Ahoj doubleB-doubleC-áci!! Akce BBCC
Rudolfova štola
je Jaroušem Valachů zamluvena na
20. 9. 2000 na 18:00

portál Rudolfovy štoly

exkurze do nedávno zpřístrupněné Rudolfovy štoly - tunelu, který spojuje Vltavu u Rudolfína s rybníky ve Stromovce.

Kde: Prohlídka začíná u vodárenského domku ve Stromovce, kde je vchod do štoly. Domek tento nachazí se poblíž bývalé Šlechtovy restaurace.

Sraz: Jak vyplývá z Brziho rady, bylo by nejvhodnější se setkat před restaurací Nad Královskou oborou na severním konci Čechovy ulice v 17:49. V 17:50 bude odchod ke štole, kde mohou čekat individualisté. Na nikoho se nečeká (tentokrát doopravdy)! Situační plánek ukazuje, že Čechova ulice se nachází "coby kamenem dohodil" od Letenského náměstí.

rudolf-sraz-popis200.jpg (11556 bytes)
chceš mě velkou? tak si na mě clickni!

Doba prohlídky v obvyklém rozsahu: 40 min.

Kam až lze v životě dojít: V případě zájmu by prý bylo možné dojít až na druhý konec (tj. k Vltavě a ne jen těch prvních 350m).

Kolik: Průvodce počítá s 15ti hlavou skupinkou. Pokud bychom tento počet překročili, můžeme jít nadvakrát.

Kontaktní číslo na průvodce: 0602/273827

Vybavení, které nám bude (snad) zapůjčeno: přilba, nepromokavý plášť (jen pro kratší trasu - viz dále),

Doporučené vybavení s sebou: nepromokavá obuv (např. holinky), (pokud možno fungující) svítilna

a jak to zatím vypadá s dychtivými zájemci? :

kdo

počet kusů

jak dlouhej
MPepa 2 délka nezmíněna
Fialáci 2-3 delší
Kalivodi 3 delší
Vrstevnice 2-3 délka nezmíněna
Dorka 1 delší
Brč 1-2 delší
Brzi 0-1 délka nezmíněna
Hanka 1 délka nezmíněna
VPepa [+děti] 1-3 delší
Čiháci 3-4 délka nezmíněna
Valaši 2 delší

Poznámky: všichni dychtivci po Rudolfově štole

delší trasa:

neboť se budeme občas brodit bahnem po kolena (nebo po pás... uvidíme)

takže NUTNÉ vybavení pro delší trasu:

avšak srabi, nezoufejte! rozdělení naší skupinky v půli cesty štolou

je možné.

EMailMikro.gif (96 bytes) Jarouš Valachů


Pro dokreslení významu štoly a zážitků, které tam čekají připojuji několik citací, které jsem posbíral na interentu:

z Neviditelného psa:
Vždycky, když jsem v dětství jel tramvají po nábřeží pod Letnou nebo přes nynější Štefánikův most, přitahoval můj pohled malý domek pod nábřežím poblíž Letenského tunelu. Už jako kluk jsem věděl, že tam ústí další tunel, který přivádí vodu někam (pro mě) hrozně daleko. Později jsem se dozvěděl, že tomu stavení se říká Havírna a tunel se jmenuje Rudolfova štola. Jako každého kluka mě lákaly záhady a zejména neprozkoumaná tajemná místa, ale teprve po nějakých třiceti letech se mi podařilo ona "tajemná" místa navštívit.
V novinách jsem zahlédl článek, v němž se hovořilo o znovuzpřístupnění části Rudolfovy štoly - a protože u mě je to hned anebo nikdy (či aspoň po dlouhém rozmýšlení a odkladech), rozhodl jsem se radši pro hned. Přestože teploměr ve stínu ukazoval několik stupňů přes třicet, rozjel jsem se do Holešovic. Tam ve Stromovce, poblíž Výstaviště a Planetária, těsně před ruinou Šlechtovy restaurace se nachází vchod do Rudolfovy štoly z holešovické strany.

