V Praze dne 30. června 1999

Ahoj BíBíCíCáci! Přiblížila se doba konání akce BBCC

Děčín

ve dnech 23. 7. – 25. 7. 1999.
Nuže : "Budiž pozvánka!" - a ejhle:


Pozvánka na akci BBCC - Děčín:

termín pro příjezd: 23. 6. 1999 (pátek)
co sebou: Každý co uzná za vhodné.
Jako doporučení: něco jako spacák a karimatku. Při hojné účasti a pro individualisty stan. Doporučuji přezůvky - od podlahy bývá zima.
co máme zajišteno: Bydlení s teplou vodou a soc. zařízením. 1 x kuchyně, něco nádobí, ....
co objednáno: Dále byla zaslána žádost o pěkné počasí.
co se bude dít: Převážně jezdit na kolech, společensky si užívat, ...
jak se tam dostat: To budiž necháno na osobním vkusu jednotlivce. Popsaná trasa je vytyčena: Praha - Děčín. informace viz přiložené obrázky

Z Prahy pojedete po dálnici. Její konec je vidět na mapce.
Po E55 na Lovosice a Ústí nad Labem. Nikam se neodbočuje a podél Labe až do Děčína

Za cedulí "DĚČÍN" se dáte doleva pod železniční most - je to taková "myší díra". Následuje přejetí kolejí, vlevo minete nějaké ČSAD a na křižovatce se dáte doprava. Po silnici Dělnická minete pumpu města Děčína a hned za zahrádkama zahnete doleva do kopce. Až to rovně nepůjde, tak doprava a pak zase hnedka doleva. A je to. Jste na ulici pojmenované po Lojzovi Jiráskovic. Zde stačí najít č.p. 20. (Po pravé straně je to první rodinný domek. Spec. znamení: Dva stromy kolem branky) Že to bude trivka :-). Stačí jenom střídat dopravu s dolevou.

Už vidíte i nejbližší občerstvovací zařízení?

Mějte se fajn. U praporku se sejdeme.

Vašek