Podrobné pokyny k cyklistickým zájezdům

č. 16-553-51, 16-553-52, 16-553-53, 16-553-54 a 16-553-55

Slovinským Krasem

k Jadranu na kole

 

 

Vážení přátelé,

zasíláme vám podrobné pokyny na zájezd do Slovinska. Narazíte-li při jejich čtení na jakoukoliv nejasnost nebo se vyskytnou problémy, s nimiž si nebudete vědět rady, obraťte se prosím na prodejní kancelář nebo využijte kontaktů uvedených v závěru těchto pokynů.

Za CK Adventura

 Anna Bauerová

 


Charakter zájezdu

Trasa zájezdu nás po úvodních kilometrech v Itálii postupně provede přes krajinově mimo­řádně pestrou nejzápadnější částí sympatic­kého Slovinska až na istrijské pobřeží Chorvatska. Pokud pojedete stylem start-cíl, pak je  trasa laděna značně sportovně, ale s dopomocí au­tobusu je možné ji snadno modifikovat pro velmi široký okruh zájemců. Jde tedy o etapové putování s doprovodem auto­busu, který bude převážet zavazadla a popo­vážet zájemce o kratší etapy.

Většina základní trasy (87 %) vede po asfalt­kách, zbytek po šotolinových silničkách. Pouze nutné kratší spojovací úseky ve­dou po více frekventovaných silnicích, 90 % trasy tvoří silnice  vedlejší či silničky a cesty zcela odlehlé.

V úvodu zájezdu obdržíte popis trasy  včetně možných variant a zapůjčíme vám mapy, takže se budete moci  pohybovat na trase samostatně.  Pro případ nouze budete mít k dispozici tele­fon na průvodce. Večer bude vždy informační schůzka, abyste si mohli rozmyslet vlastní variantu pro příští den a zároveň informujete ve­doucího o vašich plánech. Ráno si po snídani stručně zopa­kujete základní informace. Poté si zabalíte zavazadla a naložíte je do autobusu. Autobus pak vyrazí s případnými zájemci o převoz a pak na vás bude čekat odpoledne v dalším kempu.

Odjezd

Praha – Pankrác (u metra C).

V pátek 1.7., v neděli 17.7., v pátek 12.8., 26.8. a 9.9. 2005 sraz vždy ve 20:00 hod., odjezd ve 21:00 hod.

Bus bude přistaven na odjezdové stání Adven­tury za budovou Motokovu v ulici Na Strži - viz plánek ve všeobecných pokynech „Cykloturistika a horská kola“. 

Další nástup: (pokud jste uvedli v cestovní smlouvě):

·   Příbram od 21:30 hod.

·   Písek od 22:00 hod.

·   Č. Budějovice od 23:00 hod.

Návrat

Vždy v  neděli 10.7., v úterý 26.7., v neděli 21.8., 4.9. a 18.9. 2005 nočním přejezdem po stejné trase. Předpokládaný příjezd do Prahy v dopoledních hodinách. Při zpáteční cestě bude možnost z ČR zatele­fonovat a upřesnit hodinu příjezdu tomu, kdo vás bude očekávat.

Cena zájezdu zahrnuje

·       kompletní dopravu osob a kol

·       7 x kemp

·       6 x večeře,  7 x snídaně

·       brožuru s cyklistickým itinerářem a základními místopisnými a kulturně historickými informacemi

·       zapůjčení barevných kopií potřebných map

·       služby průvodce – sport. instruktora

Cena zájezdu nezahrnuje

·         pojištění (viz všeobecné pokyny „Cykloturistika a horská kola“)

·         vstupné do jeskyní a hradů

Cestovní doklady a víza

Cílová země: Slovinsko, Chorvatsko

Tranzitní země: Rakousko, Itálie

Podle informací ministerstva zahraničních věcí stačí občanům ČR ke vstupu na území členských zemí EU platný občanský průkaz vydaný po r. 1993. My však se zájezdem jedeme až do Choravatska (není v EU), takže je potřeba s sebou mít i platný cestovní pas. Cizí státní příslušníci jsou povinni si případná víza zajistit sami.