Ale od začátku:
Královskou oplocenou oboru plnou zvěře založil v místech, která se nyní nazývají Stromovka, již Přemysl Otakar II. Byla používána jako honitba a později zde vznikl i deštný rybníček s kalnou vodou. To se nelíbilo císaři Rudolfu II., jenž si přál, aby jeho zvěř byla napájena vodou čistou, proudící. Kázal tedy ve skále vyhloubit štolu, která pod vrchem Letnou vodu z Vltavy do rybníčku přiváděti bude, přičemž rybník samotný na 20 hektarů rozšířiti nechal. Vše bylo vyměřeno a havíři z Kutné Hory počali kopat - nejprve pět svislých šachet (jedna z nich musela být později zasypána kvůli vytrysknuvšímu silnému vodnímu prameni) a z jejich dna pak ve směru horizontálním na obě strany. Práce začaly na jaře roku 1584 a v listopadu 1593 byla štola hotova. Tento zázrak měřičské dovednosti a těžké havířské dřiny měří 1102 metry, z nichž je veřejnosti bohužel přístupná jen asi jedna třetina (štolu se ale naštěstí i přes všechna příkoří osudu podařilo udržet dodnes v provozu po celé její délce).

Nás, zájemců o prohlídku, se sešlo osm. Absolvovali jsme velmi zajímavou přednášku o vzniku štoly a jejích osudech i o Stromovce samotné a poté nás průvodce zavedl do podzemí. Ještě předtím jsme si ale oblékli pláště, aby náš oděv nedošel úhony a na hlavy jsme posadili stavařské helmy, aby nedošly úhona naše lebky nebo vlasové porosty.
Štola je skutečně unikátní a spíš než štolu známou ze současných dolů připomíná na některých úsecích přírodní štěrbinu ve skále - samozřejmě nebýt stop po špičácích, ještě po staletích patrných na kameni. Přestože jsem v jednom místě měl trochu problém protáhnou svá poměrně útlá ramena a často jsem se musel shýbat, abych nepoškrábal přilbu, stále jsem si opakoval, že tohle dílo se podařilo vyměřit a ve skále vytesat už před víc jak čtyřmi sty lety. Což o to, geodeti měli nástroje vynikající, ale když jsem si představil ty havíře, jak ve svitu čoudícího kahanu buší do skály primitivními špičáky...
Prošli a prokličkovali jsme (štola rozhodně není přímá, občas horníci skále prostě uhnout museli) skoro 350 metrů a vtom podlážka ze silných fošen končila. Dál už byla jen štola a dole asi na metr stojaté vody (sklon štoly je pouhé 1 promile, taky úctyhodný měřičský výkon). Nad sebou jsme viděli čtyřicetimetrový nepravidelný komín, jednu ze šachet, kterými stavba před staletími započala. Na naše helmy - a nejen tady - dopadaly kapky vody (na stěnách štoly se už místy usazují minerály ze stékající vody a chvilkami tak tunel vzdáleně připomíná krasovou jeskyni).

Vrátili jsme se zpátky na denní světlo, z příjemného chládku do tropického vedra. Poděkovali jsme průvodci, vrátili baloňáky a helmy a odcházeli domů. Možná nejeden z nás si přitom pomyslel, že nejsme zas tak špatný národ, když naši předkové dokázali vybudovat něco takového.
Jak to ale vypadá, tak příští rok už nebude mít Obvodní úřad v Praze 7 peníze na provozování ani této krátké prohlídky. Kdo tedy navštíví Prahu nebo v ní dokonce bydlí, neměl by s návštěvou této - mnou uznané - národní technické památky otálet.

23.6. KULTURA: Rudolfova štola - ze Stromovky do 16. století
Jiří Wagner (wag@volny.cz)

ze Zemských novin:
Zájemci si mohou prohlédnout Rudolfovu štolu
(DNES SE OČEKÁVÁ ) Slavnostní znovuotevření dlouho nepřístupné Rudolfovy štoly připravila na jedenáctou hodinu radnice sedmého pražského obvodu. Rudolfova štola ve Stromovce bude přístupná veřejnosti v celkové délce tři sta šestatřicet metrů každý den od deseti do osmnácti hodin, v případě hromadných výprav bude možné dohodnout i individuální prohlídku mimo stanovené hodiny.
(jm)

