky k tomu vidím v:

odrážka zjednodušení věcí v BBCC
odrážka zrušení věcí v BBCC, které přinášejí stále více rozporů než užitku (a BBCC na nich nakonec nestojí)
odrážka ponechání vlastní cesty každému člověku, skupině i každé akci atd.,
tedy ponechat věcem jejich svobodnou přirozenost a nesnažit je spoutávat, nesnažit se udržovat za každou cenu (již stejně neexistující) jednotu

těmito prostředky jsou konkrétně:

odrážka zrušení veškerých oficiálních pravidel v BBCC (ať již nazývaných stanovy, ústava, coajak nebo jinak)
odrážka zrušení fondu / pokladny BBCC
odrážka zjednodušení webů a emailových konferencí
odrážka nepodporování násilné jednotnosti BBCC - naopak: nechat žít v BBCC vedle sebe jednotlivé samostatné skupiny dle jejich úvahy (když už tedy nemohou žít společně)
odrážka intuitivní chápání členství v BBCC

to bylo to nejdůležitější,
následují pouze moje vysvětlení, důvody, podrobnosti, komentáře, ...  – bez nich bych vám to ani neuměl předložit…


proč se tím vůbec zabývám?

·        protože (jak všichni víte) BBCC je pro mne hodně důležité (délka mého textu tomu nasvědčuje J), přestože jsem poslední rok v BBCC příliš aktivní nebyl.

·        protože již hodně dlouho myslím na to, že BBCC už dávno zdaleka není tím, čím bývalo, kdy všechno bylo míněno jako hra, nadsázka, nadšení, legrace.
a to je mi líto a nechci to tak nechat být.

·        protože myslím na to, že BBCC by nemělo pokračovat způsobem, jakým funguje nyní.

·        protože chci nechat BBCC žít (jsem proti Mamutem navrhovanému ukončení BBCC - slavnostnímu pohřbení BBCC - i když také by to jistě bylo jakési důstojné řešení), jsem přece nějaká máma BBCC, xakru. a táta utekl...

·        protože myslím na to, že by se v BBCC mělo něco změnit, aby se obnovil jeho původní duch, který stále více mizí, už ho moc nezbývá...

·        protože jistě platí známé nevstoupíš dvakrát do stejné řeky - nelze se vrátit na začátek a začít jakoby znovu.

·        protože BBCC je nyní (na rozdíl od jeho začátků) nejednotné - v tom je ta hlavní velká změna, BBCC se proto musí přizpůsobit této nejednotě, aby mělo šanci na přežití. jsem velmi proti tomu, aby zde bojovaly mezi sebou nějaké znepřátelené skupiny, které mají záměr odstranit z BBCC tu druhou skupinu. toto se již poměrně dlouho bohužel děje. vzduchem létají výrazy typu uchvátit / převzít moc v / nad BBCC, jeden musí z kola ven apod.. všichni lidé z těchto skupin do BBCC neodmyslitelně patří a měli by patřit i nadále. a vlastně patří - ať si říkají, co chtějí.

·        protože myslím na to, jak pokračovat v tradicích - a přitom udělat radikální změny?
myslím si, že takové změny lze založit pouze na zjednodušení, na přirozenosti (tedy i na odstranění nepřirozených násilných věcí) a na odstranění kontroverzních věcí, na kterých rostou spory. netvrdím, že tímto spory zcela zaniknou, ale sporům se tak vezme alespoň nějaká živná půda.

moje rozhodnutí se mi rodilo v hlavě velmi velmi dlouho (více než rok), není to žádné ukvapené rozhodnutí z posledních týdnů.
proto to všechno nemohu odbýt jen několika větami, doufám, že mi rozumíte a chápete, že to nemohu a ani nechci napsat stručněji.


co to vlastně je to BBCC?

když mluvím o BBCC, o jeho existenci, o jeho duchu atd., je jistě třeba se ptát:
a co to vlastně je to BBCC?

·         je to klub?

·         je to společenství lidí se společnými zájmy (fuj)

·         je to jen neexistující chiméra, náš výmysl?

 nebo co to tedy vlastně je?

·         dříve to vypadalo jako klub.

