akce Petit Château na kolech kolem Českého Brodu
11.7.2010
foto © Kešu, Brč
trasu vymyslela a vedla nás: Beata Jirešová - Iveri

Brtsch Pro BBCC

rozskočiště na jednotlivé části:


účastnilo se 13 lidí:

 • Bea Jirešová - Iveri
 • Elen Walterová s manželem
 • Dana Kešnerová-Machová - Kešu
 • Darja Malásková a Jirka Junek
 • Jan Horký s kamarádem
 • Jája a Jan Brčákovi
 • Lukáš Janota
 • Zorka a Petr Krejčí

start
byl na mostě nad nádražím Rostoklaty (u Českého Brodu)
100711-PCh-CeskyBrod-1start-14_Brc.JPG
start na mostě nad železniční tratí
100711-PCh-CeskyBrod-1start-15_Brc.JPG
 
100711-PCh-CeskyBrod-1start-16_Brc.JPG
naše vůdkyně Kešu a Bea
100711-PCh-CeskyBrod-1start-861_Kesu.JPG
 
100711-PCh-CeskyBrod-1start-862_Kesu.JPG
 
100711-PCh-CeskyBrod-1start-864_Kesu.JPG
všichni

cesta kolem rybníčků a pozoruhodných kamenů

Klepec (u vesnice Limuzy, kterou jsme projížděli)

 • jezírko - přírodní památka Klepec II. (to je u jezirka - bývalý lom). Bea levituje nad kamenem :-) - jmenuje se Fůra slámy, ten  druhý Šplíchalův kočár.
  Dvojvrch Klepec se vypíná do výšky 358 m nad mořem a jelikož výrazně převyšuje okolní krajinu, je ideálním vyhlídkovým bodem na Černokostelecko, Úvalsko a částečně i do Polabí. Na západním horizontu jsou vidět pražská předměstí. Je to Přírodní památka (o rozloze 7 ha).

 • 300 metrů od Klepce II je přírodní památka Klepec I. Velký žulový balvan zvaný Slouha je vysoký 7 m (dlouhý 8 m, široký 3 m). Jméno získal podle tvaru – na jedné straně má nápadné zaoblení, připomínající shrbenou postavu služebníka. Ještě v 19. století Slouhu obklopovala spousta menších oblých kamenů, tzv. „Stádo ovcí“. Ty zmizely během roku 1843, kdy na Klepec dorazil kameník z Rostoklat s dělníky, kteří z okolních kamenů nalámali kvádry a štěrk na stavbu Císařské silnice z Prahy do Kolína a na stavbu mostů v Praze a Poděbradech. Poslední úprava přišla v roce 1920, kdy byla do Slouhy vsazena pamětní deska padlým v 1. světové válce. Pamatník svobody leží u vesnice Přišimasy (kterou jsme projížděli a stavovali se - na konci vesnice na třešně).

100711-PCh-CeskyBrod-2cesta-17_Brc.JPG
zastávka u rybníčka
100711-PCh-CeskyBrod-2cesta-18_Brc.JPG
kudy to tedy vlastně pojedem?
100711-PCh-CeskyBrod-2cesta-19_Brc.JPG
 
100711-PCh-CeskyBrod-2cesta-20_Brc.JPG
Jája
100711-PCh-CeskyBrod-2cesta-21_Brc.JPG
Jirka uhýbá, aby byla dobře vidět cigareta
100711-PCh-CeskyBrod-2cesta-22_Brc.JPG
 
100711-PCh-CeskyBrod-2cesta-23_Brc.JPG
 
100711-PCh-CeskyBrod-2cesta-24_Brc.JPG
 
100711-PCh-CeskyBrod-2cesta-25_Brc.JPG
a už jsou tu pozoruhodné kameny
100711-PCh-CeskyBrod-2cesta-26_Brc.JPG
 
100711-PCh-CeskyBrod-2cesta-28_Brc.JPG
 
100711-PCh-CeskyBrod-2cesta-29_Brc.JPG
Bea na kameni jako věrozvěstka
100711-PCh-CeskyBrod-2cesta-30_Brc.JPG
 
100711-PCh-CeskyBrod-2cesta-31_Brc.JPG
 
100711-PCh-CeskyBrod-2cesta-32_Brc.JPG
 
100711-PCh-CeskyBrod-2cesta-33_Brc.JPG
 
100711-PCh-CeskyBrod-2cesta-34_Brc.JPG
 
100711-PCh-CeskyBrod-2cesta-35_Brc.JPG
 
100711-PCh-CeskyBrod-2cesta-36_Brc.JPG
 
100711-PCh-CeskyBrod-2cesta-38_Brc.JPG
Památník svobody
100711-PCh-CeskyBrod-2cesta-39_Brc.JPG
 
