V Praze dne 21. července 1999

Ahoj BíBíCíCáci! Akce BBCC

Vltava 99

se koná ve dnech 28. 7. – 3. 8. 1999.

Příjezdy - srazy

 1. Hlavní termín srazu je ve středu 28.7.1999 v odpoledních hodinách (po 18.00) na tábořišti v Lenoře. Kdo tam zatím nebyl, nechť zví, že při příjezdu od Volar je tábořiště až skoro za obcí za mostem přes Vltavu po levé straně na louce u vody. Při příjezdu od Vimperka je to naopak hned na okraji obce a pro změnu po pravé straně. Poznávacím znamením budiž moje auto - tmavězelená Felicie AHZ1764. V příípadě, že u ní nikdo nebude, bude za okénkem návod jak se dostat do hospody, v níž jsme.
 2. Vedlejší termín srazu je na témže místě následující den ve čtvrtek 29.7.99 nejpozději do 10.00, Potom odjíždíme a lze nás najít až později odpoledne na tábořišti Soumarský most. To naleznete na půl cestě mezi Lenorou a Volary vpravo v lese pod tratí u řeky. Dá se očekávat, že tábořiště bude nacvakané ze všech sil. Budeme se snažit usadit se hned na začátku kousek za mostem na pravé straně po toku Vltavy, v blízkosti bývalého brodu. Vjezd do této části tábořiště je asi 80 m za mostem. Hledejte opět AHZ1764 nebo známé tváře.
 3. Druhý sraz je na tábořišti ve Vyšším Brodě v pátek 30.7.99 večer (asi až po 20.00, protože přejezd Lipna nám může chvíli trvat) nebo v sobotu 31.7.99 ráno do 10.00. Tábořiště je u silnice z V. Brodu na Lipno ve stráni pod zámkem u výtoku z vyrovnávací nádrže Lipno 2. Bude zcela jistě natřískané a kde se uchytíme, ví bůh, poznávací znamení zůstává stejné, vzkazy za oknem také.
 4. Další srazy jsou již nezaručené a asi i zbytečné, ale pro pořádek: V sobotu budeme tábořit s největší pravděpodobností na tábořišti pod hradem Rožmberk (autem blbě dostupné - je třeba odbočit už v obci jakoby na hrad a pak sjet lesem zpět k řece), v neděli v Českém Krumlově (u řeky při silnici na Rožmberk na začátku města) , v pondělí na Zlaté Koruně (pod mostem kupodivu opět u řeky) a v úterý už doma. Kontakt by měl být možný po celou dobu na můj mobil 0603 553970. Signál by měl na většině míst být, snad asi mimo oblast Mrtvého Luhu a kousku údolí pod Rožmberkem.

Expedice je koncipována "obkročmo" k víkendu. Je tomu tak proto, že chci umožnit účast i těm, kteří ji nebudou chtít absolvovat celou, t.j. těm, kteří se připojí až v sobotu nebo se odpojí již v neděli. Takže :

1. Lenora - Nová Pec (Lipenské jezero) - cca 34 km - 2 dny
2. Vyšší Brod - Poříčí u Českých Budějovic - cca 68 km - 4 dny

Výbava : vlastní či půjčené kánoe libovolného typu, stejně tak pádla, vesty atd.

Doprava : vlastními auty, lodě vezené po jedné či dvou na střešních nosičích

Náročnost : všechny výkonnostní třídy včetně úplných začátečníků, psů a již mluvících dětí

Podmínky : schopnost udržet se po omezenou dobu vlastními silami na hladině mírně tekoucí vody a vymanit se z jejího dosahu, třeba i chůzí po dně. U méně zdatných se doporučuje podpořit šance na přežití plovací vestou a těžší případy vybavit i přílbou ne nepodobnou přílbě cyklistické (nedoporučuje se pro psy)

Cena : skládá se z ceny dopravy (dle žravosti auta, ujede se asi 400 km), poplatků za tábořiště (cca 25,- Kč za osobu/den a podobně za stan/den a auto/den), nakupovaných potravin (podle žravosti účastníka) a útraty v hostincích (podle nasákavosti účastníka) - nároky na rozpočet BBCC nejsou

