Ahoj doubleB-doubleC-áci!! Akce BBCC

OAJ&B
alias Skuteč
se koná ve dnech 19.–21. 5. 2000

PointGreen.gif (204 bytes) Odjezd:
v pátek 19. května v 17.30, shromaždiště autokolony bude na Jarově u konečné tramvají č. 1,9,16 na parkovišti u prodejny automobilů v sousedství benzinové pumpy. Jako obvykle se na nikoho nečeká. Trasa povede přes Kolín, Čáslav, Chrudim, Chrast a Skuteč do Leštinky (průběh i dojezd ilustrují přiložené mapky). Cesta je asi 140 km dlouhá a trvá i zdatnému řidiči víc než 2 hodiny, protože vede vesměs po komunikacích nevalné propustnosti.

Dojezd po silnici 358 do Skutče a po 337 do Leštinky :

PointGreen.gif (204 bytes) Ubytování :

Základna akce bude v hostinci 5. cenové skupiny v obci Leštinka. Koedukovaně se ubytujeme na tanečním sále v těsném sousedství výčepu na vlastních karimatkách či raději nafukovačkách, ve vlastních spacácích. Cena noclehu činí za osobonoc 50,- Kč. Hostinský se jmenuje Miloš. Vozidla mohou parkovat před hospodou, kola ve dvoře. Zatvrzelí individualisté si mohou postavit své stany asi 750 m od hospody v sousedství nedalekého dnes již zatopeného žulového lomu. Tamtéž bude možno uspořádat v sobotu večer oheň se zpěvy, buřty, pivem atd. Cyklistické trasy budou vedeny asi tak rovným dílem po venkovských asfaltových silničkách a polních a lesních cestách. Občas si užijeme i kousek pravého "krosu" a nevyhneme se ani krátkému vynášení kol na zádech do skal. Prostě tak, jak je to v BBCC obvyklé.

PointGreen.gif (204 bytes) Program :

PointGreen.gif (204 bytes) Stravování :

PointGreen.gif (204 bytes) Pozoruhodnosti :

Upozornění a prosba OAJ : Můj otec ve Skutči působil před lety jako dobře známý lékař - budiž mu země lehká. Na Vysočině zřejmě dříve bývalo zvykem, že prvorozený syn dědil povolání otcovo. Snad právě tím je vysvětlitelná skutečnost, že mne zde všichni tvrdošíjně nejdříve přezdívali a dnes již zcela vážně volají "doktore!". Protože v oblasti medicíny nejsem akademicky vzdělán, snažil jsem se v souvislosti s nedávnými bouřlivými aférami "nepravých doktorů" v parlamentu tento zvyk vykořenit... Marně! A tak vězte, že není výsledkem mé marnivosti, až mne domácí budou nazývati "doktore". Jen žádám všechny zúčastněné, aby se v mé přítomnosti důsledně vyhnuli veškerým možným zraněním, která by mohla mít za následek žádosti o ošetření přítomným lékařem. Jinak bůh chraň postiženého, pokud nebude nablízku Dorka!

Všichni zájemci o účast se úpěnlivě žádají, aby dali své vážné úmysly na vědomí (především stran objednávek večeří) nejpozději do 16.5.2000 na email oaj@volny.cz nebo na telefony 02/33371923 a 0603/553970 !!!!


Poslední úpravy stránky: 23.09.2000 17:43