z nějakých speleologických stránek:
Rudolfova štola, technicky jedno z nejvýznamnějších děl Staré Prahy - a kdo je zná? Zdejší rodáci nevědí většinou ani o jeho počátku, rozevírajícím se v nábřežní zdi podletenské silnice při přízemní "Staré havírně" (č.p. 338-VII.), tím méně o portálku jeho konce, vsazeném do strže obory poblíže hlavní restaurace, a lidech, kdož na ni dohlíželi. Nedávno dán její osleplý starý dozorce, zvaný žargonem "štolenštajgerem", Jan Heiser do císařského špitálu a na jeho místo definitivně ustanoven Václav Špacht, horník z Jílového, projevivší velkou zručnost při nebezpečné práci ve druhé a třetí větrací šachtě (27. II. 1733). Zdá se, že dozorci bývali dva, neboť po třech letech se heiserovského opatření dožaduje Jan Hartel, pravící o sobě, že je taktéž štolovým dozorcem. Z věku sedmdesáti tří let jich čtyřiatřicet strávil ve službách stavebního úřadu králova. Často postižen úrazem, nesčetněkráte se ocitl tváří v tvář smrti, jež ve velké štole bez ustání hrozí, několikráte odnesen domů polomrtvý. Po tolika štrapacích není divu, že ve stáří naň přišla nemoc. Sotva kdy si dosavadním zaměstnáním ještě vydělá na chléb, chtěl by proto taktéž do ústavu, chráněného sv. Alžbětou a sv. Antonínem poustevníkem (8. VI. - 23. VII. 1736). Že Hartlovo přání splněno, prokázalo jednání o zanechanou jím pozůstalost, k níž patřil domek ve Zlaté uličce. Po něm Špacht jakoby samojediný byl vartoval štolu, která pak osiřela, když bývalý jílovský horník nalezl smrt ve vltavském proudu. Za jeho nástupce v letenském podzemí povolán od zlatonosných žil Jan Berníšek, požívající ročního platu 60 zl. 40 kr. (3. X. - 5. XI. 1737). Malá odměna za životu nebezpečnou práci, velmi malá, působil-li Berníšek při náhradě dřevěného obložení ve třetí větrací šachtě, vyzděné do hloubky osmi loket, kde počínala rostlá skála (17. 3. 1740). Tím zpevněn druhý ze tří světlíků prvé tunelové stavby pražské, jejíž prvý větrací kanál opatřen zdivem před čtyřmi lety.
Antonín Novotný

Literatura: NOVOTNÝ A. (1947): Z Prahy doznívajícího baroka, 1730 - 1740, str. 254-6. Atlas. Praha.

depozitář Technického muzea:
Plán Rudolfovy štoly (inventární číslo 1848) zachycuje v bokorysu vodní dílo, postavené v letech 1583-1593 v Praze za panování císaře Rudolfa II. Dílo provedl Lazarus Ercker, nejvyšší hormistr Království českého. Štola spojovala královskou oboru s tokem řeky Vltavy a zásobovala vodou rybník a různé atrakce. Plán je malován barvami na svitku pergamenu dlouhém 248 cm a širokém 2o cm. Malba zachycuje jednak technickou část díla včetně hloubicích a větracích šachet, jednak malířsky zpodobňuje podobu krajiny a porosty na povrchu. Měřítko udává nejen délku v jednotkách Estados de mina, ale je opatřeno i daty, z nichž je možné přesně vyčíst časový průběh stavby štoly. V plánu jsou zaneseny v měřítku i postavičky horníků s dobovým nářadím.

plán Rudolfovy štoly
Plán Rudolfovy štoly

Jednotlivé nápisy ve španělštině jsou zarámovány do manýristických ornamentů. Jde o nejstarší dochovaný plán vodního díla v českých zemích. Jeho autorem je Isaac Phendler, koncipista české dvorské komory. Vlastní štola se dochovala do dnešní doby, je udržována a přístupná se zvláštním doprovodem. Její délka je 1102 m, výška se pohybuje od 2 do 4 m, šířka od 1,2 do 2,5 m. Rudolfova štola je jedinečnou hornickou památkou v Praze.

nějaká recesistická www stránka:
Zvláštní upozornění:
Pivo zdarma pro každého desátého dospělého návštěvníka Rudolfovy štoly ve Stromovce a drobný dárek pro každé desáté dítě do patnácti let slibují nyní návštěvníkům provozovatelé štoly. Nabídka však platí jen do poloviny září, i když je možné, že akce bude prodloužena. Karel Hoza z agentury Olaf Hotoffson včera uvedl, že o všech zářijových sobotách a nedělích se navíc u vchodu do štoly jednou za den ozve zvon, jehož zvuk všem přítomným oznámí, že nejbližších dvacet zájemců dostane jedno pivo zdarma. Rudolfova štola je otevřena každý den od 10 do 17 hodin, v případě většího zájmu až do dvacáté hodiny.


Poslední úpravy stránky: 23.09.2000 17:44