·         nyní to občas vypadá jako firma nebo politická strana...

můj názor je, že BBCC je neuchopitelné a nedefinovatelné něco, je to jakýsi propletenec mezilidských vztahů, pro mnohé z nás BBCC hodně znamená, pro některé málo, pro jiné nic. mnozí s BBCC zažili krásné chvíle, někteří ovšem velmi trpké, některým dokonce dá se říci BBCC změnilo život...
jsem přesvědčen, že to je vlastně všechno, co se dá o BBCC poctivě říci. ostatní už jsou jen dohady, co by to možná také mohlo být (např. nicneříkající suchopárná definice spolek lidí se společnými zájmy
J apod.).

samotné akce / výlety BBCC (ať již na kole, po vodě, pěšky nebo jinak) jsou vlastně z tohoto hlediska (troufnu si říci) nepodstatné, tyto výlety jsou jen jakousi nosnou frekvencí, na kterou se tyto mezilidské vztahy nabalují, jevištěm, na kterém se odehrávají. ovšem bez těch akcí by to samozřejmě nešlo... J

vzpomněl jsem si při svých úvahách na Jana Wericha, který bytostně nesnášel teoretické hovory o humoru typu co vlastně humor je a co není, kdy a jak vzniká, jak definovat humor atd., říkal: tyto snahy jsou stejně bláhové jako zkoumat, proč je králík živ - při zkoumání králíka zabijeme, rozřežeme a pak ho uvnitř zkoumáme, proč je živ, ale králík je v tu chvíli již mrtev.
a s pokusy nějak spoutat humor je to stejné: jakmile začneme humor definovat, sepisovat pravidla o humoru apod., humor tím zabijeme. jen si představte, když někdo řekne skvělý vtip, všichni se řehtají, pak najednou někdo začne zkoumat a vysvětlovat, v čem vlastně spočívala vtipnost toho fóru... ano, humor je v tu chvíli již mrtev, jinak řečeno: zkoumání a pokusy jej definovat ho zabily.
jisté věci zkrátka musí žít svým životem, nesmí se spoutávat definicemi, vysvětlováním, pravidly apod.
jakmile se o to pokusíme, tyto "jisté věci" zabijeme.

a toto jistě platí i pro jistou neuchopitelnou věc, a sice pro BBCC.
v pravěku žilo BBCC svým samozřejmým přirozeným životem, fungovalo to - a nikdo nevěděl proč a nikdo to nezkoumal. fungovalo to nějak samo od sebe.

a proto navrhuji BBCC nijak dále raději nezkoumat a považovat je za cosi neuchopitelného a nedefinovatelného, co se nesmí zkoumat, aby se to nezničilo - podobně jako zmíněný humor.


zrušení veškerých oficiálních pravidel v BBCC

trocha historie pravidel / stanov / coajaků:

kdysi dávno (v roce 1998) se mi zdálo, že by nebylo špatné, kdyby pro klub vznikla jakási jednoduchá pravidla, která by vyjasnila některé základní otázky klubu, vznikly tenkrát jakési první stanovy, které obsahovaly: co / kdo vlastně jsme, jaký je charakter a cíl klubu, byly popsány typy a charakter cyklistických akcí (vše celkem k ničemu). otázka, kdo je členem BBCC, se tenkrát prakticky neřešila - bylo nám to tenkrát jasné a mnohým celkem i lhostejné, protože vše fungovalo dobře, a to bez ohledu na existenci nějakých stanov.

dále se mi zdálo, že by bylo praktické, kdyby klub měl jakýsi společný finanční fond, ze kterého by se hradily nějaké společné věci. a už kvůli hospodaření s tímto fondem se mi zdálo nutné mít nějaká jasná pravidla. tenkrát jsem si neuměl představit, že bychom se pohádali o pár korun...

v roce 2001 jsme tato pravidla rozšířili, zejména jsme se tenkrát dohadovali,
kdo je vlastně členem BBCC, jaká má práva, možnosti, výhody apod., úplně jsme se do definice člena BBCC zamotali a nakonec nejjednodušší řešení se nám zdálo říci, že členem je každý, kdo zaplatil v daném roce vklad do fondu BBCC - sice přesně definované, ale hodně nepřirozené...
dále tam bylo desatero akce, které mělo zaručit co nejhladší průběh akcí, myslím, že desatero téměř nikdo nečetl, balvan BBCC se valil celkem bez problému dál... bylo tam toho více o financích, dále o komunikaci, organizaci - celkem zbytečné věci. a aby se odstranilo ošklivé slovo stanovy, byla pravidla nazvána CoAJak v klubu BBCC.

