Ahoj B2C2 !

OHŘE

týdenní prázdninová voda BBCC

Termín : podle plánu akcí BBCC : 27.7. - 4.8. 2001
akce vyžaduje celý jeden týden včetně obou víkendů

Voda : Ohře v úseku Cheb -Sokolov - Karlovy Vary - Klášterec nad Ohří - Kadaň (asi 114 km), obtížnost ZWC - WWI+ a tudíž vhodná pro každého.

Vysvětlení stupňů : ZWC je voda mírně proudící rychkostí 3-5 km/hod, WWI je lehká voda, která má pravidelné vlny a proudnice, malé peřeje, časté meandry atd. Denní dávky jsou navíc plánovány (už s ohledem na možný způsob "na těžko") skutečně rekreačně a odpočinkově.

Sjízdnost : je daná okamžitým počasím a pak i možstvím vody vypouštěným z nádrže Skalka. Na vrcholu léta se dá očekávat vodní stav těsně okolo hranice sjízdnosti (ostatně jako skoro na všech českých řekách), což znamená občasné přetahování mělčin. Jezy na Ohři jsou převážně nesjízdné, většinou až nebezpečné - zvláště za vyšší vody. Přenášení však není většinou ani příliš dlouhé ani příliš obtížné.

Způsob :

1. alternativa - "Na těžko", t.j. splutí se všemi zavazadly, stany, spacáky atd. v lodích. Auta zůstanou v místě startu a přiblíží se jen jednou za cestu (Hubertus) a pak až v cíli. Tomu je třeba přizpůsobit výbavu.

2. alternativa - podobně jako na Hronu, t.j. s doprovodem servisního nákladáku vezoucího všechno potřebné i nepotřebné. Auta zůstanou v místě startu a má smysl je přiblížit jen jednou za cestu (Hubertus).

Doprava : osobními auty s loděmi na střechách, z Prahy do Chebu je 166 km

Noclehy : ve stanech a spacácích, většinou na placených vodáckých tábořištích, snad i 1 - 2 x na divoko

Stravování : Hospod je po cestě dostatek, vybíravější jedinci se dokonce mohou i jeden až dva dny stravovat v karlovarském hotelu Pup. Jinak ovšem vlastní kulinářské kreace vytvářené ze zásob vezených s sebou či po cestě průběžně doplňovaných z místních zdrojů.

Program :

Dokumentace : Mapa SHOCART - Vodácký průvodce 1:50000 Ohře Cheb-Nechranice

Vaše názory, připomínky, návrhy a úvahy o účasti očekává

O.A.J., e-mail oaj@volny.cz tel. 02 33371923, 0603 553970