Účast : otevřená, pro členy i nečleny BBCC

Protože je tok Vltavy lidskou činností postupně "kultivován" a regulován, je nyní pro běžné turistické vodáctví použitelný již jen úsek od Lenory po České Budějovice. Vltavu nad Lenorou okupuje jakýsi vodní tvor, kterého údajně plácání pádel ruší při rozmnožování (koho by při tom plácání nerušilo), takže tyto oblasti jsou dostupně jen ochráncům přírody a sportovním vodákům na zvláštní povolení. Zřejmě se v takových případech užívají pádla s odlišnou spektrální charakteristikou plácání. Vltava v úseku mezi počátkem vzdutí a hrází lipenské přehrady je rovněž nepoužitelná. Je to rybník vhodný pouze pro masochisticky zaměřené povahy vyžívající se v nepřetržitém usilovném pádlování (vesměs proti větru). Takové jedince nazýváme galeomaniaky a raději se jich straníme. Pod Českými Budějovicemi byl ještě před relativním nedávnem (asi před deseti lety) velice pěkný úsek řeky, který však již pohltilo vodní dílko marně kojící jaderného bumbrlíčka Temelínka. V celém návrhu používám svých zkušeností a poznatků pocházejících z roku 1997 a proto připomínám, že je vždy třeba pamatovat na známé orientální přísloví "Do stejné řeky dvakrát nevstoupíš". Toto přísloví je nutno při aplikaci na vodáctví v Čechách vztáhnout i na poměrně široké okolí vodního toku včetně tam provozovaných živností. Kulturněhistorické a geografické souvislosti vymezují tudíž prostor pro akci VLTAVA 99 takto :

 

1. den - 28.07 - středa : Příjezd na tábořiště v obci Lenora

Po vykonání běžných denních pracovních povinností se ti, kteří se zúčastní celé výpravy přemístí vlastními vozy na tábořiště Lenora. Z Prahy je to asi 150 km. V obci je několik různě dobrých (spíše lepších) hostinců, pár docela dobrých sex-klubů, tábořiště je však vybaveno spartánsky (takže vlastně nevybaveno).

2. den - 29.07 - čtvrtek : Lenora - Soumarský most (7 km)

Ráno mohou dorazit opozdilci a vzápětí následuje první etapa lodí. Je velice krátká - jen 7 km, ale podle mých zkušenosti zpravidla zabere celý první den. Horní úsek Vltavy je technicky nejnáročnější a zvláště při nižším stavu vody je fyzicky namáhavý. Pro zatím nesehrané posádky se zde často stává přetahování lodí přes mělčiny a časté dobrovolné i nedobrovolné měření teploty Teplé Vltavy vlastním tělem zkušebním kamenem jakosti a odolnosti přátelství či pevnosti manželských pout. Restaurace na Soumarském Mostě je proto zpravidla pro většinu plavců toužebně vyhlíženým cílem prvního dne.

3. den - 30.07 - pátek : Soumarský Most - Nová Pec (27 km), auty do Vyššího Brodu

Tábořiště v Soumarském Mostě je i dnes ještě vcelku romantické i když značně frekventované místo. Další plavba vede přírodní rezervací Mrtvý luh přes soutok se Studenou Vltavou až na začátek vzdutí Lipenské přehrady, do Nové Pece. Je to poslední vodácky běžně dostupný kout zatím člověkem nezkurvené přírody na Šumavě a je otázkou, jak dlouho jej ještě bude možno takto navštěvovat. Za minulého režimu tu kladli naši stateční pohraničníci na břeh řeky v metrovém rozestupu malé do igelitu balené ceduličky psané na psacím stroji s textem "Zákaz vystupování na břeh, pohraniční pásmo, nebezpečí života". Zrušení tohoto zvyku řadím k těm, od nichž se podle mne nemělo po převratu ukvapeně ustupovat. Po příjezdu na začátek přehradního jezera se přesuneme auty asi 45 km na tábořiště ve Vyšším Brodě. Tábořiště se nachází na okraji města pod zámkem hostícím Poštovní muzeum a pod hrází retenční nádrže Lipno II. Vyšší Brod ochotně podlehl logice svého sousedství s Rakouskem a rád se stal výletním městem pro Rakušany, kteří sem chodí na obědy, na večeře a brzo sem asi začnou chodit i na snídaně a svačiny. To nastavuje nivó cen místních restaurací ale na druhou stranu i kvality jejich služeb. I tak se zde ale dají najít přístupná a útulná místa.

4. den - 31.07 - sobota : Vyšší Brod - Rožmberk nad Vltavou (10 km)

Ve Vyšším Brodě se v pátek večer či v sobotu dopoledne (povšimněte si, že se vyhýbám termínu ráno) mohou k výpravě připojit ti, kteří chtějí začít až zde. Následující etapa je opět krátká. Je to proto, že třetí den prý bývá na vodě kritický, dále proto, že ty dvojice, které pojedou až z Brodu se budou muset spolu "usadit" a konečně i proto, že se na řece vyskytne nový element vyžadující překonávání - jezy. Etapa končí v obci Rožmberk, která nese jméno podle hradu Rožmberk původně patřící rodu Rožmberků, kterému tu původně patřilo všechno. Tábořiště pod hradem je nevalné jako ostatně již všechna další veřejná tábořiště na Vltavě. Na hradě občas šermují šermíři a hrají herci. Hradem se provádí. Pod hradem se zpravidla dovádí a pije.