Devizové vybavení

Slovinská a chorvatská měna není volně směnitelná, je proto třeba se vybavit jakoukoli běžnou volně směnitelnou měnou. Peníze budete potřebovat jenom na dokupování potravin a případné vstupné. Při rozumném utrácení počítejte na útratu €25 – 50 EUR a samozřejmě nějakou rezervu pro mimořádné situace. Velmi záleží na tom, jak moc budete řešit stravování z místních zdrojů. 

Slovinsko je dražší, cenově srovnatelné s Rakouskem tedy s levnějšími západoevropskými zeměmi, dá se zde ve většině případů platit přímo v EUR. V Chorvatsku je levněji, ale o něco dráže než v ČR.

Na případné vstupy počítejte asi:

·       hřebčín Lipica – asi €6–11 EUR dle momentálního programu

·       Škocjanské jeskyně – asi  €8 EUR

·       Postojenská jeskyně – asi  €14 EUR

·       Predjamski Grad + jeskyně – asi €6 EUR

Doporučujeme zejména Postojnu. Děti mají slevy až 50 %. Studentům doporučujeme průkaz ISIC.

Doprava a doporučené zavazadlo

2x noční přesun při cestě do Itálie a zpět ze Slovinska. Ideálním zavazadlem pro tento zájezd  je větší batoh nebo taška a malý batůžek který budete vozit sebou při cyklistickém programu.

Noclehy

7x v kempech ve vlastních stanech.

Stravování

Cena zájezdu zahrnuje polopenzi, tedy snídani a večeři v kempech. Nebude organizovaná snídaně po úvodním nočním přejezdu a večeře před závěrečným nočním přejezdem a zároveň druhá večeře v kempu u moře (viz katalogový text Adventura – aktivní dovolená v Evropě 2005 str. 9). Ostatní stravování je na vás. Doporučujeme vám vozit si s sebou na kole lehký studený oběd. Na cestu si vezměte k ruce jídlo na první snídani a první den programu. První společná večeře bude až druhý den večer v kempu.

Počasí

Teplejší a stálejší než v Čechách, zejména s postupným přibližováním k moři. Pro úvodní horské etapy, ale nepodceňte i ochranu proti případnému dešti a větru.

Doporučené vybavení

Viz všeobecné pokyny „Cykloturistika a horská kola“.

Průvodci

S každým zájezdem pojedou dva průvodci.

Další informace

Veškeré vaše dotazy a připomínky rádi zodpovíme e-mailem (ro@adventura.cz), osobně  či telefonicky v prodejní kanceláři (příp. přímo v prodejní kanceláři CK Adventura na tel. čísle 271 741 734-6).

Důležité kontakty

použijte pouze v případě problémů!

 

Velvyslanectví ČR

Velvyslanectví Lublaň

Veleposlaništvo Češke republike

Riharjeva 1, 1000 Ljubljana,

Republika Slovenija

Tel. : +386 1 4202450

Fax : +386 1 2839259

e-mail : ljubljana@embassy.mzv.cz

velvyslanectví Záhřeb

Veleposlanstvo Češke Republike

Savska cesta 41/VIII

10000  Zagreb

Republika Hrvatska

Tel : +385 1 6177246, 6121558

Fax : +385 1 6176630

e-mail : zagreb@embassy.mzv.cz

 

Náš dispečerský telefon (Jiří Bermann):

+420 603 263 367

Garant zájezdu: Anna Bauerová

Tel: +420 777 150 191

Přílohy (nedílná součást)

- Informace o pojištění a nabídka zprostřed-   kování pojištění u pojišťovny UNIQA

- Všeobecné pokyny cykloturistika a horská kola