koncem roku 2005 pak byla snaha opět tato pravidla přebudovat, vznikla další verze datovaná 6.1.2006.

hned potom (začátkem roku 2006) vznikly spory o to, kdo je vlastně členem BBCC, když jediné popsané kritérium členství (každoroční zaplacení příspěvků) bylo zrušeno. řeklo se tenkrát:
členem BBCC je každý, kdo alespoň jednou zaplatil příspěvek do fondu BBCC...


co to je akce BBCC?

hlavní spory začátkem roku 2006 však pak nastaly nad tématem, které se nikdy dříve prakticky neprobíralo a nikoho nenapadlo, že by v něm mohl vězet problém - totiž otázka co smí a co nesmí být akce BBCC, razilo se pravidlo, že akce BBCC musí být pro všechny. tyto spory již nebyly ukončeny další verzí CoAJaku - nakonec jsme se nedohodli na ničem, co by bylo vystaveno jako hotová verze na web. byl jsem proti tomuto pravidlu akce BBCC musí být pro všechny, protože mě vždy spíše fascinovalo propojení různých skupin a podskupinek(a to nejen na webu...). dělal jsem vždy web pro BBCC z radosti, bavilo mě to, chtěl jsem tam toho mít co nejvíce, takže jsem na web BBCC dával všechno možné - byl tam např. i Král Šumavy, což samozřejmě akce BBCC vůbec nebyla a mnoho dalších. nikomu to do té doby vůbec nevadilo. nicméně na schůzce jsem byl přehlasován a myšlenka akce BBCC musí být pro všechny zvítězila. dostal jsem tehdy pod rouškou jakési čistoty webu velmi tvrdě přikázáno, že musím z webu BBCC odstranit zpětně všechny akce, které nebyly pro všechny. podřídil jsem se tenkrát (, abych dodržel pravidla) a se zaťatými zuby to udělal. to ovšem nestačilo - byly pak na mne kladené další a další požadavky, které další akce musím odstranit. reagoval jsem tenkrát špatně, i když možná pochopitelně: bral jsem to téměř jako příkaz, že musím zabíjet své děti, vzdal jsem se proto s pocitem hořkosti správcování webu (naštěstí nezemřel, ale skvěle se ho ujali Brzi s OAJem) a uložil jsem se k zimnímu spánku. stále jsem si totiž tenkrát myslel, že je nutné se demokraticky podřídit pravidlům, které schválí všichni. ale kdo vlastně jsou ti všichni...?
probral jsem se ze spánku (až po roce) ve chvíli, kdy jsem s úžasem sledoval komunikaci o osmém opakování Toniho akci BBCC Montafon - bylo mu totiž zakázáno prezentovat tuto jako akci BBCC, protože nesplňuje nově zavedená pravidla v BBCC, protože není pro všechny a ve chvíli vyhlášení je prakticky obsazena. tato akce Montafon byla organizována vždy takto stejně a vždy ve chvíli vyhlášení byla prakticky obsazená, protože zkrátka ubytovací kapacita je omezená a protože zájemci zkrátka o akci věděli dávno před vyhlášením. také do Montafonu vždy jezdilo několik lidí, kteří k BBCC prakticky nemají žádný vztah (a to všechno přece nesplňuje nová pravidla BBCC!...). nikoho nikdy tenkrát nenapadlo, že by to kvůli tomuto nesměla být akce BBCC. a tehdy jsem si řekl, že se něco musí stát - pochopil jsem, že se pravidla otočila proti BBCC.
a hlavně: skutečnost, že někdo navzdory tradicím BBCC prosazuje, že tradiční akce BBCC nesmí být akce BBCC, je destruktivní. až ta pravidla působí, že si opravdu hrajeme na to, že BBCC je nějaká firma nebo politická strana (, jak nedávno naznačil Toni).

