Ahoj doubleB-doubleC-áci!! k všelidové diskuzi se tímto předkládá předprojekt

Hron2k

se bude konat ve dnech 28. 7. – 6. 8. 2000.

PointGreen.gif (204 bytes) Úvod:
Je čas nejvyšší zamyslet se nad letošní letní vodou. Z dosavadních diskuzí vedených při dosavadních akcích BBCC mi zatím vyplynulo, že asi všeobecně přijatelné téma vody by mohl být Hron. Protože se jedná o akci organizačně náročnější než je třeba Vltava, rád bych znal předem některé názory účastníků a hlavně počty perspektivních zájemců.

PointGreen.gif (204 bytes) Řeky: Hron, Čierný Hron, Hornád

PointGreen.gif (204 bytes) HRON :

Když zbývá při sjíždění Hronu v oblasti Podbrezovej trocha času, stojí zato sjet si i Čierný Hron

PointGreen.gif (204 bytes) ČIERNY HRON :

Když už je našinec na Slovensku a když jsou k tomu i ostatní podmínky, neměl by vynechat Horný Prielom Hornádu.

PointGreen.gif (204 bytes) HORNÁD :

Komplikace s Hornádem spočívá v tom, že je třeba volit složitější schema dopravy.

PointGreen.gif (204 bytes) Lodě:
Na Slovensku popularita sjíždění řek na kánoích ani zdaleka nedosahuje toho masového měřítka, jaké zaznamenáváme dlouhou řadu let v Čechách a tak jsem zatím nezaznamenal v okolí Hronu existenci žádné půjčovny kánoí. Ostatně i kdyby tam snad i nějaké byly, neměl bych moc odvahy se na ně spolehnout. Proto se přikláním k tomu, abychom si své lodě vezli sebou. V případě jiných názorů se samozřejmě pokusím cestou internetu nějaké slovenské půjčovny vypátrat.

PointGreen.gif (204 bytes) Doprava:
Způsob dopravy je závislý na množství lodí a lidí, kteří se expedice zúčastní. Pro asi 20 - 30 lidí a 10 - 15 lodí bych si představoval použít jako jádro dopravy skříňový VW Transporter (vlastní Čihák) s lodním vlekem (nutno zajistit) pro cca 8 - 10 lodí, který by po celou expedici zajišťoval přepravu zavazadel, stanů, potravin atd. Ostatní lodě by vezla na střechách osobní auta (5-7 ks) osazená pro cestu tam a zpátky lidmi "na plno". V této variantě se někteří mohou dokonce na Slovensko a zpět dopravit samostatně třeba i vlakem. Podél řeky by se pak posouvala každý den jen skříňovka za pomoci jednoho osobáku. Ostatní auta by zůstala uskladněna v místě startu a řidiči by si pro ně dojeli z cíle buď vlakem nebo servisními vozidly.

PointGreen.gif (204 bytes) Potraviny:
Na Slovensku je pro nás relativně levno a tak nemá cenu si sem z Evropy vozit nějaké rozsáhlejší zásoby potravin. Snad jen možnosti sebezásobení jsou v okolí řeky Hron poněkud omezenější než bývá u nás obvyklé, protože řeka protéká většinou menšími obcemi a protože otvírací doby vesnických obchůdků a hospod a jejich sortiment jsou pro nás občas překvapující. To se dá ale vykompenzovat uvážlivými nákupy ve větších místech.

PointGreen.gif (204 bytes) Závěroprosba:
Prosím tímto všechny, kdo uvažují o své účasti na jakékoliv letní vodě BBCC, aby se v historicky krátké době - řekněme do 19.5.2000 - vyjadřili k následujícím bodům :

PointGreen.gif (204 bytes) 1. Hron : Ano / Ne (co jiného)

PointGreen.gif (204 bytes) 2. Čierný Hron : Taky / Ne

PointGreen.gif (204 bytes) 3. Hornád : Taky / Ne

PointGreen.gif (204 bytes) 4. Termín : Navržený / jiný

PointGreen.gif (204 bytes) 5. Počty : Dospělců, dětí, psů, lodí

PointGreen.gif (204 bytes) 6. Doprava : Navržená / jinak

Ozývejte se nejlépe do konference EMailMikro.gif (96 bytes)wasser-bbcc@gogo.aquasoft.cz (Konference funguje od 26.5.2000, pokud nejste v konferenci zařazeni a chcete tam být, nechte se zařadit: požádejte mejlem Brče)
Můžete také telefonovat přímo OAJovi na 02/33371923 či 0603/553970

Zdravím všechny, OAJ


Pro ilustraci ještě nákres mapky Hronu :


Poslední úpravy stránky: 23.09.2000 17:56