5. den - 01.08 - neděle : Rožmberk - Český Krumlov (24 km)

Jezů ubývá, dřiny při překonávání olejů přibývá, údolí Vltavy určitě stojí za shlédnutí. V Českém Krumlově je tábořiště v létě zpravidla nabité nad všechna možná očekávání. Mohlo by klidně sloužit jako domácí model dnešní situace Kosovců v Albánii. Vodáci se zde většinou zdrží dva i tři dny - na to my ale nebudeme mít čas. Ti, kterým již nezbyl vůbec žádný čas nebo kterým došla síla, se zde mohou odpojit a vrátit se domů. Ostatní si mohou večer prohlédnout postupně obnovovaný středověký Krumlov, kterému před několika málo lety už k úplné neobnovitelnosti moc nescházelo.

6. den - 02.08 - pondělí : Český Krumlov - Zlatá Koruna (16 km)

Při průjezdu lodí Krumlovem se ti hravější z nás mohou vydovádět na zrenovovaných městských jezech. Krumlov oplývá pohostinností, která zasahuje div ne pod hladinu Vltavy. Na břehu řeky tu najdete řadu nových vodáckých hospůdek a i proto bude mít tato etapa jen 16 km. Úsek řeky pod městem přesvědčivě dokumentuje nesmírnou regenerační sílu přírody. Po několika letech činnosti čističky odpadních vod z papírny ve Větřní se z páchnoucí mrtvé stoky stala už zase normální řeka. Ve Zlaté Koruně je typické vltavské tábořiště pro pohodlí vybavené i výherními a telefonními automaty. Ve vsi je klášter, v klášteře jsou knihy. Do kláštera se může.

7. den - 03.08 - úterý : Zlatá Koruna - Poříčí (18 km), přesun do Prahy

Úsek Vltavy pod Zlatou Korunou je dnes při dobrém stavu vody vodácky nejidyličtější - řeka proudí pohodovými peřejemi, posádky si na sebe již zvykly a i úplní nováčci mají pocit, že jsou na lodi pány. Na břehu lze často objevit a navštívit letní bufet či maringotku přetvořenou na hospodu a našinec by rád, aby takových etap následovalo ještě několik. Leč Vltava se za Poříčím chystá vtrhnout do Budějic a tím končí všechna sranda a pro nás vlastně i Vltava. Ostatně jiná moudrost praví, že v nejlepším se patří přestat.

Závěrem :
Předpokládá se průběžné přesouvání vozového parku s výstrojí po toku Vltavy od tábořiště k tábořišti. Cílem je vyloučit závislost expedice na vlastních schopnostech dopravit loděmi výstroj a výzbroj ve stavu způsobilém k dalšímu užití. Kdo by také chtěl spát v mokrém prádle v mokrém spacáku v mokrém stanu a kdo by se s tím vším mokrým harampádím také chtěl vláčet od jezu k jezu. Svou aktivní účast na týlovém zabezpečení a přesouvání parku iniciativně nabídla Vrstevnice (Radka) a já ji tímto beru za slovo. Při vypůjčování výstroje mohu omezenému počtu zájemců vypomoct buď přímo, nebo radou, či odkazem na jiného potenciálního půjčitele.

Dosavadní odezvy dávají naději, že by nás mohlo být něco mezi 12 až 26 plavci (seznam přihlášených rozešlu v 1. týdnu července). Dobrou zprávou je, že je již prakticky zajištěna doprovodná nepotopitelná nafukovací občerstvovací loď vybavená sudem a pípou. Na tuto loď se zatím přijímají přihlášky spolujedoucích neplavců a nezletilců (vybavených pádly) do počtu 6ti hrdel. Předpokládá se každodenní přesun vozového parku, tzn. že není třeba vláčet výbavu v lodích. Ubytování v kempech bude řešeno hromadně a od každého účastníka bude pro ten účel vybrána při jeho připojení se k výpravě záloha odpovídající počtu jeho souputníků, vozidel a vigvamů.

Pro ty, kteří lodě nevlastní nebo si je nemohou půjčit v rámci stále ještě oblíbeného institutu tzv. "občanské výpomoci" dále uvádím výsledky průzkum možností půjčení kánoí v půjčovnách :

Kánoe si půjčit lze !