ještě mě napadlo v této souvislosti: pokud bych vzal toto zdánlivě jednoduché pravidlo na akci BBCC musí být pozváni všichni a snažil se jej opravdu důsledně uplatnit, dopracoval bych se k tomuto šměšně - děsivému závěru:

kdo jsou vlastně ti všichni? no, asi jsou myšleni všichni členové. jenže kdo je podle nových pravidel člen? přece ten, kdo alespoň jednou zaplatil do fondu BBCC. jsou jimi tedy např. i Vocetkovi, Michaela Pokorná, Mirek Šnábl a mnozí další lidé, které mnozí již ani neznají. a já se ptám: byli pozváni i tito členové BBCC na všechny letošní akce BBCC? pokud ne, požaduji podle platných pravidel všechny akce, kam tito jmenovaní pozváni nebyli, zrušit jako akce BBCC a považovat za soukromé akce! zřejmě to bude tedy chtít zrušit všechny letošní (2006) akce BBCC a nadále je považovat za soukromé akce jednotlivců!
máte pocit, že jsem se zbláznil? no, je to samozřejmě nesmysl, ale pozor! je to naprosto přesně dle nových pravidel BBCC! takže se možná zbláznila ta pravidla
J - a ta by se měla dodržovat, ne?
doufám,  teď někdo neřekne: měla by se napsat pravidla, kdo jsou ti všichni...

dalšími zajímavými slovy v zaklínadle na akci BBCC musí být pozváni všichni je musí být pozváni. neříká se totiž jak mají být pozváni - pouhé vystavení pozvánky na web evidentně nestačí. nejčastější formou bylo zaslání mailu s pozvánkou všem. pamatuji si, že někdo (už opravdu dnes nevím kdo) mi kdysi vyčetl, že on čte maily málokdy a že on je tedy diskriminován, protože když se on k mailu konečně dostane, akce již je většinou obsazena. požadoval proto, aby se jemu vždy speciálně zavolalo...
další možností je tedy obvolávání všech členů s otázkou, zda se chtějí dané akce zúčastnit. jenže to pak diskriminuje ty, kterým se zavolá až nakonec...
někoho možná napadne: měla by se napsat pravidla, jak pozvání všech musí probíhat...

a ještě mě napadlo v této souvislosti něco opačného: pokud popřu všechna pravidla BBCC, mohl bych vlastně možná uspořádat i takovéto akce BBCC:

 1. se svým kamarádem pojedu na výlet na kole do hospody, nikomu dalšímu o tom neřekneme, prohlásím to pak za akci BBCC, na které jsme ujeli celkem 5 km
anebo lze jít ještě dál:

 2. sám vezmu kolo, nikomu nic neřeknu a jen obtlačím se svým kolem barák, prohlásím to za akci BBCC, na které jsem neujel nic
anebo lze jít ještě dál:

 3. půjdu s kamárádem na pivo a prohlásím to za společenskou akci BBCC, kde bylo vypito 10 piv
anebo lze jít ještě dál:

 4. nikam nepůjdu, otevřu si doma jedno pivo a prohlásím to za společenskou akci BBCC, kde bylo vypito jedno pivo
anebo lze jít ještě dál:

 5. nikam nepůjdu ani nepojedu, nepozvu nikoho, dokonce ani sám sebe, takže na tuto akci BBCC nebudou nejen pozváni všichni ale dokonce vůbec vůbec nikdo - ani já, prohlásím to za akci BBCC, kde nikdo nebyl, nikdo o ní nevěděl, nebylo ujeto ani vypito nic. tuto akci bych nazval matematickým termínem triviální akce BBCC.

snad kromě té první akce, která mi připadá trochu nudná, bych asi uznal všechny (určitě tedy tu triviální) ostatní akce jako akce BBCC, aby život nebyl nuda...
připadá vám, že jsem zešílel?
není tomu tak - jen na první pohled
J
nezešílel jsem, jen se snažím naznačit, že hlavním kritériem v BBCC by měla být nadsázka, hra, legrace nebo alespoň pokus o ni. doufám, že mi alespoň někteří rozumíte...  
... vy šílenci
J
a co z toho všeho tedy plyne? jak se to tedy má všechno dělat?
lidově
řečeno: ať si každý zve koho chce a jak chce a na jakou akci chce, ať se každý hlásí k čemu chce, ať si každý mailuje, telefonuje, ICQuje komu chce, zakládá své mailové skupiny / konference atd.?
jednodušeji řečeno: ať si každý dělá, co chce?
říkám: ano, ať se vše řeší individuálně – bez oficiálních pravidel!