100711-PCh-CeskyBrod-2cesta-40_Brc.JPG
 
100711-PCh-CeskyBrod-2cesta-41_Brc.JPG
 
100711-PCh-CeskyBrod-2cesta-42_Brc.JPG
kde se tu vzal zničehonic tak obrovský kámen?
100711-PCh-CeskyBrod-2cesta-865_Kesu.JPG
 
100711-PCh-CeskyBrod-2cesta-867_Kesu.JPG
 
100711-PCh-CeskyBrod-2cesta-868_Kesu.JPG
 
100711-PCh-CeskyBrod-2cesta-869_Kesu.JPG
 
100711-PCh-CeskyBrod-2cesta-870_Kesu.JPG
 
100711-PCh-CeskyBrod-2cesta-871_Kesu.JPG
 
100711-PCh-CeskyBrod-2cesta-873_Kesu.JPG
 
100711-PCh-CeskyBrod-2cesta-874_Kesu.JPG
 
100711-PCh-CeskyBrod-2cesta-875_Kesu.JPG
 
100711-PCh-CeskyBrod-2cesta-876_Kesu.JPG
 
100711-PCh-CeskyBrod-2cesta-878_Kesu.JPG
Bea levituje
100711-PCh-CeskyBrod-2cesta-879_Kesu.JPG
 
100711-PCh-CeskyBrod-2cesta-880_Kesu.JPG
zde se (kdysi) konal tábor lidu
100711-PCh-CeskyBrod-2cesta-881_Kesu.JPG
 
100711-PCh-CeskyBrod-2cesta-882_Kesu.JPG
 
100711-PCh-CeskyBrod-2cesta-884_Kesu.JPG
 
100711-PCh-CeskyBrod-2cesta-885_Kesu.JPG
třešně byly slaďoučké
100711-PCh-CeskyBrod-2cesta-886_Kesu.JPG
 
100711-PCh-CeskyBrod-2cesta-887_Kesu.JPG
zase nějaký rybník
100711-PCh-CeskyBrod-2cesta-888_Kesu.JPG
obdivují ho Brč a PetrK
100711-PCh-CeskyBrod-2cesta-890_Kesu.JPG
romantická hromada hnoje

občerstvení
ve vesnici Doubravčice zvané Čabuzy/i
100711-PCh-CeskyBrod-3obcer-44_Brc.JPG
konečně pivo
100711-PCh-CeskyBrod-3obcer-45_Brc.JPG
 
100711-PCh-CeskyBrod-3obcer-46_Brc.JPG
 
100711-PCh-CeskyBrod-3obcer-47_Brc.JPG
 
100711-PCh-CeskyBrod-3obcer-48_Brc.JPG
restaurace Čabuzi
100711-PCh-CeskyBrod-3obcer-891_Kesu.JPG
 

cesta na oběd

Zarostlé zbytky hradu Šember: se nacházejí nad říčkou Šemberou, nad žlutou turistickou značkou Doubravčice – Přehvozdí.
Hrad byl vybudován na konci strmé, vysoké ostrožny nad pravým břehem říčky Šembery, na místě pravěkého opevněného halštatsko-laténského hradiště z 5. století př. n. l. Místo bylo opevněno a osídleno i Slovany v 8. století pro svou výhodnou polohu nad obchodní cestou, která procházela podél Šembery.
Šember patří k těm výjimečným stavbám, o nichž máme písemný doklad z doby ještě před jejich vznikem. Hrad byl pojmenován Schönberg, z čehož se vyvinul dnešní počeštělý název hradu i říčky. V roce 1421 hrad spolu s klášterem v Klášterní Skalici rozbořili husité a již nikdy nebyl obnoven. V roce 1542 byla lokalita zapsána do Zemských desek jako „Šemberk – zámek pustý“. Z hradu se zachovaly mohutné valy, pocházející ještě z původního hradiště. Na vyvýšené srovnané ploše v severní areálu stával roubený či hrázděný palác.

Údolí Šembery:
Nejkrásnější údolí Kolínska vytváří ve formě skalnatého kaňonu říčka Šembera a její levostranný přítok Lázný potok. Šembera patří do povodí Labe, pramení poblíž Vyžlovky v nadmořské výšce 415 m. n. m. a její tok měří 23 km. Cestou do Českého Brodu napájela Šembera v minulosti celkem 9 rybníků, z nichž dva existují dodnes. Romantiku údolí objevili v polovině 20. let 20. století trampové, kteří zde v roce 1929 postavili první, volně přístupnou chatu „Unalaska“. Tak vznikl základ jedné z nejstarších trampských osad v Čechách. Dnes je zde evidováno přes 270 chat a srubů.