  Půjčovatelé poskytují lodě (kánoe) za denní poplatek v rozmezí od 150,- do 350,- Kč/den podle místa půjčení, typu lodě a lukrativnosti termínu. Jedná se většinou o lodě typu Vydra, někdy i PE kanoe. Součástí je vlastně vždy i půjčení 2 ks pádel a zpravidla i lodního pytle nebo PET lahve, které já říkám nevím už proč HOBOK. Někde slibují za příplatek půjčit vesty, někdo slibuje, že loď přiveze a odveze na místo, ceny dopravy však jsou dosti mastné. Nejlevněji si loď půjčíte v Praze, nejdražší je to přímo na Šumavě. Vesty lze koupit za asi 180,- Kč pro nezletilce v pražské tržnici.

v Praze :

Pražskou půjčovnu jsem našel jen jednu : VIKI - (lze objednávat přímo po Internetu) tel.: 0603/901304 http://www.kanoe.cz/maku/makusluzby.htm

na Šumavě :

  Šumava je na tom lépe. Dále uvádím dosud odhalené půjčovny :

  KOLA - MAREK SPORT, Žižkova 164, Vimperk ???? tel.: 0339/ 411032
  MONTY, p. Černý, Soumarský most, kontakt: Stožec 20 tel.: 0338/ 971 51
  LODĚ - loděnice, Soumarský most tel.: 0338/ 924 85
  David Chadim, 1. máje 777, 328 41 Kaplice tel.: 0336/22252

  VOTUS České Budějovice, Lenora tel.: 038/ 387 34
  CK Vltava, Kájovská 62, 381 01 Český Krumlov tel.: 711988

  e-mail: ck.vltava@ ck.bohem-net.cz

  Tourist Service Maleček tel.: 712508,712853

  Rooseveltova 28, 381 01 Český Krumlov Mobil 0602/744074

  http: // www.malecek.cz e-mail: lode@ malecek.cz Fax 0337/712508,712853

  Unios, TOURIST SERVICE, Zámek 57 - solnice, 381 01 Č. Krumlov tel.: 0337/712219

  e-mail: unios@ ck.ipex.cz

  Fax 0337/712424

  CK Cesta-Tomáš Kala, Plav 46, 373 24 Římov půjčovna lodí tel.+Fax 038/7988936

  Frantálová Zuzana, 382 79 Frymburk kola, lodě, jachty tel.: 735295

  Hotel K- Fontána, Hrdoňov, 382 79 Frymburk lodě, horská kola tel.: 735211-4

  Kemp U modřínu, 382 78 Lipno nad Vltavou plavidla tel.: 5253

  Kemp U pláže, 382 78 Lipno nad Vltavou plavidla tel.: 736190

  Kemp Olšina, 382 23 Černá v Pošuaví plavidla tel.: 744187

  Kemp Jestřábí I a II, 382 23 Černá v Poš. plavidla tel.: 744207, 744162

  Hotel Jestřábí, 382 23 Černá v Poš. plavidla, kola tel.: 744223, 744128

  Hotel Swing, Radslav,382 23 Černá v Poš. plavidla tel.: 744294

  Penzion Jitka, Jestřábí 13, 382 23 Černá v Poš. plavidla tel.: 744177

  Rozárka, Dolní Vltavice, 382 23 Černá v Pošumaví lodě tel.: 744351

  Dolní Vltavice, U přívozu, 382 23 Černá v Pošumaví lodě, kola tel.: 744168

  Lohoňka, Klášter 129, 382 73 Vyšší Brod kola, lodě, koně tel.: 746457, 746309

  CK EGNY - Penzion INGE, Míru 379, 382 73 Vyšší Brod kanoe tel.: 746272

  Putzer Petr, kemp Pod hrází, 382 73 Vyšší Brod plavidla, rafty tel.: 0337/92427, 0336/22816

          A včil mudrui !!!

Není radno otálet !
Podle všech dostupných signálů je čas nejvyšší (možná i už trochu dost pozdě) si půjčení lodě objednat. Proto ten, kdo se rozhodne si loď půjčit, by si měl už nyní vybrat sympatickou půjčovnu, loď si objednat a zaplatit zálohu. Nutnost platit zálohy a nebezpečí jejich propadnutí v případě zrušení účasti je zároveň jediným důvodem, proč nebudu nikomu půjčení lodě v půjčovnách zprostředkovávat.

Kdo míní svou účast na akci VLTAVA 99 vážně, měl by :

Kdo nějakým hudebním nástrojem vládneš, vezmi jej sebou !

Kdo můžeš ovlivnit počasí, pokus se o to !

Ahoj na Vltavě
 Olda Janda
tel.: 02 374212, 0603 553970,
E-mail : oaj.janda@comp.cz

pro zajímavost (od Brče) :-)
Jak se sjíždí Vltava na flaškách - Stručný cestopis z léta 1998, pár fotek a návod jak lze Vltavu sjet na PET lahvích.