slyším i druhou stranu: to přece bude chaos, právě rovnost šancí při přihlášení na akci přece drží klub pohromadě! mými slovy: to pak vlastně bude jen bordel a hrubá nekázeň J
odpovídám druhé straně: ne, toto nedrží BBCC pohromadě, jsme lidé různí, nemáme se všichni stejně rádi - nenamlouvejme si, že ano. někteří lidé, kteří neodmyslitelně patří k BBCC, se bohužel dnes tak nenávidí, že nemohou dýchat stejný vzduch, nemohou se vůbec vidět, tvrdí, že pokud pojede na akci ten/ta z té druhé strany, on/ona určitě nepojede / odjede, protože jinak by se jim udělalo špatně. a mluví pravdu: opravdu by se jim udělalo špatně. a splní své tvrzení: nejedou / odjedou. věřte mi, že jsem byl šokován nenávistí, kterou k sobě někteří z BBCC cítí, nemyslel jsem si, že je to tak zlé... a pak organizujte akce pro všechny...
jsem přesvědčen, že snaha o rovnostářství v BBCC je cesta nikam nebo možná i do pekla, snaha o rovnostářství je tak omezující, že může dobře míněné snahy o pěkné (menší ale klidně i větší) akce ne pro všechny ale jen pro blízké lidi zcela BBCC paralyzovat, taková snaha může zrušit nějakou takovou krásnou akci jen proto, že nesplňuje onu podmínku pro všechny. řešení je celkem snadné a nabíledni: snažit se organizovat hlavně akce pro skupiny lidí, kteří k sobě mají blízko (snažit se dělat něco pro všechny má však jistě také smysl - není přece všem dnům konec - třeba se to časem zase vylepší).

slyším opět druhou stranu: toto ale budou jen soukromé akce jednotlivců - a ne klubové akce.
odpovídám druhé straně: ne, pokud se ti soukromníci hlásí k BBCC (toto by mělo být hlavní kritérium), nechť to je akce BBCC.
a pokud sto lidí objede na kole celou Afriku a k BBCC se nehlásí, tak to prostě akce BBCC samozřejmě nebude.

ano, přiznávám: byl jsem kdysi hlavním prosazovačem pravidel pro BBCC, byl jsem neprozíravý, když jsem se po léta snažil vybudovat (samozřejmě ne sám ale s ostatními) pravidla pro BBCC. viděl jsem v tom cestu, jak udělat jasno ve věcech v BBCC. mýlil jsem se – žádné jasno nenastalo, naopak… negativa těchto snah nakonec převážila nad pozitivy. omlouvat se ale nebudu, bylo to vše tenkrát samozřejmě dobře míněno pro dobro BBCC J (avšak kolik škody lidé v historii lidstva napáchali pod praporem dobra, že...) jen jsem tenkrát nedohlédl, kam až to může dojít, podcenil jsem negativa...
nevyslyšel jsem tenkrát prozíravé hlasy, které mi radily, že pravidla pro BBCC by se dělat neměla a vše by se mělo nechat plynout přirozenou cestou. Jirko, ty's měl tehdy nejsilnější protestní hlas...
vždyť přece:
to, co dobře funguje, nepotřebuje uměle vytvářet pravidla. a
to, co nefunguje, stejně žádné sepisování pravidel nezachrání.

teprve dnes jsem pochopil, že toto budování pravidel BBCC ho po léta zabíjelo, až ho skoro zabilo.
závěrem: jsem za svou osobu (jinak ani nemohu) pro zrušení jakýchkoli oficiálních pravidel, stanov, ústav, CoAJaků apod. pro BBCC, já osobně nebudu respektovat žádná psaná pravidla, event. spory chci a budu řešit pouze individuálně. nadále se budu vždy tvrdě stavět proti vytváření čehokoliv podobného CoAJaku apod., i když tomu samozřejmě zcela zabránit nemohu - každý si přece může vytvářet, co chce...


