Ahoj BíBíCíCáci!! Akce BBCC
PETŘÍK 
(=PřEs TŘÍ řeKy)

  odkaz na hlavní stránku www.BBCC.cz BBCC

se koná dne : 14. 8. 2004

Milí přátelé,
Dovolte, abych Vás pozval na nadplánovou jednodenní cykloakci PETŘÍK (PřEs TŘÍ řeKy), kterou bych chtěl alespoň částečně kompenzovat nedostatek
ušlapaných kilometrů v průběhu tohoto léta.
Jak naznačuje pojmenování akce, naše cesta překročí údolí řek Sázava, Vltava a Berounka

Trasa výletu bude zcela záměrně procházet místy, která důvěrně známe z předchozích BBCC akcí. Půjde tedy o 80-100 km vyjížďku pozdně letní přírodou zchlazenou prošedší studenou frontou intencionálně poskládanou ze segmentů předchozích cest.

Vyjížďka by začínala (v sobotu 14.8. v 9h) na Opatově, vedla přes Psáry, Pikovice, kolem Medníku do Štěchovic, dále údolím Kocáby přes Nový Knín (oběd?) na Dobříš (oběd?), odkud bychom jeli brdskou hřebenovkou do Černošic a z nich vystoupali některým z krásných údolí na pláně na JZ okraji Prahy, kde bychom na Zličíně vyjížďku ukončili. Do výchozího a konečného bodu trasy se dostaneme pomocí MHD. 

Prosím případné zájemce, aby se mi ozvali.

Ty i ostatní srděčně zdravím.
odkaz naJarouš Valachů


odkaz na hlavní stránku www.BBCC.cz
BBCC - hlavní stránka
správce stránky: odkaz naHonza Brč
e-mail: poslat e-mailBrc@BBCC.cz
naposledy upraveno:
16.08.2004