Brtsch
s c.k. Olivetour

Izrael
aneb
dovolená ve Svaté zemi

17.-24. 10. 2018


datum kde, kudy fotky mapy a trasy texty
jen jako jpg GPS-Visualizer
17. středa let z Prahy do Tel Avivu
18. čtvrtek na sever do Galileje
odrážka

Jaffa (Joppe): prohlídka ještě v noci, pak kvůli průtrži mračen zrušena procházka

odrážka

Tel Aviv: procházka po pobřeží, káva u benzinky

odrážka

Caesarea Přímořská: koupání u Aquaduktu (dílo krále Heroda z přelomu našeho letopočtu)

odrážka

zastávka v pohoří Carmel - Muchraka (prorok Eliáš)

odrážka

pláň Armageddon (místo apokalyptické bitvy v závěru světových dějin)

odrážka

příjezd do Tiberias

19. pátek okruh kolem Galilejského moře
odrážka

Tiberias

odrážka

rodinná farma Tamar B'Kfar

odrážka

Kursi National park

odrážka

Migdal

odrážka

Kafarnaum

odrážka

Magdala

20. sobota na jih do Judska
odrážka

G-hotel v Tiberias

odrážka

výlet lodí po Galilejském jezeře - Yigal Allon Centre v Ganosar

odrážka

koupání v Gan Ha Shlosha (řeka Nahal Amal)

odrážka

Qasr Al Yahud u řeky Jordán (zde působil Jan Křtitel a byl zde pokřtěn Ježíš)

odrážka

Jericho

odrážka

Betlém (jen výhled z našeho hotelu St. Joseph Home)

 
21. neděle Jeruzalémské Staré město
odrážka

hora Sion

odrážka

poslední večeře Páně

odrážka

Davidův hrob

odrážka

židovská čtvrť Starého města

odrážka

vykopávky římské hlavní třídy

odrážka

zbytky hradeb z doby Šalomounovy

odrážka

Western Wall - Zeď nářků - nejsvětější místo judaismu

odrážka

arabská a křesťanská čtvrť starého Jeruzaléma

22. pondělí Jeruzalém, Betlém
odrážka

Olivetská hora

odrážka

Getsemanská zahrada

odrážka

Zahradní hrob - místo uložení Ježíše

odrážka

školačky v Betlémě

odrážka

Betlém, Church of Nativity - místo narození Ježíše Krista

odrážka

cestou domů na hotel

23. úterý Mrtvé moře
odrážka

výhledy z terasy našeho hotelu St. Joseph Home

odrážka

Pole pastýřů u Betléma

odrážka

údolí Wádi Quelt v judské poušti, panorama

odrážka

Sea Level

odrážka

Qumran - místo nálezu svitků

odrážka

Mrtvé moře - nejnižší místo na zemi (-417 m pod hladinou oceánů)

odrážka

zeď mezi Jeruzalémem a Betlémem

24. středa odjezd do Tel Avivu a
odlet do Prahy

z těchto fotek byly udělány kalendáře 2019, tyto jsou také zde na webu, a to v několika verzích:

odrážka

lidi, ale nejsme tam nikde my

odrážka

lidi, my jsme tam ovšem také

odrážka

téma voda

odrážka

všechny (63) vybrané fotky pro kalendáře


přejít na Brtsch/hlavní
nebo na Brtsch/novinky

nebo na Brtsch/akce
nebo na Brtsch/privat akce

webmaster: Honza Brtsch - kontakt

Poslední úpravy stránky: 03.04.2019