otázku členství BBCC nadále prosím neřešme

chápejme ji pouze intuitivně! každý přece víme, kdo do BBCC patří a kdo se ho jen lehce dotkl.
strávili jsme kdysi snahami o definici člena BBCC spousty hodin - a nebylo to k ničemu.
každý z nás přece intuitivně cítí, kdo členem BBCC je a kdo není - i bez definic.
je jasné, že to nelze chápat černobíle - někdo je přece členem BBCC hodně, někdo spíše více, někdo měně, někdo skoro vůbec, šedá je teorie - zelený je strom života.

příklady:

·         dle psaných pravidel BBCC není a nikdy nebyl členem BBCC Jirka Krejčík sr. (pořádal pro nás sice několik večírků, na kterých nás hostil za tisíce, ale nikdy nezaplatil vklad do fondu BBCC, takže... ;-), přesto Jirku vlastně každý za člena BBCC dodnes považuje (to, že se již velmi dlouho ničeho nezúčastňuje není vůbec podstatné).

·         nedávné VPepovo vystoupení z BBCC je podobné: ať bude jeho další cesta jakákoliv, bude vždy považován za člena BBCC - ať si sám říká nebo píše , co chce.
a vlastně vůbec: v CoAJaku BBCC vůbec není definováno, jak lze z BBCC vystoupit, takže z BBCC vlastně vystoupit nelze, protože pro to nejsou v pravidlech uvedeny podmínky
J

·        na druhou stranu je hodně lidí, kteří příspěvek pro BBCC někdy aspoň jednou zaplatili - a dle nových pravidel BBCC jsou tedy členy BBCC. ale téměř nikdo je nezná...


zrušení fondu / pokladny BBCC

potřeba vytvořit pravidla pro BBCC vznikla zejména (ale nejen) kvůli existenci společného fondu BBCC, společných peněz v BBCC. to byl můj prvotní hluboký omyl, že je takový fond potřeba. kdysi se mi to zkrátka zdálo praktické.
fond se však časem stal velkým zdrojem nesvárů, pocitů nevděku, možná až křivdy.
nechci a nebudu nikoho soudit, naopak - chci být nestranný.
můj stručný pohled je tento:
kdysi vedla dlouhá léta pokladnu Vrstevnice a vedla ji výborně.
pak byla pokladnictví v BBCC zbavena (nechci prosím probírat podrobnosti proč), pokladnu pak vedl OAJ s Brzim a také výborně.
kritiku Vrstevnice na MiVaSi považuji za celkem nepodstatnou.
podstatné je, že na misce vah zvítězily negativní aspekty pokladny nad její praktičností, užitečností.
proto jsem přesvědčen, že nejlepším řešením je fond / pokladnu zrušit, protože v celkovém součtu přináší víc škody než užitku.
společný fond opravdu až tak nutný není:

samozřejmě vzniká ihned otázka, co s penězi na účtu. jistě existuje několik možností:

1) rozdělit peníze mezi bývalé plátce v poměru, kolik kdo v historii zaplatil - lze to dopátrat
pokud se však takto rozhodneme, obávám se, že nastanou nechutné tahanice, kolik kdo má vlastně dostat...

2) uspořádat večírek pro bývalé plátce, kde bude obnos propit a projeden.
opět se obávám se, že nastanou tahanice, že někdo vypil více panáků než ten a přitom zaplatil méně než tamten atd., někteří tam nebudou chtít přijít, protože přijde někdo jiný...

3) aby k tomuto nedošlo, navrhuji poslat velkoryse celou částku, která vznikne po zrušení účtu, na dobročinné účely - třeba to není úplně ideální řešení, ale v tuto chvíli je podle mne nejvhodnější, nejdůstojnější.

chápu, že jsme všichni dávali peníze pro klub - a ne pro dobročinné účely, je mi to líto, ale situace se změnila...
pokud někdo s tímto nebude souhlasit a bude chtít vyplatit nějakou částku pro sebe, určitě se také dohodneme.

problém s vysílačkami (naštěstí jediným společným majetkem BBCC) neumím vyřešit. jestli si je nikdo nebude chtít odkoupit, navrhuji je slavnostně společně rozdupat všemi členy BBCC (všichni členové ovšem musí být na toto slavnostní rozdupáni pozváni... J)  (před rokem se mi navrhovaný nákup vysílaček pro všechny zdál jako docela dobrý nápad... J) (o dražbu vysílaček se již postaral OAJ)
a to si vzpomeňte, jak jsme kdysi uvažovali, že by BBCC koupilo velkou společnou nemovitost - umíte si představit ty konce...? jojo, společný majetek...