100711-PCh-CeskyBrod-4cesta-50_Brc.JPG
Šember - hradiště
100711-PCh-CeskyBrod-4cesta-52_Brc.JPG
ach, všude ty nudné stromy
100711-PCh-CeskyBrod-4cesta-54_Brc.JPG
 

kostel sv. Martina (Kozojedy)

Pozdně románský kostel z konce 12. století vybudován na místě pohanského pohřebiště. Ve 14. století byla apsida zpevněna gotickými opěráky a přistavěna gotická kaple. V roce 1769 byla postavena barokní předsíň, byla zvětšena původní románská okna a také nové zaklenuta dříve plochostropá, prkená loď kostela.Kostel je zapsán v Ústředním seznamu kulturních nemovitých památek ČR.

100711-PCh-CeskyBrod-5kostel-58_Brc.JPG
 
100711-PCh-CeskyBrod-5kostel-59_Brc.JPG
 
100711-PCh-CeskyBrod-5kostel-61_Brc.JPG
máry
100711-PCh-CeskyBrod-5kostel-64_Brc.JPG
v pozadí márnice se zcela zarostlou střechou
100711-PCh-CeskyBrod-5kostel-65_Brc.JPG
 
100711-PCh-CeskyBrod-5kostel-68_Brc.JPG
konečně nějaká tekoucí voda
100711-PCh-CeskyBrod-5kostel-892_Kesu.JPG
 
100711-PCh-CeskyBrod-5kostel-893_Kesu.JPG
 
100711-PCh-CeskyBrod-5kostel-894_Kesu.JPG
 
100711-PCh-CeskyBrod-5kostel-895_Kesu.JPG
to vypadá na umění od Kešu
100711-PCh-CeskyBrod-5kostel-896_Kesu.JPG
zátiší s kamennýámi zbytky
100711-PCh-CeskyBrod-5kostel-897_Kesu.JPG
 

rybník Kozojedy - koupání
100711-PCh-CeskyBrod-6urybnika-69_Brc.JPG
 
100711-PCh-CeskyBrod-6urybnika-71_Brc.JPG
 
100711-PCh-CeskyBrod-6urybnika-72_Brc.JPG
 
100711-PCh-CeskyBrod-6urybnika-73_Brc.JPG
 
100711-PCh-CeskyBrod-6urybnika-74_Brc.JPG
 
100711-PCh-CeskyBrod-6urybnika-898_Kesu.JPG
 
100711-PCh-CeskyBrod-6urybnika-899_Kesu.JPG
 
100711-PCh-CeskyBrod-6urybnika-900_Kesu.JPG
už toho koupání bylo dost, odjíždíme
100711-PCh-CeskyBrod-6urybnika-901_Kesu.JPG
 

cesta dále lesem
přes obec Štíhlice po červené značce do Hradešína
100711-PCh-CeskyBrod-7cesta-902_Kesu.JPG
 
100711-PCh-CeskyBrod-7cesta-906_Kesu.JPG
něco pro drsoně
100711-PCh-CeskyBrod-7cesta-911_Kesu.JPG
Bea čte báseň
100711-PCh-CeskyBrod-7cesta-912_Kesu.JPG
a ještě jednu
100711-PCh-CeskyBrod-7cesta-913_Kesu.JPG
zase nějaké umění od Kešu
100711-PCh-CeskyBrod-7cesta-914_Kesu.JPG
a ještě jedno

poslední občerstvení v Hradešíně
a jak po takovém občerstvení dopadne cyklista po projetí maliním
100711-PCh-CeskyBrod-8obceramaliny-915_Kesu.JPG
poslední občerstvení
100711-PCh-CeskyBrod-8obceramaliny-916_Kesu.JPG
Brč neměl maliním jet tak rychle
(cestou nabral ještě třešni do helmy)
100711-PCh-CeskyBrod-8obceramaliny-916c_Kesu.jpg
detail

přejít na Brtsch/hlavní
nebo na Brtsch/akce

nebo na BrtschProBBCC/akce
nebo na BrtschProBBCC/hlavní
nebo na BBCC/hlavní

webmaster: Honza Brtsch - kontakt

Poslední úpravy stránky: 30.07.2010