zjednodušení emailových konferencí

založím novou "svoji" konferenci BBCC" na @gogo.aquasoft.cz „u sebe", kterou budu sám spravovat.
(prozatím lze používat (původní zatím stále nezrušené konference)
alive-bbcc a friends-bbcc na @gogo.aquasoft.cz.)
prvotní členy této konference navrhnu sám.
kdokoliv pak bude chtít v této konferenci být nebo naopak nebýt, nechť se mi ozve, udělám úpravy sám.
kdokoliv tuto konferenci může používat (myšleno posílat na ni své maily (a to samozřejmě i nečlenové této konference)), tedy přirozeně pokud se jeho maily budou nějak dotýkat BBCC (prosím nikoliv joky, nabídky pojištění apod.).
tato konference bude mít adresu BBCC@gogo.aquasoft.cz

toto samozřejmě nebrání nikomu v zakládání a používání jiných skupin / konferencí, např. na nezenmese.cz a všudemožně jinde. je na každém, zda své skupiny zachová, změní, zruší apod.

zjednodušení webů

různé weby informující o BBCC a o všem dalším souvisejícím zajímavém možném i nemožném bude dle svého nejlepšího vědomí i svědomí (jak také jinak, že) spravovat vždy jediná osoba, která již nebude brzděna ve svém tvůrčím rozletu a nadšení, protože nebude omezována žádnými oficiálními pravidly, všechny požadavky, připomínky atd. bude řešit jediný správce webu (sám nebo s někým, koho si sám vybere) individuálně a dle své úvahy, jak je to přirozené i všude jinde.

·      BBCC 
web společný pro celé BBCC www.BBCC.cz bude spravovat Brč.
tento společný web bude vypadat trochu jinak než dříve: nebude (od roku 2007) sám o sobě obsahovat žádné společné akce, bude pouze hlavním rozskočištěm na jednotlivé další weby (viz dále), kde budou jednotlivé akce vystaveny.
technicky to pro uživatele bude znamenat pouze o jedno clicknutí navíc - tedy po otevření hlavní stránky BBCC clicknutí na příslušnou větev BBCC.
udržovat totiž jednu společnou tabulku akcí pro všechny skupiny je až nadlidsky pracné, a proto velmi nepraktické (nikoliv jednoduché, jak si někteří myslí).

·      NežeňmeSe 
hlavní
pokračování původního webu BBCC (i s podobným designem jako BBCC) bude na www.NeZenmeSe.cz spravovat Brzi s OAJem

·      Vrstevnice 
asi nikoho nepřekvapí, že web Vrstevnice.com si bude spravovat sama Vrstevnice

·      BrtschProBBCC
všechno možné
(nejen akce), co bude dělat Brtsch pro BBCC, a dále akce těch, se kterými se Brtsch dohodne, bude vystaveno na stránce
BBCC.Brtsch.com nebo www.BBCC.cz/Brtsch/ProBBCC (jsou to stejné weby), zde budou vystaveny i akce určené pro všechny větve BBCC (prozatím tři) (např. Narozeniny BBCC apod.)

·      Brtsch
Brč bude na některé privátní akce upozorňovat ne svém privátním
webu www.Brtsch.com,

·      PPDD 
možná vzniknou přirozenou cestou i další webové větve BBCC
(např. VPepův PPDD - PlnouParouDoDůchodu
J aj.)


romantický závěr 

všechno má svůj vývoj, tedy i BBCC.
bylo by jistě naivní si myslet, že BBCC zůstane navždy stejné jako na svém začátku, zvláště když tak významně závisí na mezilidských vztazích, které se neustále mění.
BBCC je jako strom, který měl kdysi jediný kmínek, z většího kmenu přirozeně vyrostly oddělené větve.
kořeny jsou ovšem společné.


Honza Brtsch
V Praze dne 30.12.2006


přejít na Brtsch/hlavní
nebo na Brtsch/akce

nebo na BrtschProBBCC/hlavní
nebo na BBCC/hlavní

webmaster: Honza Brtsch - kontakt

Poslední úpravy stránky: 18.05.2012